Text copied!
CopyCompare
Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab - Süleymanin Məsəlləri

Süleymanin Məsəlləri 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Oğlum, qonşuna zamin durub, Yadlarla əlbir olub,
2Ağzından çıxan sözlərlə tələyə düşmüsənsə, Ağzından çıxan sözlərlə ələ keçmisənsə,
3Demək bu qonşunun əlinə düşmüsən. Oğlum, çalış, özünü qurtar: Get onun ayağına düş, yalvar-yaxar.
4Qoy gözünə yuxu getməsin, Kirpiklərin ağırlaşmasın.
5Özünü ovçunun əlindən ceyran kimi, Quşbazın əlindən quş kimi qurtar.
6Ey tənbəl, qarışqalara diqqət yetir, Onların həyatından ibrət götür.
7Onların nə başçıları var, Nə nəzarətçiləri, nə də hökmdarları.
8Yayda azuqələrini yığar, Biçin vaxtı özlərinə yem toplayarlar.
9Ey tənbəl, nə qədər yatacaqsan? Nə vaxt yuxudan oyanacaqsan?
10Bir az da uzanıb yuxuya dalsan, Əl-qolunu uzadaraq yatsan,
11Yoxsulluq soyğunçu kimi üstünə gələr, Ehtiyac quldur kimi sənə hücum çəkər.
12Yaramaz adam – şər insan Əyri danışaraq dolanar,
13Göz vurar, ayaqları ilə işarə edər, Barmaqları ilə göstərər.
14Qəlbinin məkrli niyyəti var, Həmişə şər qurar, nifaq salar.
15Ona görə başına qəfildən bəla gələr, Birdən yıxılıb çarəsiz qalar.
16Rəbbin zəhləsi altı şeydən gedir, Yeddi şey var, ondan ikrah edir:
17Təkəbbürlə baxan gözlər; Yalan danışan dil; Nahaq qan tökən əllər;
18Məqsədi şər olan ürək; Şərə çatmaq üçün qaçan ayaqlar;

19Nəfəsini yalanla çıxaran yalançı şahid; Qardaşlar arasında nifaq salan şəxs.
20Oğlum, atanın əmrini yerinə yetir, Ananın öyrətdiklərini atma.
21Onları qəlbinin başına yapışdır, Həmişə onları boynuna bağla.
22Gəzəndə onlar sənə yol göstərər, Yatanda səni hifz edər, Oyananda sənə məsləhət verər.
23Bu əmr çıraqdır, bu təlim nurdur, Tərbiyə üçün edilən məzəmmət həyat yoludur.
24Bunlar səni pozğun qadından, Şirindilli yad arvaddan qoruyar.
25Onun gözəlliyinə aşiq olma, Onun kirpiklərinin əsiri olma.
26Fahişənin üzündən insan bir tikə çörəyə möhtac qalar, Kiminsə zinakar arvadı insanın qiymətli canını ovlar.
27Bir kişi qoynuna od alanda Əyin-başı yanmazmı?
28Köz üzərində gəzənin Ayaqları bişməzmi?
29Qonşusunun arvadının yanına girənin də halı belədir, O qadına toxunan cəzasını çəkər.
30Qarnını doydurmaq üçün ac oğru oğurlarsa, Kimsə onu qınamaz.
31Amma onu tutsalar, yeddi qat ödəməlidir, Evinin var-yoxunu verməlidir.
32Qadınla zina edən qanmazdır, Özünü məhv etmək istəyən belə edər.
33Bu kişinin nəsibi kötək, şərəfsizlikdir, Biabırçılığı üzərindən silinməz.
34Çünki ərini qeyrət coşdurar, Ondan amansızcasına qisas alar.
35Heç nə ilə ərinin qarşısını almaq olmaz, Nə verilsə belə, o razılaşmaz.