Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - FØRSTE KRØNIKEBOG

FØRSTE KRØNIKEBOG 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nogen Tid efter slog David Filisterne og undertvang dem, og han fratog Filisterne Gat med Småbyer.
2Fremdeles slog han Moabitterne; og Moabitterne blev Davids skatskyldige Undersåtter.
3Ligeledes slog David Kong Hadar'ezer af Zoba i Nærheden af Hamat, da han var draget ud for at underlægge sig Egnene ved Eufratfloden.
4David fratog ham 1.000 Vogne, 7.000 Ryttere og 20.000 Mand Fodfolk og lod alle Hestene lamme på hundrede nær, som han skånede.
5Og da Aramæerne fra Darmaskus* kom Kong Hadar'ezer af Zoba til Hjælp, slog David 22.000 Mand af Aramæerne. { *anden Form for Damaskus. }
6Derpå indsatte David Fogeder i det darmaskenske Aram, og Aramæerne blev Davids skatskyldige Undersåtter. Således gav HERREN David Sejr, overalt hvor han drog frem.
7Og David tog de Guldskjolde, Hadar'ezers Folk havde båret, og bragte dem til Jerusalem;
8og fra Hadar'ezers Byer, Tibhat og Kun, bortførte David Kobber i store Mængder; deraf lod Salomo Kobberhavet, Søjlerne og Kobbersagerne lave.
9Men da Kong To'u af Hamat hørte, at David havde slået hele Kong Hadar'ezer af Zobas Stridsmagt,
10sendte han sin Søn Hadoram til Kong David for at hilse på ham og lykønske ham til, at han havde kæmpet med Hadar'ezer og slået ham - Hadar'ezer havde nemlig ligget i Krig med To'u - og han medbragte alle Hånde Sølv-, Guld og Kobbersager.
11Også dem helligede Kong David HERREN tillige med det Sølv og Guld, han havde taget fra alle Folkeslagene, Edom, Moab, Ammonitterne, Filisterne og Amalek.
12Og Absjaj, Zerujas Søn*, slog Edom i Saltdalen, 18.000 Mand; { *se dog 2 Sam. 8, 13. }
13derpå indsatte han Fogeder i Edom, og alle Edomitterne blev Davids Undersåtter. Således gav HERREN David Sejr, overalt hvor han drog frem.
14Og David var Konge over hele Israel, og han øvede Ret og Retfærdighed mod hele sit Folk.
15Joab, Zerujas Søn, var sat over Hæren; Josjafat, Ahiluds Søn, var Kansler;
16Zadok, Ahitubs Søn, og Abimelek, Ebjatars Søn, var Præster; Sjavsja var Statsskriver;
17Benaja, Jojadas Søn, var sat over Kreterne og Pleterne, og Davids Sønner var de ypperste ved Kongens Side.