Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - 1 Bi Te

1 Bi Te 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Arono igini aguaneneru ogodagua talebu helene. Arono igini maria mini Nadaba Abihu Eleasa Idama layaru hene.
2Anigo Nadaba Abihula libu aba Arono homa nabi heangi libu waneigini mbira nahe howa homene. Ani biyagola Arono igini Eleasa Idamala libu dege loma binigo mo miaga hene.
3Ani henego ai Debidi ibu kini heangi ibugua loma binigo mo miaga hearu tinaga biabe bulene wiago bilonaga ti hangu hangu mo tahaga bini. Ani bialu Debidi ibugua Eleasa aguane Sadogobi Idama aguane Ahimelegebi libugua Debidi biamogo bilo dabo helene.
4Tigua ani bialu hemiria Eleasa aguaneneru agali haguane dewa heago hondowa ti aria wabuni pira mbirani waragaria (16) helene. Ani buwa Idama aguanene agali haguane dewa naheyagola ti aria wabuni halira helene.
5Eleasa aguanenerubi Idama aguanenerubi tinaga aria maru loma binigo mo miagarubi maru Anduane Homogonaga andaha biabe biagarubi hene. Ti ani heago hondowa Debidi ibugua biabe bulene winigo aiwa buledabe Anduane Homogonaga hame hale holenaga ege to̱le̱ emeneni mini gili bialu badaga halu mini walia hayadagua dabo helaga bini.
6Agali Eleasa aguanenerubi Idama aguanene biarubi ti bibahende agali dabo iriari bialu loma binigo mo miaga helo dabo helaga bini. Libaiali mbira Nedanele igini Semaia ibu beba gilibia dagala bialu haga henego ibugua agali mini wia pani hayaru bibahendenaga mini gilibu wini. Ani gilibu wialu hearia Kini Debidi ibubi ibunaga haru haga agali bu hearubi loma binigo mo miaga Sadogobi Abaiada igini Ahimelege heagobi Libai hameigini hearubi loma binigo mo miaga maru hearubi ti bibahende de hondo heaore Semaiahanda mini uruni gilibu wini.
7Tigua ege to̱le̱ emene uruni mini gili bialu baraga howa handalu hearia Yahoiaribi aria ala dabene. Ani bialu halu mende Yadaia aria hearu dabalu tebone Harimi aria dabalu mane Seorimi aria dabene. Ani bialu dauni Malagaia aria dabalu waragane Miyamini aria dabalu kane Hagoso aria dabalu halini Abiya aria dabene. Ani bialu dini Yasua aria dabalu pini Seganaia aria dabalu pira mbirani mbira (11) Eliasibi aria dabalu pira mbirani mende (12) Yagimi aria dabene. Ani bialu pira mbirani tebone (13) Huba aria dabalu pira mbirani mane (14) Yasebeaba aria dabalu pira mbirani dauni (15) Biliga aria dabalu pira mbirani waragane (16) Ime aria dabene. Ani bialu pira mbirani kane (17) Hesiri aria dabalu pira mbirani halini (18) Habisese aria dabalu pira mbirani dini (19) Pedahia aria dabalu pira mende (20) Yasegele aria dabalu bini. Ani bialu pira kirani mbira (21) Yagini aria dabene. Pira kirani mende (22) Gamulu aria dabalu pira kirani tebone (23) Delaia aria dabalu pira kirani mane (24) Masia aria dabene.
19Loma binigo mo miaga uruni ti dabalu tinaga mamali Aronohanda Anduane Homogonaga andaha biabe bialu henedagua bialu helo helene. Bamba Anduane Homogo Isaraele wali agalinaga Ngode Datagaliwabehanda Aronohondo ani bulene nga layadagua tigua ani bialu hene.
20Libai hameigini agali haguane maru henegonaga mini uru. Yadeaia ibu Amarama hameigini Sebuele ibu mini mende Subaele henego aguanene hene.
21Lehabaia aguanene Isihia hene.
22Yahada ibu Isara hameigini Selomidi henego aguanene hene.
23Ani bialu Heberono igini maria heneru Yaraia Amaraia Yahasiele Yagameama layaru ti agali haguane dege dege hene.
24Samiri ibu Usiele hameigini Maiga henego aguanene hene.
25Maiga hamene Segaraia ibu Usiele hameigini Isaia henego aguanene hene.
26Merari igini Mali Musila hene. Merari igini dege mbira Yasaia henego ibu igini maria Beno Sohama Saguru Ibiri layaru ti hene.
28Mali igini kira Eleasa Kisila hene. Eleasa ibu igini mbira nahe hene. Kisi igini Yaramele hene.
30Musi igini tebira Mali Edere Yaremodo layaru hene. Uruni ti Libaiali dege hene.
31Libaiali agali haguane uruni hearubi ti hamene heyogone hearubi ti hameigini Arono aguaneneru loma binigo mo miaga biarume ti biabe agi bilodabe hondolenaga ege to̱le̱ emeneni mini gili buwa baraga halu dabayadagua agali uruni tibi ani bini. Ani bialu hearia Kini Debidibi Sadogobi Ahimelegebi loma binigo mo miaga hearunaga agali haguane hearubi Libaiali agali haguane hearubi ti de handayaho hene.