Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - JOSUA

JOSUA 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Derpå trådte Overhovederne for Levitternes Fædrenehuse frem for Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse
2og talte således til dem i Silo i Kana'ans Land: “HERREN bød ved Moses, at der skulde gives os nogle Byer at bo i med tilhørende Græsmarker til vort Kvæg.”
3Da afgav Israelitterne i Følge HERRENS Bud af deres Arvelod følgende Byer med Græsmarker til Levitterne.
4Loddet faldt først for Kehatitternes Slægter, således at Præsten Arons Sønner blandt Levitterne ved Lodkastningen fik tretten Byer af Judas, Simeonitternes og Benjamins Stammer,
5mens de andre Kehatitter ved Lodkastningen efter deres Slægter fik ti Byer af Efraims og Dans Stammer og Manasses halve Stamme.
6Gersonitterne fik ved Lodkastningen efter deres Slægter tretten Byer af Issakars, Asers og Naftalis Stammer og Manasses halve Stamme i Basan.
7Meraritterne fik efter deres Slægter tolv Byer af Rubens, Gads og Zebulons Stammer.
8Og Israelitterne afgav ved Lodkastning følgende Byer med Græsmarker til Levitterne, således som HERREN havde påbudt ved Moses.
9Af Judæernes og Simeonitternes Stammer afgav de følgende ved Navn, nævnte Byer.
10Arons Sønner, der hørte til Kehatitternes Slægter blandt Levis Sønner - thi for dem faldt Loddet først - fik følgende:
11Man gav dem Anaks Stamfader Arbas By, det er Hebron, i Judas Bjerge, med omliggende Græsmarker;
12men Byens Mark og Landsbyer gav man Kaleb, Jefunnes Søn, i Eje.
13Præsten Arons Sønner gav man Hebron, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Libna med omliggende Græsmarker,
14Jattir med omliggende Græsmarker, Esjtemoa med omliggende Græsmarker,
15Holon med omliggende Græsmarker, Debir med omliggende Græsmarker,
16Asjan med omliggende Græsmarker, Jutta med omliggende Græsmarker og Bet-Sjemesj med omliggende Græsmarker; tilsammen ni Byer af de to Stammer;
17og af Benjamins Stamme Gibeon med omliggende Græsmarker, Geba med omliggende Græsmarker,
18Anatot med omliggende Græsmarker og Alemet med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer.

19Præsternes, Arons Sønners, Byer udgjorde i alt tretten Byer med omliggende Græsmarker.
20Kehatitternes Slægter af Levitterne, de øvrige Kehatitter, fik de Byer af Efraims Stamme, som tildeltes dem ved Lodkastning.
21Man gav dem Sikem, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker i Efraims Bjerge, Gezer med omliggende Græsmarker,
22Kibzajim med omliggende Græsmarker og Bet-Horon med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
23og af Dans Stamme Elteke med omliggende Græsmarker, Gibbeton med omliggende Græsmarker,
24Ajjalon med omliggende Græsmarker og Gat-Rimmon med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
25og af Manasses halve Stamme Ta'anak med omliggende Græsmarker og Jibleam med omliggende Græsmarker; tilsammen to Byer;
26i alt ti Byer med omliggende Græsmarker tilfaldt de øvrige Kehatitters Slægter.
27Blandt Levitternes Slægter fik fremdeles Gersonitterne af Manasses halve Stamme Golan i Basan, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker og Asjtarot med omliggende Græsmarker; tilsammen to Byer;
28og af Issakars Stamme Kisjjon med omliggende Græsmarker, Daberat med omliggende Græsmarker,
29Jarmut med omliggende Græsmarker og En-Gannim med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
30og af Asers Stamme Misj'al med omliggende Græsmarker, Abdon med omliggende Græsmarker,
31Helkat med omliggende Græsmarker og Rehob med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
32og af Naftalis Stamme Kedesj i Galilæa, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Hammot-Dor med omliggende Græsmarker og Kartan med omliggende Græsmarker; tilsammen tre Byer;
33Gersonitternes Byer efter deres Slægter udgjorde i alt tretten med omliggende Græsmarker.
34De øvrige Levitter, Meraritternes Slægter, fik af Zebulons Stamme Jokneam med omliggende Græsmarker, Karta med omliggende Græsmarker,
35Rimmona med omliggende Græsmarker og Nahalal med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
36og hinsides Jordan over for Jeriko af Rubens Stamme Bezer i Ørkenen på Højsletten, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Jaza med omliggende Græsmarker.

37Kedemot med omliggende Græsmarker og Mefa'at med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
38og af Gads Stamme Ramot i Gilead, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Mahanajim med omliggende Græsmarker,
39Hesjbon med omliggende Græsmarker og Ja'zer med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;
40Byerne, der ved Lodkastningen tilfaldt de øvrige Levitslægter, Meraritterne efter deres Slægter, udgjorde i alt tolv.
41Levitbyerne inden for Israelitternes Ejendom udgjorde i alt otte og fyrretyve med omliggende Græsmarker.
42Disse Byer skulde hver for sig have de omliggende Græsmarker med; det gjaldt for alle disse Byer.
43Således gav HERREN Israel hele det Land, han havde tilsvoret deres Fædre at ville give dem, og de tog det i Besiddelse og bosatte sig der.
44Og HERREN gav dem Ro rundt om, ganske som han havde tilsvoret deres Fædre, og ingen iblandt deres Fjender kunde holde Stand over for dem; alle deres Fjender gav HERREN i deres Hånd.
45Ikke ét af alle de gode Ord, HERREN havde talet til Israels Hus, faldt til Jorden; alle sammen gik de i Opfyldelse.