Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Proverbs

Proverbs 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuaulaula ana numa i voai tuatua ḡaeḡae 7 i tai ana numa aubaina.
2Torela ḡaeḡaena i apui, sia i api ma wain aiaii iʼwaḡi ma kepakepa i vokaukauei,
3ma ana taunola ḡelaui i paritawanei, au deba da i viḡoreḡore,
4i riwa i pa, “Taumi eḡa notanota kauami ona nei!” Ma opaopai i riwei,
5“Ona nei au lam ona ani ma wine a viravirai ona umai.
6Ami lawana opaopai ona voterei ma ona lawana, ma aramana lawanana ona maeni.”