Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - امثال

امثال 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1حکمت، خانه خود را بنا کرده، و هفت ستونهای خویش را تراشیده است.
2ذبایح خود را ذبح نموده و شراب خود را ممزوج ساخته و سفره خود را نیز آراسته است.
3کنیزان خود را فرستاده، ندا کرده است، بر پشتهای بلندشهر.
4هر‌که جاهل باشد به اینجا بیاید، و هر‌که ناقص العقل است او را می‌گوید.
5بیایید از غذای من بخورید، و از شرابی که ممزوج ساخته‌ام بنوشید.
6جهالت را ترک کرده، زنده بمانید، و به طریق فهم سلوک نمایید.
7هر‌که استهزاکننده راتادیب نماید، برای خویشتن رسوایی را تحصیل کند، و هر‌که شریر را تنبیه نماید برای او عیب می‌باشد.
8استهزاکننده را تنبیه منما مبادا از تونفرت کند، اما مرد حکیم را تنبیه نما که تو رادوست خواهد داشت.
9مرد حکیم را پند ده که زیاده حکیم خواهد شد. مرد عادل را تعلیم ده که علمش خواهد افزود.
10ابتدای حکمت ترس خداوند است، و معرفت قدوس فطانت می‌باشد.
11زیرا که به واسطه من روزهای تو کثیر خواهدشد، و سالهای عمر از برایت زیاده خواهدگردید.
12اگر حکیم هستی، برای خویشتن حکیم هستی. و اگر استهزا نمایی به تنهایی متحمل آن خواهی بود.
13زن احمق یاوه‌گو است، جاهل است و هیچ نمی داند،
14و نزد در خانه خود می‌نشیند، درمکانهای بلند شهر بر کرسی،
15تا راه روندگان رابخواند، و آنانی را که به راههای خود براستی می‌روند.
16هر‌که جاهل باشد به اینجا برگردد، وبه ناقص العقل می‌گوید:
17«آبهای دزدیده شده شیرین است، و نان خفیه لذیذ می‌باشد.»
18و اونمی داند که مردگان در آنجا هستند، ودعوت‌شدگانش در عمقهای هاویه می‌باشند.