Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - FØRSTE KRØNIKEBOG

FØRSTE KRØNIKEBOG 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nogen Tid efter døde Ammonitternes Konge Nahasj, og hans Søn Hanun blev Konge i hans Sted.
2Da tænkte David: “Jeg vil vise Hanun, Nahasj' Søn, Venlighed, thi hans Fader viste mig Venlighed.” Og David sendte Folk for at vise ham Deltagelse i Anledning at hans Faders Død. Men da Davids Mænd kom til Ammonitternes Land til Hanun for at vise ham Deltagelse,
3sagde Ammonitternes Høvdinger til Hanun: “Tror du virkelig, det er for at hædre din Fader, at David sender Bud og viser dig Deltagelse? Mon ikke det er for at udforske og ødelægge Landet og udspejde det, at hans Folk kommer til dig?”
4Da tog Hanun Davids Folk og lod dem rage og Halvdelen af deres Klæder skære af til Skridtet, og derpå lod han dem gå.
5Da David fik Efterretning om Mændenes Behandling, sendte han dem et Bud i Møde; thi Mændene var blevet grovelig forhånet; og Kongen lod sige: “Bliv i Jeriko, til eders Skæg er vokset ud!”
6Men da Ammonitterne så, at de havde lagt sig for Had hos David, sendte Hanun og Ammonitterne 1.000 Talenter Sølv for at leje Vogne og Ryttere i Aram-Naharajim, Aram Ma'aka og Zoba;
7og de lejede 32.000 Vogne og Kongen af Ma'aka med hans Folk, og de kom og slog Lejr uden for Medeba; imidlertid havde Ammonitterne samlet sig fra deres Byer og rykkede ud til Kamp.
8Da David hørte det, sendte han Joab af Sted med hele Hæren og Kernetropperne.
9Ammonitterne rykkede så ud og stillede sig op til Kamp ved Byens Port, medens Kongerne, der var kommet til, stod for sig selv på åben Mark.
10Da Joab så, at Angreb truede ham både forfra og bagfra, gjorde han et Udvalg blandt alt Israels udsøgte Mandskab og tog Stilling over for Aramæerne,
11medens han overlod Resten af Mandskabet til sin Broder Absjaj, og de tog Stilling over for Ammonitterne.
12Og han sagde: “Hvis Aramæerne bliver mig for stærke, skal du ile mig til Hjælp; men bliver Ammonitterne dig for stærke, skal jeg hjælpe dig.
13Tag Mod til dig og lad os tappert værge vort Folk og vor Guds Byer - så får HERREN gøre, hvad ham tykkes godt!”
14Derpå rykkede Joab frem med sine Folk til Kamp mod Aramæerne, og de flygtede for ham.
15Og da Ammonitterne så, at Aramæerne tog Flugten, flygtede også de for hans Broder Absjaj og trak sig ind i Byen. Derpå kom Joab til Jerusalem.
16Men da Aramæerne så, at de var slået af Israel, sendte de Bud og fik Aramæerne hinsides Floden til at rykke ud med Sjofak, Hadar'ezers Hærfører, i Spidsen.
17Da David fik Efterretning herom, samlede han hele Israel, satte over Jordan og kom til Helam, hvor David stillede sig op til Kamp mod Aramæerne, og de angreb ham.
18Men Aramæerne flygtede for Israel, og David nedhuggede 7.000 Stridsheste og 40.000 Mand Fodfolk af Aram; også Hærføreren Sjofak huggede han ned.

19Da alle Hadar'ezers Lydkonger så, at de var slået af Israel, sluttede de Fred med David og underkastede sig, og Aramæerne vilde ikke hjælpe Ammonitterne mere.