Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miabot kini sa panahon sa tingpamulak, ang kasagarang higayon nga makig-away ang mga hari, nga gipangulohan ni Joab ang kasundalohan sa pagpakiggubat ug gilaglag ang kayutaan sa mga Amonihanon. Miadto siya ug gipalibotan ang Raba. Nagpabilin si David sa Jerusalem. Gisulong ni Joab ang Raba ug gibuntog kini.
2Gikuha ni David ang korona sa ilang hari gikan sa iyang ulo, ug nakaplagan niya nga motimbang kini ug talent nga bulawan, ug adunay matahom nga mga bato niini. Gibutang ang korona sa ulo ni David, ug labihan ka daghan ang nakuha niya nga mga kinawat sa siyudad.
3Gipagawas niya ang katawhan nga anaa sa siyudad ug gipugos sila sa pagtrabaho uban sa mga gabas ug mga piko ug mga atsa. Gipabuhat kini nga buluhaton ni David sa tanang mga siyudad sa katawhan sa Amon. Unya mibalik si David ug ang tanang kasundalohan sa Jerusalem.
4Human niini adunay gubat nga nahitabo didto sa Gezer uban sa mga Filistihanon. Gipatay ni Sibecai nga taga-Husha si Sipai, usa sa mga kaliwat sa Refaimnon, ug nabuntog ang mga Filistihanon.
5Miabot na usab ang gubat uban sa mga Filistihanon didto sa Gob, nga gipatay ni Elhanan ang anak nga lalaki ni Jair nga taga-Bethlehem nga si Lami ang igsoong lalaki ni Goliat nga taga-Gat, diin ang iyang bangkaw sama sa kahoy sa manghahabol.
6Miabot ang higayon nga adunay laing gubat sa Gat nga adunay usa ka tawo nga taas kaayo nga adunay unom ka tudlo sa matag kamot ug tiil. Kaliwat usab siya gikan sa Refaimnon.
7Sa dihang gibugalbugalan niya ang kasundalohan sa Israel, gipatay siya ni Jehonadab ang anak nga lalaki ni Shimea, ang igsoong lalaki ni David.
8Mao kini ang mga kaliwat sa Refaimnon sa Gat, ug gipatay sila pinaagi sa mga kamot ni David ug pinaagi sa mga kamot sa iyang kasundalohan.