Text copied!
CopyCompare
Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab - Süleymanin Məsəlləri

Süleymanin Məsəlləri 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pis adamlara qibtə etmə, Onlara qoşulmaq istəmə.
2Çünki ürəklərində zalımlığı fikirləşər, Dilləri qəddarlıqdan danışar.
3Ev hikmətlə tikilər, Dərrakə ilə möhkəmlənər.
4Mənzillər bilik vasitəsilə, Hər cür dəyərli, yaxşı şeylərlə dolar.
5Hikmətli kişi qüvvətli olar, Bilikli adam öz gücünü artırar.
6Düzgün məsləhətlə müharibə edə bilərsən, Doğru nəsihət verən çoxdursa, qələbəyə çatarsan.
7Səfeh üçün hikmət əlçatmazdır, Darvazada susub ağzını açmır.
8Şər quran fitnəkar adlanar,
9Səfehin pis əməlləri günah sayılar, Rişxəndçilər insanlarda ikrah yaradar.
10Dar gündə taqətdən düşsən, Necə də zəif adamsan!
11Ölümə aparılanları qurtar, Qırğın təhlükəsi altında olanları geri çək.
12Desən ki, bax bundan xəbərim yox idi, Ürəkləri yoxlayan bunu görməzmi? Canını qoruyan bunu bilməzmi? İnsan əməlinə görə Ondan əvəz almazmı?
13Oğlum, bal ye, xeyri var, Şanı balının şirin dadı damağında qalar.
14Bil ki, hikmət də canın üçün belə olar, Onu tapsan, nəticəsi də var, Ümidin boşa çıxmaz.
15Ey şər insan, salehin yurdu üçün pusqu qurma, Onun evini soyma.
16Saleh yeddi dəfə yıxılsa belə, yenə qalxar, Şər insan büdrəsə, bəlaya düçar olar.
17Düşməninin yıxılmasına sevinmə, Onun büdrəməsinə görə ürəyin fərəhlənməsin.
18Yoxsa Rəbb görər, bundan xoşu gəlməz, Düşmənin üzərindən qəzəbini götürər.

19Pislik edənlərə görə qəzəblənmə, Şər insanlara qibtə etmə,
20Çünki pis insanın axırı yoxdur, Şər adamın çırağı sönər.
21Oğlum, Rəbdən və padşahdan qorx, Xəyanətkarlarla yoldaş olmaqdan çəkin.
22Onların bəlası qəfildən gəlir. Hər ikisinin verəcəyi cəzanı kim bilir?
23Bu sözləri də hikmətlilər deyib: Məhkəmədə tərəfkeşlik etmək yaxşı deyil.
24Pis insana «sən salehsən» deyəni xalqlar qınayar, Ümmətlər lənət yağdırar.
25Amma onu danlayanlar xeyir tapar, Başlarından bol bərəkət yağar.
26İnsana doğru cavab verən Sanki onun üzündən öpər.
27Əvvəlcə çöldəki işini qurtar, Zəmi sal, sonra evini tik.
28Qonşunun əleyhinə haqsız şahidlik etmə, Qoy dilindən yalan söz çıxmasın.
29Demə: «Mənə etdiyini mən də ona edəcəyəm, Onun əməlinin əvəzini verəcəyəm».
30Tənbəlin zəmisindən, Qanmazın üzümlüyündən keçdim.
31Gördüm hər yanı tikan basıb, Gicitkən bürüyüb, daşı-divarı uçub.
32Baxaraq ona diqqət yetirdim, Bundan ibrət götürdüm:
33Bir az da uzanıb yuxuya dalsan, Əl-qolunu uzadaraq yatsan,
34Yoxsulluq üstünə soyğunçu kimi, Ehtiyac üstünə quldur kimi hücum çəkər.