Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Liczb

Liczb 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Potem PAN przemówił do Mojżesza i Aarona:
2Każdy z synów Izraela rozbije obóz przy swoim sztandarze, pod znakami domów swych ojców. Będą rozbijać obóz w pewnej odległości od Namiotu Zgromadzenia, wokół niego.
3Od strony wschodniej rozbiją obóz ludzie pod sztandarem obozu Judy, według swych oddziałów, a wodzem nad synami Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba;
4A jego policzony zastęp wynosił siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset ludzi.
5Obok niego rozbije obóz pokolenie Issachara, a wodzem synów Issachara będzie Netaneel, syn Suara;
6A jego policzony zastęp wynosił pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu ludzi.
7Obok nich – pokolenie Zebulona, a wodzem synów Zebulona będzie Eliab, syn Chelona;
8A jego policzony zastęp wynosił pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu ludzi.
9Wszystkich policzonych w obozie Judy, według ich zastępów, było sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterystu. Oni wyruszą pierwsi.
10Od strony południowej będzie sztandar obozu Rubena, według swych zastępów, a wodzem synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura;
11A jego policzony zastęp wynosił czterdzieści sześć tysięcy pięciuset ludzi.
12Obok niego rozbije obóz pokolenie Symeona, a wodzem synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja;
13A jego policzony zastęp wynosił pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu ludzi.
14Następnie pokolenie Gada, a wodzem synów Gada będzie Eliasaf, syn Reuela;
15A jego policzony zastęp wynosił czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu ludzi.
16Wszystkich policzonych w obozie Rubena, według ich zastępów, było sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu. Oni wyruszą w drugiej kolejności.
17Następnie wyruszy Namiot Zgromadzenia z obozem Lewitów pośrodku obozu. Jak będą obozować, tak będą wyruszać, każdy na swoim miejscu, pod swoim sztandarem.
18Od strony zachodniej będzie sztandar obozu Efraima, według swych zastępów, a wodzem synów Efraima będzie Eliszama, syn Ammihuda;

19A jego policzony zastęp wynosił czterdzieści tysięcy pięciuset ludzi.
20Obok niego pokolenie Manassesa, a wodzem synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedahsura.
21A jego policzony zastęp wynosił trzydzieści dwa tysiące dwustu ludzi.
22Następnie pokolenie Beniamina, a wodzem synów Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego;
23A jego policzony zastęp wynosił trzydzieści pięć tysięcy czterystu ludzi.
24Wszystkich policzonych w obozie Efraima było sto osiem tysięcy stu według swoich zastępów. Oni wyruszą w trzeciej kolejności.
25Od strony północnej będzie sztandar obozu Dana, według swych zastępów, a wodzem synów Dana będzie Achiezer, syn Ammiszadaja;
26A jego policzony zastęp wynosił sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset ludzi.
27Obok niego rozbije obóz pokolenie Aszera, a wodzem synów Aszera będzie Pagiel, syn Okrana;
28A jego policzony zastęp wynosił czterdzieści jeden tysięcy pięciuset ludzi.
29Następnie pokolenie Neftalego, a wodzem synów Neftalego będzie Achira, syn Enana;
30A jego policzony zastęp wynosił pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu ludzi.
31Wszystkich policzonych w obozie Dana było sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześciuset. Oni wyruszą ostatni pod swoimi sztandarami.
32To są policzeni spośród synów Izraela według domów ich ojców. Wszystkich policzonych w obozach, według ich zastępów, było sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu.
33Lewitów zaś nie liczono wśród synów Izraela, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.
34I synowie Izraela uczynili zgodnie ze wszystkim, co PAN rozkazał Mojżeszowi: tak rozbijali obozy przy swych sztandarach i tak wyruszali, każdy według swych rodzin i według domów swych ojców.