Text copied!
CopyCompare
Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab - Süleymanin Məsəlləri

Süleymanin Məsəlləri 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Həlim cavab hirsi yatırar, Sərt söz qəzəbi alovlandırar.
2Hikmətlinin dili biliyi mədh edər, Axmaqların dilindən səfehlik tökülər.
3Rəbbin gözü hər yerə baxar, Pislərə, yaxşılara nəzər salar.
4Şəfa gətirən dil həyat ağacıdır, Əyri dil ürək qırar.
5Səfeh ata tərbiyəsini ələ salar, Məzəmməti qəbul edən uzaqgörən olar.
6Salehin evində böyük xəzinə yaşar, Şər insanın isə gəlirində əzab var.
7Hikmətlinin dili bilik səpələyir, Axmağın qəlbi bunu edə bilmir.
8Rəbb şər insanın etdiyi qurbandan ikrah edir, Əməlisalehlərin duasından isə razı qalır.
9Rəbb şər insanın yollarından ikrah edər, Amma salehliyin ardınca gedəni sevər.
10Düz yolu buraxana şiddətli töhmət verilər, Məzəmmətə nifrət edənə ölüm gələr.
11Ölüm və Həlak yeri Rəbbə aşkardır, Gör O, insan ürəyindən necə agahdır.
12Rişxəndçi iradı sevməz, Hikmətlilərin yanına gəlməz.
13Qəlbin sevinci üzü xoş edər, Ürəyin kədəri könlü sındırar.
14Dərrakəlinin könlü bilik axtarar, Axmaqların ağzı səfehliklə qidalanar.
15Məzlumun hər günü qaradır, Ürəyi bəxtəvərin elə bil daima ziyafəti var.
16Rəbb qorxusu ilə qazanılan az şey Qayğı ilə yığılan böyük xəzinədən yaxşıdır.
17Sevgi dolu bir yerdə göyərti yemək Nifrət dolu bir yerdə yağlı dana əti yeməkdən yaxşıdır.
18Kəmhövsələ dava yaradar, Səbirli münaqişəni sovuşdurar.

19Tənbəlin yolunu tikanlar basar, Əməlisalehlərin yolu baş yoldur.
20Hikmətli oğul atasını sevindirər, Axmaq anasına xor baxar.
21Qanmaz səfehlikdən sevinər, Dərrakəli düz yolla gedər.
22Məsləhətsiz niyyət boşa çıxar, Doğru nəsihət verən çoxdursa, uğur qazandırar.
23İnsan münasib cavab versə, şad olar, Sözü yerində demək nə yaxşıdır!
24Ağıllı insan aşağıdan – ölülər diyarından ayrılmaq üçün Həyat yolunu tutub yuxarı gedər.
25Rəbb təkəbbürlünün evini yıxar, Dul qadının sərhədini qoruyar.
26Pislərin məqsədləri Rəbdə ikrah yaradar, Ona xoş gələnlərin sözlərini təmiz sayar.
27Tamahkar külfətini əzaba salar, Rüşvətə nifrət edənin ömrü uzun olar.
28Saleh insan cavab verməzdən əvvəl qəlbində düşünər, Şər insanın dilindən pislik tökülər.
29Rəbb şər adamdan gen dayanar, Saleh insanların duasına qulaq asar.
30Nurlu gözlər qəlbi sevindirər, Yaxşı xəbər qəddi düzəldər.
31Həyatverici məzəmmətə qulaq asan Hikmətlilərin içərisində yaşar.
32Tərbiyəni rədd edən öz canına xor baxar, Məzəmmətə qulaq asan anlayış qazanar.
33Rəbb qorxusu hikmət tərbiyəsi verər, İtaətkarlıq şərəfdən əvvəl gələr.