Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Přísloví

Přísloví 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Moudrost vystavěla dům svůj, vytesavši sloupů svých sedm.
2Zbila dobytek svůj, smísila víno své, stůl také svůj připravila.
3A poslavši děvečky své, volá na vrchu nejvyšších míst v městě:
4Kdožkoli jest hloupý, uchyl se sem. Až i bláznivým říká:
5Poďte, jezte chléb můj, a píte víno, kteréž jsem smísila.
6Opusťte hloupost a živi buďte, a choďte cestou rozumnosti.
7Kdo tresce posměvače, dochází hanby, a kdo přimlouvá bezbožnému, pohanění.
8Nedomlouvej posměvači, aby tě nevzal v nenávist; přimlouvej moudrému, a bude tě milovati.
9Učiň to moudrému, a bude moudřejší; pouč spravedlivého, a bude umělejší.
10Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, a umění svatých rozumnost.
11Nebo skrze mne rozmnoží se dnové tvoji, a přidánoť bude let života.
12Budeš-li moudrý, sobě moudrý budeš; pakli posměvač, sám vytrpíš.
13Žena bláznivá štěbetná, nesmyslná, a nic neumí.
14A sedí u dveří domu svého na stolici, na místech vysokých v městě,
15Aby volala jdoucích cestou, kteříž přímo jdou stezkami svými, řkuci:
16Kdo jest hloupý, uchyl se sem. A bláznivému říká:
17Voda kradená sladší jest, a chléb pokoutní chutnější.
18Ale neví hlupec, že mrtví jsou tam, a v hlubokém hrobě ti, kterýchž pozvala.