Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Esekiɛli u mɛɛrɑ wɔllun kɔ̃sobun weenɑsii ben wɔllɔ. Mɑ u kpee ɡobiɡiru wɑ tɑ kɑ sinɑ kitɑru weenɛ.
2Mɑ Gusunɔ u durɔ wi u yɑ̃ku kowon yɑ̃nu doke mi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ duo uruu ben bɑɑ sɔɔ, be bɑ wɑ̃ɑ wɔllun kɔ̃so ben temɔ. Kpɑ ɑ dɔ̃ɔ ɡɛ̃ɛ ɡure wunɛn nɔmɑɔ wɔllun kɔ̃so ben suunu sɔɔn di kpɑ ɑ dɑ ɑ dɔ̃ɔ ɡɛ̃ɛ yi wisi wuu ɡe sɔɔ. Yerɑ Esekiɛli u wɑ durɔ wi, u dɑ u dɔ̃ɔ ɡɛ̃ɛ yi suɑ.
3Sɑnɑm mɛ u turɑ sɑ̃ɑ yee ten mi, wɔllun kɔ̃so be, bɑ yɔ̃ ten nɔm ɡeu ɡiɑ. Mɑ ɡuru wiru tɑ dii te yibɑ.
4Mɑ Yinni Gusunɔn yiikon ɡirimɑ yɑ seewɑ wɔllun kɔ̃so ben wɔllun di yɑ dɑ sɑ̃ɑ yee ten kɔnnɔwɔ. Mɑ sɑ̃ɑ yee te, tɑ wiisu yibɑ. Yerɑ Yinni Gusunɔn yiikon ɡirimɑn yɑm bururɑm sɔ̃ɔsirɑ sere kɑ ten yɑɑrɑɔ.
5Mɑ wɔllun kɔ̃sobun kɑsenun wɔkinu nu nɔɔrɑ sere sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑɔ. Mɑ n sɑ̃ɑre nɡe Gusunɔ Dɑm kpuroɡiin nɔɔwɑ ɡɑ ɡɑri mɔ̀.
6Yerɑ Yinni Gusunɔ u wi u yɑ̃ku kowon yɑ̃nu sebuɑ mi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ doo ɑ dɔ̃ɔ suɑ uruu be sɔɔ, wɔllun kɔ̃so ben bɑɑ sɔɔ. Mɑ durɔ wi, u dɑ uruu ben bɔkuɔ.
7Mɑ kɔ̃so ben turo u nɔmɑ dɛmiɛ dɔ̃ɔ ɡiɑ, wi u wɑ̃ɑ ben suunu sɔɔ. Mɑ u kɑ ye dɔ̃ɔ ɡurɑ u durɔ wi wɛ̃. Mɑ durɔ wi, u kɑ doonɑ.
8Mɑ n sɑ̃ɑre tɔnun nɔmɑ yɑrimɑ sɑɑ kɔ̃so ben kɑsɑn tem di.
9Mɑ Esekiɛli u mɑɑ uruu nnɛ wɑ, yen bɑɑyere yɑ wɑ̃ɑ wɔllun kɔ̃so ben turon bɔkuɔ. Uruu yen bɑɑyere yɑ bɑllimɔwɑ nɡe kpee ɡobiɡiru.
10Ye kpuro yɑ weenɛwɑ mɑ n sɑ̃ɑre tiɑ wɑ̃ɑ tiɑn sɔɔwɔ.
11Yɑ koo kpĩ yu sĩ beri nnɛ kpuro yɑ kun tii sĩiyɛ. Mɑ yɑ dɔɔ mì ɡiɑ wɔllun kɔ̃sobun wirɑ wɑ̃ɑ.
12Kɔ̃so ben wɑsi kɑ biru kɑ nɔmɑ kɑ kɑsenu, ye kpuro yɑ nɔni mɔwɑ. Nɡe mɛyɑ mɑɑ uruu nnɛ ye kpuro yɑ mɔ.
13Mɑ Esekiɛli u nuɑ bɑ uruu be sokumɔ woo ɡunɑ.
14Wuswɑɑ nnɛwɑ wɔllun kɔ̃so ben bɑɑwure u mɔ. Wuswɑɑ ɡbiikɑɑ yɑ kɑ Gusunɔn ɡɔrɑdoɡiɑ weenɛ. Yiruse yɑ kɑ tɔnuɡiɑ weenɛ. Itɑse yɑ kɑ ɡbee sunɔɡiɑ weenɛ. Nnɛse mɑɑ yɑ kɑ ɡunɔ bɑkeruɡiɑ weenɛ.
15Mɑ wɔllun kɔ̃so be, bɑ yɔ̃ɔwɑ wɔllɔ. Bɑ sɑ̃ɑre nɡe hunde koni ye u wɑ Kebɑrin dɑɑrun bɔkuɔ.
16Bɑ̀ n swɑɑ wɔri, uruu be, bɑ rɑ n mɑɑ swɑɑ wɔriwɑ. Bɑ̀ n seewɑ bu kɑ yɔ̃, uruu be, bɑ ku rɑ bu deri.
17Bɑ̀ n yɔ̃rɑ, uruu ben tii bɑ rɑ yɔ̃rewɑ. Bɑ̀ n yɔ̃ɔwɑ bɑ rɑ kɑ bu yɔ̃wɑ. Domi hunde koni beyɑ, bɑ uruu be ɡɑwe.
18Yerɑ Yinni Gusunɔn yiikon ɡirimɑ yɑ doonɑ dii kɔnnɔ ɡen min di mɑ yɑ nɑ yɑ sinɑ wɔllun kɔ̃so be sɔɔ.

19Yerɑ Esekiɛli u wɑ kɔ̃so be, bɑ ben kɑsi dɛriɑ bɑ seewɑ bɑ yɔ̃ɔwɑ kɑ uruu be. Mɑ bɑ dɑ bɑ yɔ̃rɑ sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔwɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ. Mɑ Gusunɔ Isirelibɑn Yinnin yiikon ɡirimɑ yɑ bɑllimɔ ben wɔllɔ.
20Hunde koni ben bweserɑ Gusunɔ u derɑ u rɑɑ wɑ Kebɑriɔ. Mɑ u ɡiɑ mɑ wɔllun kɔ̃sobɑ.
21Ben bɑɑwure u wuswɑɑ nnɛ mɔ kɑ kɑsenu nnɛ. Mɑ bɑ nɔmɑ mɔ nɡe tɔnuɡiɑ yɑ wɑ̃ɑ ben kɑsɑn temɔ.
22Ben wuswɛɛ yi, yi kɑ hunde koni ye u wɑ Kebɑriɔ miɡii weenɛ. Ben bɑɑwure u dɔɔwɑ deedeeru mi u wuswɑɑ kisi.