Text copied!
CopyCompare
BIBLE MUTAL - Ezekiel

Ezekiel 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na mukul sac pwenyuyak nu ke infukil se inkain lohm uh, pangpang Acn Mutal. El srikeya acn in utyak se nu we ah: fit singoul sralap,
2ac fit singoul oalkosr lusa, su oasr sinka ma fit oalkosr matoltoliya ke layen luo ah kewa. El srikeya infukil sac tuh na fit onngoul oalkosr lusa, ac fit tolngoul akosr sralap.
3Na el utyak nu infukil se ma oan oe loac uh. El srikeya acn in utyak nu kac: fit tolu sralap ac fit singoul lusa, ac oasr pac sinka su fit singoul luo matoltol ke siska luo ah kewa.
4El srikeya infukil se inge, tuh na fit tolngoul akosr maspang. Fukil se inge oan meet liki fukil lulap sac. Na el fahk nu sik, “Pa inge Acn Mutal Na Mutal.”
5Mwet sac srikeya matoltoliyen sinka loac ke Tempul uh tuh na fit singoul. Sisken sinka se inge oasr infukil srisrik puspis ma fit itkosr sralapa musaiyukla rauneak Tempul.
6Infukil inge orala twek tolu, ac oasr infukil tolngoul ke kais sie twek. Sinka lik ke Tempul uh oasriksrik liki ma ke twek se ten ah, oru infukil inge ku in fulyang ke pesinka uh ac tia patputyang nu kac.
7Ouinge, fin liyeyuk sinka in Tempul uh lik ah me, ac oana in matoltol sefanna tenyak nu lucng. Na ke sinka lik ke Tempul uh likin infukil inge, oasr nien fan na sralap luo orekla, na mwet uh ku in fanyak ke twek se eten ah yak nu ke twek se infulwa, oayapa nu ke twek se lucng ah.
8Nga liye lah oasr sawalsrisr se fit oalkosr sralap rauneak Tempul, su fulatak liki infohk uh ke fit singoul.
9Sinka lik ke infukil inge fit oalkosr matoltol.
10Inmasrlon sawalsrisr sac ac lohm ekasr ma orekmakinyuk sin mwet tol, oasr acn mwesas se rauneak Tempul uh su sralapa fit tolngoul akosr.
11Oasr sie srungul nu ke infukil ekasr ma oan layen epang ke Tempul uh, ac sie pac srungul nu ke infukil ke layen nu eir. Sawalsrisr sac fulatanna pwelung ke infukil ma oan pe sinka ke Tempul.
12Oasr pac sie lohm ma ngetang nu ke layen nu roto ke Tempul, su fit siofok lumngaul lusa ac fit siofok singoul onkosr sralap. Sinka kac ah fit eu matoltol raunyak.
13Mwet sac srikeya acn lik ke Tempul tuh na oasr fit siofok onngoul oalkosr lusa. Na el srikeya pac acn tok ke Tempul uh nwe ke acn tok ke lohm se oan layen nu roto, wi acn mwesas se inmasrlo, tuh na oasr fit siofok onngoul oalkosr pac.
14Lusen mutun Tempul uh, weang acn mwesas luo lac lac kewa, oasr pac fit siofok onngoul oalkosr.
15El srikeya pac lusen lohm ma oan nu roto ah, weang sawalsrisr luo kewa, oasr pac fit siofok onngoul oalkosr kac. Acn in utyak nu ke Tempul uh, oayapa Acn Mutal, ac Acn Mutal Na Mutal
16sinka kac uh panuliyukla ke falful uh yak nwe ke winto ah. Winto inge ku in kauli.
17Luin Tempul ah yak nwe fin srungul ah, yuniyukla nufon ke ma kihlyak
18in luman sak palm, ac cherub uh — palm soko ac cherub se atupali nwe ke na rauneak nufon infukil uh. Kais soko cherub inge oasr muta luo kac:

19mutun mwet se ngetla nu ke sak palm layen lasa, ac mutun lion soko ngetla nu ke sak palm soko layen layot. Ouinge lumah uh rauneak nufon sinka uh,
20liki falful in lohm uh yak nwe fin srungul ah.
21Sru ke Acn Mutal uh maspang. Meet liki acn in utyak nu ke Acn Mutal Na Mutal oasr ma se oan we oana
22luman loang sak se. Fulata fit limekosr, sralapa fit akosr. Sru ke sruwasrik kac, acn ten kac, ac siska ah nufon, orekla ke sak. Na mukul sac fahk nu sik, “Pa inge tepu se ma oan ye mutun LEUM GOD.”
23Oasr mutunoa oan ke saflaiyen acn in uti‐utyak nu ke Acn Mutal, ac sie pac oan ke saflaiyen acn in uti‐utyak nu ke Acn Mutal Na Mutal.
24Kais sie mutunoa inge oasr srungul luo kac ma ac ku in ikak ke infulwa uh.
25Oasr petsa in sak palm ac cherub kihlyak oan ke srungul nu ke Acn Mutal uh, oana ma oan pesinka ah. Ac mwe afyuf sak se sang kosrala acn lik ke mutunoa ke infukil in utyak ah.
26Ke sisken infukil se inge oasr winto kac, ac sinka uh yunla pac ke sak palm.