Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Brojevi

Brojevi 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Potom reèe Gospod Mojsiju i Aronu govoreæi:
2Sinovi Izrailjevi neka staju u oko svaki kod svoje zastave sa znakom doma otaca svojih, prema šatoru od sastanka unaokolo.
3S istoka neka staje u oko zastava vojske Judine po èetama svojim s vojvodom sinova Judinijeh Nasonom sinom Aminadavovim;
4A u vojsci njegovoj sedamdeset i èetiri tisuæe i šest stotina izbrojenijeh.
5A do njega neka staje u oko pleme Isaharovo s vojvodom sinova Isaharovijeh Natanailom sinom Sogarovijem;
6A u vojsci njegovoj pedeset i èetiri tisuæe i èetiri stotine izbrojenijeh.
7Pa onda pleme Zavulonovo s vojvodom sinova Zavulonovijeh Elijavom sinom Helonovijem;
8A u vojsci njegovoj pedeset i sedam tisuæa i èetiri stotine izbrojenijeh.
9Svega izbrojenijeh u vojsci Judinoj sto i osamdeset i šest tisuæa i èetiri stotine po èetama njihovijem. Oni neka idu naprijed.
10A zastava vojske Ruvimove po èetama svojim neka bude s juga, s vojvodom sinova Ruvimovijeh Elisurom sinom Sedijurovijem;
11A u vojsci njegovoj èetrdeset i šest tisuæa i pet stotina izbrojenijeh.
12A do njega neka staje u oko pleme Simeunovo s vojvodom sinova Simeunovijeh Salamilom sinom Surisadajevim;
13A u vojsci njegovoj pedeset i devet tisuæa i tri stotine izbrojenijeh.
14Pa onda pleme Gadovo s vojvodom sinova Gadovijeh Elisafom sinom Raguilovim;
15A u vojsci njegovoj èetrdeset i pet tisuæa i šest stotina i pedeset izbrojenijeh.
16A svega izbrojenijeh u vojsci Ruvimovoj sto i pedeset i jedna tisuæa i èetiri stotine i pedeset po èetama njihovijem. I oni neka idu drugi.
17Potom neka ide šator od sastanka s vojskom sinova Levijevih usred ostale vojske; kako u oko staju tako neka i idu, svaki svojim redom pod svojom zastavom.
18Zastava vojske Jefremove po èetama svojim neka bude sa zapada, s vojvodom sinova Jefremovijeh Elisamom sinom Emijudovim;

19A u vojsci njegovoj èetrdeset tisuæa i pet stotina izbrojenijeh.
20A do njega pleme Manasijino s vojvodom sinova Manasijinih Gamalilom, sinom Fadasurovim;
21A u njegovoj vojsci trideset i dvije tisuæe i dvjesta izbrojenijeh.
22Pa onda pleme Venijaminovo s vojvodom sinova Venijaminovijeh Avidanom sinom Gadeonijevim;
23A u vojsci njegovoj trideset i pet tisuæa i èetiri stotine izbrojenih.
24A svega izbrojenijeh u vojsci Jefremovoj sto i osam tisuæa i sto po èetama njihovijem. I oni neka idu treæi.
25Zastava vojske Danove po èetama svojim neka bude sa sjevera s vojvodom sinova Danovijeh Ahijezerom sinom Amisadajevim;
26A u vojsci njegovoj šezdeset i dvije tisuæe i sedam stotina izbrojenih.
27A do njega neka staje u oko pleme Asirovo s vojvodom sinova Asirovijeh Fagailom sinom Ehranovijem;
28A u vojsci njegovoj èetrdeset i jedna tisuæa i pet stotina izbrojenijeh.
29Za njima pleme Neftalimovo s vojvodom sinova Neftalimovijeh Ahirejem sinom Enanovijem;
30A u njegovoj vojsci pedeset i tri tisuæe i èetiri stotine izbrojenijeh.
31A svega izbrojenijeh u vojsci Danovoj sto i pedeset i sedam tisuæa i šest stotina. I oni neka idu najposlije uza zastave svoje.
32To su sinovi Izrailjevi koji biše izbrojeni po domovima otaca svojih. Svega izbrojenijeh u cijeloj vojsci po èetama njihovijem šest stotina i tri tisuæe i pet stotina i pedeset.
33Ali Leviti ne biše brojeni meðu sinove Izrailjeve, kao što Gospod bješe zapovjedio Mojsiju.
34I uèiniše sinovi Izrailjevi sve; kako zapovjedi Gospod Mojsiju, tako stajahu u oko, i tako iðahu svaki po porodici svojoj i po domu otaca svojih.