Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Liczb

Liczb 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1PAN przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj, w Namiocie Zgromadzenia, pierwszego dnia drugiego miesiąca, w drugim roku po ich wyjściu z ziemi Egiptu, tymi słowy:
2Policzcie całe zgromadzenie synów Izraela według ich rodzin i według domów ich ojców, licząc imiona wszystkich mężczyzn, głowa po głowie;
3Od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich w Izraelu zdolnych do walki. Ty i Aaron policzycie ich według ich oddziałów.
4I będzie z wami jeden mężczyzna z każdego pokolenia, głowa domu swoich ojców.
5A oto imiona mężczyzn, którzy będą z wami: z pokolenia Rubena – Elizur, syn Szedeura;
6Z Symeona – Szelumiel, syn Suriszaddaja;
7Z Judy – Nachszon, syn Amminadaba;
8Z Issachara – Netaneel, syn Suara;
9Z Zebulona – Eliab, syn Chelona;
10Z synów Józefa: z Efraima – Eliszama, syn Ammihuda, z Manassesa – Gamliel, syn Pedahsura;
11Z Beniamina – Abidan, syn Gideoniego;
12Z Dana – Achiezer, syn Ammiszaddaja;
13Z Aszera – Pagiel, syn Okrana;
14Z Gada – Eliasaf, syn Deuela;
15Z Neftalego – Achira, syn Enana.
16Ci powołani, sławni spośród zgromadzenia, byli naczelnikami pokoleń swych ojców, wodzami tysięcy w Izraelu.
17Mojżesz i Aaron przyjęli więc tych mężczyzn, którzy zostali imiennie wyznaczeni.
18I zebrali całe zgromadzenie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według swych rodzin, według domów swych ojców i według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, głowa po głowie.
19Jak PAN rozkazał Mojżeszowi, tak policzył ich na pustyni Synaj.
20Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, głowa po głowie, wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
21Naliczono z pokolenia Rubena czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.
22Synów Symeona, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, naliczonych według liczby imion, głowa po głowie, wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
23Naliczono z pokolenia Symeona pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.
24Synów Gada, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
25Naliczono z pokolenia Gada czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.
26Synów Judy, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
27Naliczono z pokolenia Judy siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.
28Synów Issachara, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
29Naliczono z pokolenia Issachara pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.
30Synów Zebulona, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
31Naliczono z pokolenia Zebulona pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.
32Synów Józefa, z synów Efraima, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
33Naliczono z pokolenia Efraima czterdzieści tysięcy pięciuset.
34Synów Manassesa, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
35Naliczono z pokolenia Manassesa trzydzieści dwa tysiące dwustu.
36Synów Beniamina, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
37Naliczono z pokolenia Beniamina trzydzieści pięć tysięcy czterystu.
38Synów Dana, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
39Naliczono z pokolenia Dana sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.
40Synów Aszera, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
41Naliczono z pokolenia Aszera czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.
42Synów Neftalego, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
43Naliczono z pokolenia Neftalego pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
44To są ci, których policzyli Mojżesz, Aaron i książęta Izraela, dwunastu mężczyzn, po jednym z każdego domu swych ojców.
45I było wszystkich policzonych synów Izraela, według domów ich ojców, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki w Izraelu;
46Wszystkich policzonych było sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu.
47Lecz Lewici nie zostali policzeni z nimi według pokolenia swych ojców.
48PAN rozkazał bowiem Mojżeszowi:
49Tylko pokolenia Lewiego nie spisuj i nie licz go razem z synami Izraela;
50Lecz ustanowisz Lewitów nad Przybytkiem Świadectwa i nad wszystkimi jego naczyniami, i nad wszystkim, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty; oni też będą go obsługiwać i rozbijać obóz dokoła przybytku.
51A gdy przybytek będzie miał wyruszyć, Lewici go rozbiorą; także gdy przybytek ma być wznoszony, Lewici ustawią go; a obcy, który się do niego zbliży, poniesie śmierć.
52I synowie Izraela będą rozbijać namioty, każdy w swoim obozie i każdy pod swoim sztandarem, według swych zastępów.
53Lecz Lewici rozbiją obóz wokół Przybytku Świadectwa, aby gniew nie spadł na zgromadzenie synów Izraela. Lewici będą pełnić straż przy Przybytku Świadectwa.
54I synowie Izraela uczynili zgodnie ze wszystkim, co PAN rozkazał Mojżeszowi, tak właśnie uczynili.