Text copied!
CopyCompare
Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab - Süleymanin Məsəlləri

Süleymanin Məsəlləri 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aldadıcı tərəzi Rəbdə ikrah yaradar, Rəbb düz çəki daşından razı qalar.
2Lovğalıq gələndə şərəfsizlik gətirər, Hikmət itaətkarın yanına gələr.
3Əməlisalehi kamillik yolu aparar, Xəyanətkar əyriliyindən məhv olar.
4Heç kimi var-dövləti qəzəb günündən xilas etməz, Amma salehlik insanı ölümdən qurtarar.
5Kamil insanın yolunu salehliyi düz edər, Şər adamı pisliyi yıxar.
6Əməlisalehi salehliyi qurtarar, Xaini acgözlüyü tələyə salar.
7Şər insan ölər, ümidi də boşa çıxar, Pislərin arzusu itib-batar.
8Saleh dardan qurtular, Onun yerinə pis insan dara düşər.
9Allahsızın dili qonşusunu məhv edər, Bilik salehi xilas edər.
10Salehlər xeyrə çatanda bütün şəhər şad olar, Şər adamlar öləndə sevinc harayı qalxar.
11Əməlisalehlərin alqışı şəhəri şərəfə çatdırar, Lakin şərin qarğışı oranı viran qoyar.
12Qanmaz qonşusuna xor baxar, Dərrakəli insan dinc dayanar.
13Sözgəzdirən sirləri açıb yayar, Etibarlı adam sözü gizli saxlar.
14Düz məsləhət verilməyən yerdə xalq yıxılar, Doğru nəsihət verən çoxdursa, xalq qurtuluşa çatar.
15Özgəyə zamin duran özünü bəlaya salar, Belə zaminlikdən zəhləsi gedən dinc yaşar.
16Mehriban qadın şərəfdən, Zalım insan isə sərvətdən yapışar.
17İnsanın sadiqliyi ona xeyir gətirər, Qəddar adam özünə əzab verər.
18Şər adam saxta mükafat qazanar, Salehlik toxumu əkən, həqiqətən, onun əvəzini alar.

19Sidq ürəkdən saleh olan həyata qovuşar, Şərin ardınca düşən ölümə çatar.
20Əyri ürəkli olmaq Rəbdə ikrah yaradar, O, yolu kamil olanlardan razı qalar.
21Doğrudan da, pis cəzasız qalmaz, Salehlərin nəsli xilas olar.
22Bir gözəl qadının xoş rəftarı olmazsa, Burnuna qızıl halqa taxılmış donuza bənzər.
23Salehlər yalnız yaxşılıq arzular, Şər adama qəzəb nəsib olar.
24Əliaçıq adamın bərəkəti artar, Başqasının qazancını yeyən ehtiyaca düşər.
25Comərd bolluğa yetişər, Su verənə su verilər.
26Taxılı anbarda gizlədənə camaat lənət oxuyar, Onu satanın başına bərəkət yağar.
27Səylə yaxşılığın ardınca gedən lütf axtarar, Şər ardınca düşən isə başını bəlaya salar.
28Sərvətinə güvənənlər yıxılar, Salehlər isə yaşıl yarpaq kimi təzələnər.
29Külfətini əzaba salanın nəsibi yel tək sovrular, Qəlbində hikmət olana səfeh qul olar.
30Salehin barı həyat ağacıdır, Hikmətli insan canları qurtarar.
31Əgər bu dünyada salehlərə belə, cəza verilirsə, Pislərə, günahkarlara gör nə qədər cəza verilər!