Text copied!
CopyCompare
Bible Revizyon 2008 - 1.TARİHLER

1.TARİHLER 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davut'un Hevron'da doğan oğulları şunlardı: İlk oğlu Yizreelli Ahinoam'dan Amnon, ikincisi Karmelli Avigayil'den Daniel,
2üçüncüsü Geşur Kralı Talmay'ın kızı Maaka'dan Avşalom, dördüncüsü Hagit'ten Adoniya,
3beşincisi Avital'dan Şefatya, altıncısı karısı Egla'dan Yitream.
4Davut'un bu altı oğlu Hevron'da doğdular. Davut orada yedi yıl altı ay, Yeruşalim'de de otuz üç yıl krallık yaptı.
5Davut'un Yeruşalim'de doğan oğulları: Şima, Şovav, Natan, Süleyman. Bu dördü Ammiel'in kızı Bat-Şeva'dan doğdular.
6Öbür oğulları: Yivhar, Elişama, Elifelet,
7Nogah, Nefek, Yafia,
8Elişama, Elyada, Elifelet. Toplam dokuz kişiydiler.
9Bütün bunlar, Davut'un cariyelerinden doğanlar dışındaki oğullarıydı. Tamar onların kızkardeşidir.
10Rehavam Süleyman'ın oğluydu. Aviya Rehavam'ın, Asa Aviya'nın, Yehoşafat Asa'nın,
11Yehoram Yehoşafat'ın, Ahazya Yehoram'ın, Yoaş Ahazya'nın,
12Amatsya Yoaş'ın, Azarya Amatsya'nın, Yotam Azarya'nın,
13Ahaz Yotam'ın, Hizkiya Ahaz'ın, Manaşşe Hizkiya'nın,
14Amon Manaşşe'nin, Yoşiya Amon'un oğluydu.
15Yoşiya'nın oğulları: İlk oğlu Yohanan, İkincisi Yehoyakim, Üçüncüsü Sidkiya, Dördüncüsü Şallum.
16Yehoyakim'in oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya.
17Sürgün edilen Yehoyakin'in torunları: Şealtiel,
18Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yekamya, Hoşama, Nedavya.

19Pedaya'nın oğulları: Zerubbabil, Şimi. Zerubbabil'in çocukları: Meşullam, Hananya ve kızkardeşleri Şelomit.
20Zerubbabil'in beş oğlu daha vardı: Haşuva, Ohel, Berekya, Hasadya, Yuşav-Heset.
21Hananya'nın oğulları: Pelatya, Yeşaya. Yeşaya Refaya'nın, Refaya Arnan'ın, Arnan Ovadya'nın, Ovadya Şekanya'nın babasıydı.
22Şekanya'nın oğlu: Şemaya. Şemaya'nın oğulları: Hattuş, Yigal, Bariah, Nearya, Şafat. Toplam altı kişiydi.
23Nearya'nın oğulları: Elyoenay, Hizkiya, Azrikam. Toplam üç kişiydi.
24Elyoenay'ın oğulları: Hodavya, Elyaşiv, Pelaya, Akkuv, Yohanan, Delaya, Anani. Toplam yedi kişiydi.