Text copied!
CopyCompare
Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab - Süleymanin Məsəlləri

Süleymanin Məsəlləri 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ürəyin fikirləri insandan, Dilin cavabı isə Rəbdəndir.
2İnsanın bütün yolları öz gözündə təmiz sayılar, Lakin Rəbb ürəkləri yoxlar.
3Görəcəyin işləri Rəbbə ver, Onda niyyətlərin yerinə yetər.
4Rəbb hər şeyi məqsədinə müvafiq yaradıb, O, pis insanı bəla günü üçün yaradıb.
5Rəbb qəlbi təkəbbürlülərdən ikrah edər, Doğrudan da, onlar cəzasız qalmaz.
6Xeyirxahlıq və sədaqət hər təqsiri kəffarə edər, İnsan Rəbb qorxusuna görə pislikdən dönər.
7Rəbb insanın həyatından razı qaldısa, Düşmənlərini belə, onunla barışdırar.
8Salehliklə qazanılan az şey Haqsız yolla olan bol gəlirdən yaxşıdır.
9İnsan ürəyində özü üçün yol qurar, Amma Rəbbin verdiyi istiqamətlə addımlar.
10Padşah uzaqgörənliklə dilindən sözlər çıxarar, Qoy onda məhkəmədə ədalətdən yan keçməsin.
11Rəbb düzgün tərəzi və çəkini tələb edər, O, torbadakı hər çəki daşını müəyyən edər.
12Şər iş görmək padşahlarda ikrah yaradar, Çünki salehliklə taxtlar möhkəm olar.
13Saleh adamın dili padşahları razı salar, Onlar düz danışanı sevər.
14Padşahın hiddəti ölüm elçisidir, Amma hikmətli insan bu hiddəti yatırar.
15Padşahın üzü nuranidirsə, demək, həyat var, Razılığı yaz yağışı gətirən buluda oxşar.
16Qızıldan çox hikmət qazanmaq yaxşıdır, Gümüşü yox, idrakı yığmaq üstün tutular.
17Əməlisalehlər pislikdən dönmək yolunu tutar, Yoluna diqqət edən canını qoruyar.
18Əcəldən əvvəl təkəbbür gələr, Fəlakətdən əvvəl lovğalıq ruhu gələr.

19Məzlumlar arasında sadə qəlbli olmaq Təkəbbürlülərlə talan malı bölüşdürməkdən yaxşıdır.
20Sözdən hikmət alan xeyir tapar, Rəbbə güvənən insan nə bəxtiyardır!
21Qəlbində hikmət olan dərrakəli adlanar, Şirin dilli olan müdrikliyi artırar.
22Ağıl insan üçün həyat çeşməsidir, Axmağa tərbiyə vermək səfehlikdir.
23Hikmətlinin ürəyi dilinə tərbiyə verir, Ağzındakı müdrik sözləri artıq edir.
24Xoş sözlər sanki pətəkdə baldır, Cana şirinlik, sümüklərə şəfadır.
25Yol var ki, insanın qarşısında düz görünür, Amma sonu ölümdür.
26Əməkçi qarnı üçün zəhmət çəkir, Aclıq onu məcbur edir.
27Yaramaz şər quyusu qazar, Dili alov kimi yandırıb-yaxar.
28Hiyləgər adam dava yaradar, Qeybətçi əziz dostları ayırar.
29Zorakı qonşularını aldadar, Onları yaxşı olmayan yola aparar.
30Niyyəti hiyləli olan göz vurar, Dodaq büzər, şər qurar.
31Ağaran saçlar şərəf tacıdır, Salehlik yolunun qazancıdır.
32İgid olmaqdan səbirli olmaq yaxşıdır, Nəfsə hakim olmaq şəhəri almaqdan üstündür.
33Ətəyin üstünə püşk atılar, Amma hökm Rəbdən gələr.