Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - FØRSTE KRØNIKEBOG

FØRSTE KRØNIKEBOG 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israelitterne efter deres Tal: Fædrenehusenes Overhoveder, Tusind- og Hundredførerne og deres Fogeder, som tjente Kongen i alle Sager vedrørende Skifterne, de, der skiftevis trådte til og fra hver Måned hele Året rundt, hvert Skifte på 24.000 Mand:
2Over det første Skifte, den første Måneds Skifte stod Isjba'al, Zabdiels Søn - til hans Skifte hørte 24.000 Mand -
3af Perez' Efterkommere, Overhoved for alle Hærførerne; det var den første Måned.
4Over den anden Måneds Skifte stod Ahohitten El'azar, Dodajs Søn; til hans Skifte hørte 24.000 Mand.
5Den tredje Hærfører, ham i den tredje Måned, var Benaja, Ypperstepræsten Jojadas Søn; til hans Skifte hørte 24.000 Mand.
6Denne Benaja var Helten blandt de tredive og stod i Spidsen for de tredive, og ved hans Skifte var hans Søn Ammizabad.
7Den fjerde, ham i den fjerde Måned, var Joabs Broder Asa'el og efter ham hans Søn Zebadja; til hans Skifte hørte 24.000 Mand.
8Den femte, ham i den femte Måned, var Hærføreren Zeraitten Sjamhut; til hans Skifte hørte 24.000 Mand.
9Den sjette, ham i den sjette Måned, var Ira, Ikkesj' Søn, fra Tekoa; til hans Skifte hørte 24.000 Mand.
10Den syvende, ham i den syvende Måned, var Pelonitten Helez af Efraimitterne; til hans Skifte hørte 24.000 Mand.
11Den ottende, ham i den ottende Måned, var Husjatitten Sibbekaj af Zeras Slægt; til hans Skifte hørte 24.000 Mand.
12Den niende, ham i den niende Måned, var Abiezer fra Anatot at Benjaminitterne; til hans Skifte hørte 24.000 Mand.
13Den tiende, ham i den tiende Måned, var Maharaj fra Netofa af Zeras Slægt, til hans Skifte hørte 24.000 Mand.
14Den ellevte, ham i den ellevte Måned, var Benaja fra Pir'aton af Efraimitterne; til hans Skifte hørte 24.000 Mand.
15Den tolvte, ham i den tolvte Måned, var Heldaj fra Netofa af Otniels Slægt; til hans Skifte hørte 24.000 Mand.
16I Spidsen for Israels Stammer stod: Som Fyrste for Rubenitterne Eliezer, Zikris Søn; for Simeonitterne Sjefatja, Ma'akas Søn;
17for Levi Hasjabja, Kemuels Søn, for Aron Zadok;
18for Juda Eliab, en af Davids Brødre; for Issakar Omri, Mikaels Søn;

19for Zebulon Jisjmaja, Obadjas Søn; for Naftali Jerimot, Azriels Søn;
20for Efraimitterne Hosea, Azazjas Søn; for Manasses halve Stamme Joel, Pedajas Søn;
21for Manasses anden Halvdel i Gilead Jiddo, Zekarjas Søn; for Benjamin Ja'asiel, Abners Søn;
22for Dan Azar'el, Jerobams Søn. Det var Israels Stammers Øverster.
23David tog ikke Tal på dem, der var under tyve År, thi HERREN havde forjættet at ville gøre Israel talrigt som Himmelens Stjerner.
24Joab, Zerujas Søn, begyndte at tælle dem, men fuldførte det ikke; thi for den Sags Skyld ramtes Israel af Vrede, og Tallet indførtes ikke i Kong Davids Krønike.
25Over Kongens Skatte havde Azmavet, Adiels Søn, Opsynet, og over Forrådene ude på Landet, i Byerne, Landsbyerne og Fæstningerne Jonatan, Uzzijas Søn;
26over Markarbejderne ved Jordens Dyrkning Ezri, Kelubs Søn;
27over Vingårdene Sjim'i fra Rama; over Vinforrådene i Vingårdene Sjifmitten Zabdi;
28over Oliventræerne og Morbærfigentræerne i Lavlandet Ba'al-Hanan fra Geder; over Olieforrådene Joasj;
29over Hornkvæget, der græssede på Saron, Saronitten Sjitraj; over Hornkvæget i Dalene Sjafat, Adlajs Søn;
30over Kamelerne Ismaelitten Obil; over Æslerne Jedeja fra Meronot;
31over Småkvæget Hagritten Jaziz. Alle disse var Overopsynsmænd over Kong Davids Ejendele.
32Davids Farbroder Jonatan, en indsigtsfuld og skriftkyndig Mand, var Rådgiver. Jehiel, Hakmonis Søn, opdrog Kongens Sønner.
33Akitofel var Kongens Rådgiver og Arkitten Husjaj Kongens Ven.
34Akitofels Eftermand var Jojada, Benajas Søn, og Ebjatar. Joab var Kongens Hærfører.