Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Liczb

Liczb 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Potem PAN powiedział do Mojżesza:
2Rozkaż synom Izraela i powiedz im: Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, to jest ziemia, która wam przypadnie jako dziedzictwo, ziemia Kanaan w swoich granicach;
3Wasza południowa granica będzie od pustyni Syn wzdłuż granic Edomu, a granica południowa pobiegnie od brzegu Morza Słonego, od wschodu.
4Granica ta skręci od południa ku Maale-Akrabbim i pobiegnie aż do Syn, i dojdzie od południa do Kadesz-Barnea. Stamtąd pobiegnie do Chasar-Addar i przejdzie aż do Asmon.
5A ta granica skręci od Asmon aż do rzeki Egiptu, a skończy się przy morzu.
6Jako zachodnią granicę będziecie mieli Morze Wielkie – ono będzie waszą zachodnią granicą.
7A to będzie wasza północna granica: od Morza Wielkiego wymierzycie sobie do góry Hor.
8Potem od góry Hor wymierzycie granicę aż do wejścia do Hemat; a krańce tej granicy sięgną do Sedada.
9Następnie granica ta pobiegnie aż do Zifronu, a skończy się w Chasar-Enan. To będzie wasza północna granica.
10A wschodnią granicę wymierzycie od Chasar-Enan do Szefam.
11Granica ta pobiegnie od Szefam aż do Ribla, od wschodu Ain; i ta granica zejdzie w dół, i dosięgnie brzegu morza Kinneret od wschodu.
12Następnie ta granica zejdzie ku Jordanowi, a zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasza ziemia ze swymi granicami wokoło.
13Wtedy Mojżesz rozkazał synom Izraela: To jest ziemia, którą odziedziczycie przez losowanie, którą PAN rozkazał dać dziewięciu i pół pokoleniu.
14Bo pokolenie synów Rubena według domów swych ojców i pokolenie synów Gada według domów swych ojców już otrzymały swoje dziedzictwo i połowa pokolenia Manassesa już otrzymała swoje dziedzictwo.
15Te dwa i pół pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo po tej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha, na wschodzie.
16I PAN powiedział do Mojżesza:
17Oto imiona mężczyzn, którzy rozdzielą wam ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna.
18Weźmiecie też po jednym naczelniku z każdego pokolenia do rozdzielenia ziemi w dziedzictwo.

19A oto imiona tych mężczyzn: z pokolenia Judy – Kaleb, syn Jefunnego.
20Z pokolenia synów Symeona – Samuel, syn Ammihuda.
21Z pokolenia Beniamina – Eliad, syn Kislona.
22Z pokolenia synów Dana – naczelnik Bukki, syn Jogliego.
23Z synów Józefa, z pokolenia synów Manassesa – naczelnik Channiel, syn Efoda;
24A z pokolenia synów Efraima – naczelnik Kemuel, syn Sziftana.
25Z pokolenia Zebulona – naczelnik Elisafan, syn Parnacha.
26Z pokolenia synów Issachara – naczelnik Paltiel, syn Azzana.
27Z pokolenia synów Aszera – naczelnik Achihud, syn Szelomiego.
28A z pokolenia synów Neftalego – naczelnik Pedahel, syn Ammihuda.
29To są ci, którym PAN rozkazał rozdzielić dziedzictwo synom Izraela w ziemi Kanaan.