Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - FØRSTE KRØNIKEBOG

FØRSTE KRØNIKEBOG 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Arons Sønner, delte i Skifter, var: Arons Sønner Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar;
2Nadab og Abihu døde før deres Fader uden at efterlade sig Sønner, men Eleazar og Itamar fik Præsteværdigheden.
3David tillige med Zadok af Eleazars Sønner og Ahimelek af Itamars Sønner inddelte dem efter deres Embedsskifter ved deres Tjeneste.
4Og da det viste sig, at Eleazars Sønner havde flere Overhoveder end Itamars, delte de dem således, at Eleazars Sønner fik seksten Overhoveder over deres Fædrenehuse. Itamars Sønner otte.
5Og de delte, begge Hold ved Lodkastning, thi der fandtes hellige Øverster og Guds Øverster både iblandt Eleazars og Itamars Sønner.
6Skriveren Sjemaja, Netan'els Søn af Levis Slægt, optegnede dem i Påsyn af Kongen, Øversterne, Præsten Zadok, Ahimelek, Ebjatars Søn, og Overhovederne for Præsternes og Levitternes Fædrenehuse. Der udtoges ét Fædrenehus af Itamar for hvert to af Eleazar.
7Det første Lod traf Jojarib, det andet Jedaja,
8det tredje Harim, det fjerde Seorim,
9det femte Malkija, det sjette Mijjamin,
10det syvende Hakkoz, det ottende Abija,
11det niende Jesua, det tiende Sjekanja,
12det ellevte Eljasjib, det tolvte Jakim,
13det trettende Huppa, det fjortende Jisjba'al,
14det femtende Bilga, det sekstende Immer,
15det syttende Hezir, det attende Happizzez,
16det nittende Petaja, det tyvende Jehezkel,
17det enogtyvende Jakin, det toogtyvende Gamul,
18det treogtyvende Delaja og det fireogtyvende Ma'azja.

19Det var deres Embedsskifter ved deres Tjeneste, når de gik ind i HERRENS Hus, efter den Forpligtelse deres Fader Aron pålagde dem, efter hvad HERREN, Israels Gud, havde pålagt ham.
20De andre Levitter var: Af Amrams Sønner Sjubael; af Sjubaels Sønner Jedeja.
21Af Rehabjas Sønner Jissjija, som var Overhoved.
22Af Jizharitterne Sjelomot; af Sjelomots Sønner Jahat.
23Hebrons Sønner: Jerija, som var Overhoved, Amarja den anden, Uzziel den tredje, Jekam'am den fjerde.
24Uzziels Sønner: Mika; af Mikas Sønner Sjamir.
25Mikas Broder Jissjija; af Jissjijas Sønner Zekarja. -
26Meraris Sønner: Mali og Musji og hans Søn Uzzijas Sønner.
27Meraris Søn Uzzijas Sønner: Sjoham, Zakkur og Ibri.
28Af Mali El'azar, der ingen Sønner havde, og Kisj;
29af Kisj Kisj' Sønner: Jerame'el.
30Musjis Sønner: Mali, Eder og Jerimot. Det var Levitternes Efterkommere efter deres Fædrenehuse.
31Også de kastede Lod ligesom deres Brødre, Arons Sønner, i Påsyn af Kong David, Zadok og Ahimelek og Overhovederne for Præsternes og Levitternes Fædrenehuse - Fædrenehusenes Overhoveder ligesom deres yngste Brødre.