Text copied!
CopyCompare
Bible Revizyon 2008 - 1.TARİHLER

1.TARİHLER 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davut'la ordu komutanları hizmet için Asaf'ın, Heman'ın, Yedutun'un bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu:
2Asaf'ın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asaf'ın yönetimi altındaydılar.
3Yedutun'un oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RAB'be şükür ve övgü sunan babaları Yedutun'un sorumluluğu altındaydılar.
4Heman'ın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot.
5Hepsi kralın bilicisi Heman'ın oğullarıydı. Tanrı'nın sözü uyarınca bu oğullar Heman'ı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Heman'a on dört oğulla üç kız verdi.
6Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrı'nın Tapınağı'nda hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı.
7RAB'be ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililer'in toplamı 288 kişiydi.
8Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kura çekti.
9Birinci kura Asaf soyundan Yusuf'a düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. İkincisi Gedalya'ya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte 12 kişi.
10Üçüncüsü Zakkur'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
11Dördüncüsü Yisri'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
12Beşincisi Netanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
13Altıncısı Bukkiya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
14Yedincisi Yesarela'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
15Sekizincisi Yeşaya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
16Dokuzuncusu Mattanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
17Onuncusu Şimi'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
18On birincisi Azarel'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

19On ikincisi Haşavya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
20On üçüncüsü Şuvael'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
21On dördüncüsü Mattitya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
22On beşincisi Yeremot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
23On altıncısı Hananya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
24On yedincisi Yoşbekaşa'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
25On sekizincisi Hanani'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
26On dokuzuncusu Malloti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
27Yirmincisi Eliata'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
28Yirmi birincisi Hotir'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
29Yirmi ikincisi Giddalti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
30Yirmi üçüncüsü Mahaziot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
31Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.