Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - JOSUA

JOSUA 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Og Loddet faldt for Manasses Stamme: thi han var Josefs førstefødte. Makir, Manasses førstefødte, Gileads Fader - han var nemlig Kriger - fik Gilead og Basan.
2Og de øvrige Manassitter fik Land efter deres Slægter, Abiezers, Heleks, Asriels, Sjekems, Hefers og Sjemidas Sønner; det er Josefs Søn Manasses mandlige Efterkommere efter deres Slægter.
3Men Zelofhad, en Søn af Hefer, en Søn af Gilead, en Søn af Makir, en Søn af Manasse, havde ingen Sønner, kun Døtre; og hans Døtre hed Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirza.
4De trådte frem for Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Øversterne og sagde: “HERREN bød Moses give os Arvelod iblandt vore Brødre!” Da gav han dem efter HERRENS Bud en Arvelod iblandt deres Faders Brødre.
5Således faldt ti Parter på Manasse foruden Landet Gilead og Basan hinsides Jordan.
6Thi Manasses døtre fik Arvelod blandt hans Sønner. Men Landet Gilead tilfaldt Manasses øvrige Efterkommere.
7Og Manasses Grænse går fra Aser til Mikmetat, som ligger østen for Sikem; derpå går Grænsen mod Syd til Befolkningen i En-Tappua.
8Manasse fik Landskabet Tappua; men Byen Tappua ved Manasses Grænse tilfaldt Efraimitterne.
9Derpå strækker Grænsen sig ned til Kanabækken, sønden om Bækken; Byerne der tilfaldt Efraim, midt iblandt Manasses Byer; Manasses Landområde ligger norden for Bækken. Grænsen ender derpå ved Havet.
10Sydsiden tilhører Efraim og Nordsiden Manasse. Havet danner Grænse; mod Nord støder de op til Aser, mod Øst til Issakar.
11I Issakar og Aser tilfaldt følgende Byer Manasse: Bet-Sjean med Småbyer, Jibleam med Småbyer, Befolkningen i Dor med Småbyer, Befolkningen i En-Dor med Småbyer, Befolkningen i Ta'anak med Småbyer og Befolkningen i Megiddo med Småbyer, de tre Højdedrag.
12Men Manassitterne kunde ikke drive disse Byers Indbyggere bort, det lykkedes Kana'anæerne at holde sig i disse Egne.
13Da Israelitterne blev de stærkeste, gjorde de Kana'anæerne til Hoveriarbejdere, men drev dem ikke bort.
14Da talte Josefs Sønner til Josua og sagde: “Hvorfor har du kun givet mig én Lod og én Part til Arvelod, skønt jeg er et talrigt Folk, eftersom HERREN hidtil har velsignet mig?”
15Josua svarede dem: “Når du er et talrigt Folk, så drag op i Skovlandet og ryd dig Jord der i Perizzitternes og Refaitternes Land, siden Efraims Bjergland er dig for trangt!”
16Da sagde Josefs Sønner: “Bjerglandet er os ikke nok, og alle Kana'anæerne, som bor på Slettelandet, både de i Bet-Sjean med Småbyer og de på Jizre'elsletten, har jernbeslagne Vogne!”
17Da sagde Josua til Josefs Slægt, til Efraim og Manasse: “Du er et talrigt Folk og har stor Kraft; du skal ikke komme til at nøjes med én Lod,
18men et Bjergland skal tilfalde dig, thi det er skovbevokset. og når du rydder det, skal det tilfalde dig med Udløberne derfra; thi du skal drive Kana'anæerne bort, selv om de har jernbeslagne Vogne; du er nemlig stærkere end de.”