Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - امثال

امثال 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1بر مردان شریر حسد مبر، و آرزو مدارتا با ایشان معاشرت نمایی،
2زیرا که دل ایشان در ظلم تفکر می‌کند ولبهای ایشان درباره مشقت تکلم می‌نماید.
3خانه به حکمت بنا می‌شود، و با فطانت استوار می‌گردد،
4و به معرفت اطاقها پر می‌شود، از هر گونه اموال گرانبها و نفایس.
5مرد حکیم در قدرت می‌ماند، و صاحب معرفت در توانایی ترقی می‌کند،
6زیرا که با حسن تدبیر باید جنگ بکنی، و ازکثرت مشورت دهندگان نصرت است.
7حکمت برای احمق زیاده بلند است، دهان خود را در دربار باز نمی کند.
8هر‌که برای بدی تفکر می‌کند، او را فتنه انگیزمی گویند.
9فکر احمقان گناه است، و استهزاکننده نزد آدمیان مکروه است.
10اگر در روز تنگی سستی نمایی، قوت توتنگ می‌شود.
11آنانی را که برای موت برده شوند خلاص کن، و از رهانیدن آنانی که برای قتل مهیااندکوتاهی منما.
12اگر گویی که این را ندانستیم، آیا آزماینده دلها نمی فهمد؟ و حافظ جان تو نمی داند؟ و به هرکس برحسب اعمالش مکافات نخواهد داد؟
13‌ای پسر من عسل را بخور زیرا که خوب است، و‌شان عسل را چونکه به کامت شیرین است.
14همچنین حکمت را برای جان خود بیاموز، اگر آن را بیابی آنگاه اجرت خواهد بود، و امید تومنقطع نخواهد شد.
15‌ای شریر برای منزل مرد عادل در کمین مباش، و آرامگاه او را خراب مکن،
16زیرا مرد عادل اگر‌چه هفت مرتبه بیفتدخواهد برخاست، اما شریران در بلا خواهندافتاد.
17چون دشمنت بیفتد شادی مکن، و چون بلغزد دلت وجد ننماید،
18مبادا خداوند این را ببیند و در نظرش ناپسند آید، و غضب خود را از او برگرداند.

19خویشتن را به‌سبب بدکاران رنجیده مساز، و بر شریران حسد مبر،
20زیرا که به جهت بدکاران اجر نخواهد بود، و چراغ شریران خاموش خواهد گردید.
21‌ای پسر من از خداوند و پادشاه بترس، و بامفسدان معاشرت منما،
22زیرا که مصیبت ایشان ناگهان خواهدبرخاست، و عاقبت سالهای ایشان را کیست که بداند؟
23اینها نیز از (سخنان ) حکیمان است طرفداری در داوری نیکو نیست.
24کسی‌که به شریر بگوید تو عادل هستی، امت‌ها او را لعنت خواهند کرد و طوایف از اونفرت خواهند نمود.
25اما برای آنانی که او را توبیخ نمایندشادمانی خواهد بود، و برکت نیکو به ایشان خواهد رسید.
26آنکه به کلام راست جواب گوید لبها رامی بوسد.
27کار خود را در خارج آراسته کن، و آن را درملک مهیا ساز، و بعد از آن خانه خویش را بنا نما.
28بر همسایه خود بی‌جهت شهادت مده، و بالبهای خود فریب مده،
29و مگو به طوری که او به من عمل کرد من نیزبا وی عمل خواهم نمود، و مرد را بر‌حسب اعمالش پاداش خواهم داد.
30از مزرعه مرد کاهل، و از تاکستان شخص ناقص العقل گذشتم.
31و اینک بر تمامی آن خارها می‌رویید، وخس تمامی روی آن را می‌پوشانید، و دیوارسنگیش خراب شده بود،
32پس من نگریسته متفکر شدم، ملاحظه کردم و ادب آموختم.
33اندکی خفت و اندکی خواب، و اندکی بر هم نهادن دستها به جهت خواب.
34پس فقر تو مثل راهزن بر تو خواهد آمد، ونیازمندی تو مانند مرد مسلح.