Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Liczb

Liczb 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1W dniu, w którym Mojżesz zakończył wznoszenie przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi jego sprzętami, a także ołtarz ze wszystkimi jego naczyniami, namaścił je i poświęcił.
2Naczelnicy Izraela, głowy domów swoich ojców, którzy byli naczelnikami z każdego pokolenia i przełożonymi nad tymi, którzy zostali spisani, złożyli ofiary.
3Przynieśli swoje ofiary przed PANA: sześć krytych wozów, dwanaście wołów, po jednym wozie na dwóch naczelników i po jednym wole na każdego, i przyprowadzili to przed przybytek.
4Wtedy PAN powiedział do Mojżesza:
5Weź to od nich na potrzebę służby w Namiocie Zgromadzenia i oddaj to Lewitom, każdemu według potrzeby jego służby.
6Mojżesz wziął więc te wozy i woły i oddał je Lewitom.
7Dwa wozy i cztery woły dał synom Gerszona według potrzeby ich służby.
8Cztery zaś wozy i osiem wołów dał synom Merariego według potrzeby ich służby, pod nadzorem Itamara, syna kapłana Aarona.
9Ale synom Kehata nie dał nic, bo ich służba w świątyni polegała na noszeniu na ramionach.
10Naczelnicy ofiarowali swoje dary przed ołtarzem na jego poświęcenie, w tym dniu, w którym został namaszczony.
11I PAN powiedział do Mojżesza: Niech złożą swoje ofiary, inny naczelnik każdego dnia, na poświęcenie ołtarza.
12Pierwszego dnia swoją ofiarę złożył Nachszon, syn Amminadaba, z pokolenia Judy.
13A jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową;
14Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;
15Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną;
16Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech;
17A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Nachszona, syna Amminadaba.
18Drugiego dnia ofiarę złożył Netaneel, syn Suara, naczelnik z pokolenia Issachara.

19Złożył on w ofierze jedną srebrną misę wagi stu trzydziestu syklów, jedną srebrną czaszę wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową;
20Jedną czarę z dziesięciu syklów złota pełną kadzidła;
21Jednego młodego cielca, jednego barana i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną;
22Jednego kozła z kóz na ofiarę za grzech;
23A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Netaneela, syna Suara.
24Trzeciego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Zebulona Eliab, syn Chelona.
25Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową;
26Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;
27Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną;
28Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech;
29A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Eliaba, syna Chelona.
30Czwartego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Rubena Elizur, syn Szedeura.
31Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową;
32Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;
33Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną;
34Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech;
35A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Elizura, syna Szedeura.
36Piątego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Symeona Szelumiel, syn Suriszaddaja.

37Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową;
38Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;
39Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną;
40Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech;
41A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Szelumiela, syna Suriszaddaja.
42Szóstego dnia ofiarę złożył naczelny synów Gada Eliasaf, syn Deuela.
43Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową;
44Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;
45Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną;
46Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech;
47A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Eliasafa, syna Deuela.
48Siódmego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Efraima Eliszama, syn Ammihuda.
49Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową;
50Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;
51Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną;
52Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech;
53A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Eliszamy, syna Ammihuda.
54Ósmego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Manassesa Gamliel, syn Pedahsura.

55Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową;
56Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;
57Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną;
58Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech;
59A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Gamliela, syna Pedahsura.
60Dziewiątego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Beniamina Abidan, syn Gideoniego.
61Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową;
62Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;
63Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną;
64Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech;
65A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Abidana, syna Gideoniego.
66Dziesiątego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Dana Achiezer, syn Ammiszaddaja.
67Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową;
68Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;
69Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną;
70Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech;
71A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Achiezera, syna Ammiszadaja.
72Jedenastego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Aszera Pagiel, syn Okrana.

73Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową;
74Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;
75Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną;
76Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech;
77A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Pagiela, syna Okrana.
78Dwunastego dnia ofiarę złożył naczelnik synów Neftalego Achira, syn Enana.
79Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu syklów, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu syklów według sykla świątynnego, obydwie pełne mąki pszennej zmieszanej z oliwą, na ofiarę pokarmową;
80Jedna czara z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;
81Jeden młody cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną;
82Jeden kozioł z kóz na ofiarę za grzech;
83A na ofiarę pojednawczą – dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To była ofiara Achiry, syna Enana.
84To było poświęcenie ołtarza, w tym dniu, w którym został namaszczony przez naczelników Izraela: dwanaście srebrnych mis, dwanaście srebrnych czasz, dwanaście złotych czar;
85Każda srebrna misa ważyła sto trzydzieści syklów, każda czasza – siedemdziesiąt syklów. Całego srebra w tych naczyniach było dwa tysiące czterysta syklów według sykla świątynnego;
86Złotych czar było dwanaście, pełnych kadzidła; każda ważyła dziesięć syklów według sykla świątynnego. Całego złota w tych czarach było sto dwadzieścia syklów.
87Wszystkich zwierząt na ofiarę całopalną było: dwanaście cielców, dwanaście baranów, dwanaście jednorocznych jagniąt wraz z ich ofiarą pokarmową i dwanaście kozłów z kóz na ofiarę za grzech.
88A wszystkich zwierząt na ofiarę pojednawczą było: dwadzieścia cztery woły, sześćdziesiąt baranów, sześćdziesiąt kozłów i sześćdziesiąt jednorocznych jagniąt. To było poświęcenie ołtarza po jego namaszczeniu.
89A gdy Mojżesz wchodził do Namiotu Zgromadzenia, aby rozmawiać z Bogiem, wtedy słyszał głos mówiącego do niego z przebłagalni, która była nad arką świadectwa, spomiędzy dwóch cherubinów. I przemawiał do niego.