Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - 1 Bi Te

1 Bi Te 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Debidi ibu Heberono tanoha heangi ibu igini marubi henego tinaga mini uru. Igiri mbira Amanono hene. Amanono ai̱ya Yaserili tano wali mini Ahinoama berene. Ibu igini mende Kamelo tano wali mini Abigele berenego igini mini Daniele hene.
2Ibu igini tebone mini Abasalomo hene. Abasalomo ai̱ya ibu Gesu dindiha kini mini Talamai henego wane mini Maga berene. Debidi igini mane mini Adoniya hene. Adoniya ai̱ya Hagida berene.
3Debidi igini dauni Sebadaia hene. Ibu ai̱ya Abidala berene. Debidi igini waragane mini Idireama hene. Ibu ai̱ya Egela berenego igini hene.
4Debidi ibu Heberono tano mali kariani ege waragaria haru heangi igiri waragaria uruni taba henene. Ani bialu Yarusalemeni mali pira tebirani tebira (33) haru howa
5igiri dewa hono wigi bini. Amiele wane Badaseba ibu Debidi one biruwa igiri maria taba henenego tinaga mini Simea Sobaba Nadana Solomono imaru hene.
6Ani heagola Debidi igini dira maha heneru tinaga mini Ibara Elisua Elebelede Noga Nebege Yabia Elisama Eliada Elibelede imaru haga bini.
9Debidihanda igiri uruni hono wini. Ani bialu Debidi ibu one halu mende bereneru ariame igiri maru taba hana dege bini. Debidi ibu wane mbira mini Tama berene.
10Kini Solomono igini aguane henerunaga mini uru. Solomono igini Lehoboama Lehoboama igini Abiya Abiya igini Asa Asa igini Yahosabada Yahosabada igini Yahorama Yahorama igini Ahasaia Ahasaia igini Yoasa Yoasa igini Amasaia Amasaia igini Usia mini mende Asaria laga hene. Usia igini Yodama Yodama igini Ahasa Ahasa igini Hesegaia Hesegaia igini Manase Manase igini Amono Amono igini Yosaia hene.
15Yosaia ibu igini maria henego tinaga mini uru. Yohanana Yahoiagimi Sedegaia Salumu imaru hene. Salumu ibu mini mende Yoahasa laga hene. Yahoiagimi ibu igini kira Yahoiagini Sedegaiala hene. Yahoiagini ibu mini mende Yagonia laga hene.
17Yahoiagini ogoni ibu kini hearia waitigime dindi taraha garabaya bu yalu penego ogoni ibu igini karia uru hene. Seadeli Malagirama Pedaia Senasa Yagamaia Hosama Nedabaia imaru hene.
19Pedaia ibu igini kira Serubabele Simaila hene. Ai Serubabele igini kira dege Mesulama Hananaiala ibu wane mbiraore mini Selomidi berene.
20Maha Pedaia igini duria henego uru Hasuba Ohele Beregaia Hasadaia Yusabahesede imaru hene.
21Hananaia ibu igini kira Peladaia Yasaiala hene. Yasaia ibu igini Lebaia Lebaia igini Anana Anana igini Obadaia Obadaia igini Seganaia.
22Seganaia igini mbira Semaia hangu hene. Ai Semaia ibu igini duria ti mini Hadusu Igala Baraia Nearaia Sabada imaru hene.
23Nearaia igini tebira Elioenai Hisigaia Asarigama imaru hene.
24Ani howa Elioenai ibu igini karia hene mini Hodabaia Eliasibi Pelaia Agubu Yohanana Delaia Anani layaru hene.