Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - I Kronik

I Kronik 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Ammon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, Karmelitki;
2Trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity;
3Piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli.
4Tych sześciu urodziło mu się w Hebronie, gdzie królował przez siedem lat i sześć miesięcy. A trzydzieści trzy lata królował w Jerozolimie.
5Ci zaś urodzili mu się w Jerozolimie: Szima, Szobab, Natan i Salomon – ci czterej z Batszui, córki Ammiela.
6I Ibchar, Eliszama, Elifelet;
7Nogah, Nefeg, Jafia;
8Eliszama, Eliada i Elifelet – dziewięciu.
9Ci wszyscy byli synami Dawida, nie licząc synów z nałożnic, a ich siostrą była Tamar.
10Synem Salomona był Roboam, a jego synem Abia, jego synem Asa, jego synem Jehoszafat;
11Jego synem Joram, jego synem Achazjasz, jego synem Joasz;
12Jego synem Amazjasz, jego synem Azariasz, jego synem Jotam;
13Jego synem Achaz, jego synem Ezechiasz, jego synem Manasses;
14Jego synem Amon, jego synem Jozjasz;
15A synami Jozjasza byli: pierworodny Jochanan, drugi Joakim, trzeci Sedekiasz, czwarty Szallum.
16Synowie Joakima: jego syn Jechoniasz i jego syn Sedekiasz.
17Synowie Jechoniasza: Assir, jego syn Szealatiel;
18Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz.

19Synowie Pedajasza: Zorobabel, Szimei. Synowie Zorobabela: Meszullam i Chananiasz, a ich siostra – Szelomit;
20I Chaszuba, Ohel, Berechiasz, Chasadiasz i Juszabchesed – pięciu.
21Synowie Chananiasza: Pelatiasz i Jesajasz. Synowie Refajasza, synowie Arnana, synowie Obadiasza, synowie Szekaniasza.
22Synowie Szekaniasza: Szemajasz; a synowie Szemajasza: Chattusz, Jigal, Bariach, Neariasz i Szafat – sześciu.
23Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam – trzech.
24Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz, Anani – siedmiu.