Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - FØRSTE KRØNIKEBOG

FØRSTE KRØNIKEBOG 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Siden byggede han sig Huse i Davidsbyen og beredte Guds Ark et Sted, idet han rejste den et Telt.
2Ved den Lejlighed sagde David: “Ingen andre end Levitterne må bære Guds Ark, thi dem har HERREN udvalgt til at bære Guds Ark og til at gøre Tjeneste for ham til evig Tid.”
3Og David samlede hele Israel i Jerusalem for at føre HERRENS Ark op til det Sted, han havde beredt den.
4Og David samlede Arons Sønner og Levitterne:
5Af Kehatitterne Øversten Uriel og hans Brødre, 120;
6af Meraritterne Øversten Asaja og hans Brødre, 220;
7af Gersonitterne Øversten Joel og hans Brødre, 130;
8af Elizafans Sønner Øversten Sjemaja og hans Brødre, 200;
9af Hebrons Sønner Øversten Eliel og hans Brødre, 80;
10af Uzziels Sønner Øversten Amminadab og hans Brødre, 112.
11Så lod David Præsterne Zadok og Ebjatar og Levitterne Uriel, Asaja, Joel, Sjemaja, Eliel og Amminadab kalde
12og sagde til dem: “I er Overhoveder for Levitternes Fædrenehuse; helliger eder tillige med eders Brødre og før HERRENS, Israels Guds, Ark op til det Sted, jeg har beredt den;
13det var jo, fordi I ikke var med første Gang, at HERREN vor Gud tilføjede os et Brud*; thi vi søgte ham ikke på rette Måde.” { *se til 2 Sam. 6, 8. }
14Så helligede Præsterne og Levitterne sig for at føre HERRENS, Israels Guds, Ark op;
15og Levis Sønner løftede med Bærestængerne Guds Ark op på Skuldrene, som Moses havde påbudt efter HERRENS Ord.
16Fremdeles bød David Levitternes Øverster at lade deres Brødre Sangerne stille sig op med Musikinstrumenter, Harper, Citre og Cymbler og lade høje Jubeltoner klinge.
17Så lod Levitterne Heman, Joels Søn, og af hans Brødre Asaf, Berekjas Søn, og af deres Brødre Meraritterne Etan, Kusjajas Søn, stille sig op
18og ved Siden af dem deres Brødre af anden Rang Zekarja, Uzziel, Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Ma'aseja, Mattitja, Elipelehu og Miknejahu og Dørvogterne Obed-Edom og Je'iel;

19Sangerne Heman, Asaf og Etan skulde spille på Kobbercymbler,
20Zekarja, Uzziel, Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Ma'aseja og Benaja på Harper al-alamot;* { *ukendt Musikudrtryk. Sl. 46, 1. }
21Mattitja, Elipelehu, Miknejahu, Obed-Edom og Je'iel skulde lede Sangen med Citre al-hassjeminit;* { *ukendt Musikudtryk; betyder: efter den ottende; jfr. Sl. 6, 1. }
22Konanja, Levitternes Øverste over dem, der bar, skulde lede disse, da han forstod sig derpå;
23Berekja og Elkana skulde være Dørvogtere ved Arken;
24Præsterne Sjebanja, Josjafat, Netan'el, Amasaj, Zekarja, Benaja og Eliezer skulde blæse i Trompeterne foran Guds Ark; og Obed-Edom og Jehija skulde være Dørvogtere ved Arken.
25Derpå drog David, Israels Ældste og Tusindførerne hen for under Festglæde at lade HERRENS Pagts Ark bringe op fra Obed-Edoms Hus,
26og da Gud hjalp Levitterne, der har HERRENS Pagts Ark, ofrede man syv Tyre og syv Vædre.
27David har en fin linned Kappe, ligeledes alle Levitterne, der har Arken, og Sangerne og Konanja, som ledede dem, der bar. Og David var iført en linned Efod.
28Og hele Israel bragte HERRENS Pagts Ark op under Festjubel og til Hornets, Trompeternes og Cymblernes Klang, under Harpe- og Citerspil.
29Men da HERRENS Pagts Ark kom til Davidsbyen, så Sauls Datter Mikal ud af Vinduet, og da hun så Kong David springe og danse, ringeagtede hun ham i sit Hjerte.