Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - Mak

Mak 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesus go koli Zuda agal gotulanem zaueim sieun. Go zaueim du tub gonugau ebeg egweun mui dareun.
2Duailel ipal agen Yesus nug Imabun Ziwas Zobu ebu du go kasuramau ta, tam ta piabun gumei darenar. Einen, agal dabeleu go Imabun Ziwas Zobu ebu du go kasuraba, ag go enibwag ze mabun aimai, uligai darenar.
3Yesus nug go dudu agal dabeleu abe maimai, du go ebeg egweun mui auranar, “Na duailel ameagab asaimai, alen!”
4Yesus nug dudu banban kanabareun, “Igual kasai ze nug ein eu? Ig Imabun Ziwas Zobu ebu, igul naliu mai ta, igul eg mai ta? Ig dudu koli abai wabun ta, ta ugaremun, noumamam ta?” Gonug guzenai awarina, agen koli ze tub aurab tam.
5Yesus nug go dudu uligaraimai, aigsisileun. Einen, goagal oiagab eg wina, uligaimai, go ougab uhu usaleun. Gonug du go ebeg egweun mui guzenai aureun, “Nait eben henen!” Go ebeg hina, gonugau ebeg pigai naliu usaleun.
6Guzenina, Parisi dudu go pigai zauan utei uzaneim noimai, Herot nugau dudu abai tulaimai, Yesus wabun ze patenar.
7Yesus gonugau tapaimaraneun dudu abai go uzan uteimai, Galili Ze Unig waugab nunar. Galili agaigan duailel asiu ereg betenar.
8Duailel asiu Yesus nugau salau meun doimai, go waugab alemen. Zudia agaigan duailel mui, Zerusalem ban uzanan duailel mui, Idumia agaigan duailel mui, Zordan Ze gasag danemen duailel mui, duailel Tair uzan tubaiman mui, Saidon uzan tubaiman mui, danemen unum go waugab alinar.
9Yesus nug go duailel asiu uligaraimai, gonugau tapaimaraneun dudu awareun, “Duailel asiu iz suilem, gonun, ag tebil tub oi alebi, suban mebi damau, iz suilebi, go ebu simai hobai.”
10Getal Yesus nug duailel asiu kasareun, gonun, go en ebeu duailel agen agal ebeag sil Yesus patai auremen.
11Duailel ipal agal oiagab oug wes eg go agenag daremenin. Duailel go agenag Yesus uligaimai, go taubibaimai, gusig ulinar, “Petak, na Uwait nugau Nag.”
12Bo, Yesus nug gusig ze areun, “Ag iz en duailel ipal i awaran!”
13Yesus go em manam ebu sieun. Go dudu ipal go dual dabun igarabun ularena, go dudu gue Yesus waugab sinar.
14Gonug dudu begurug igareun. Go ‘Yesus nugau ze oi aidabun dudu’ wanimag mareun. Go duailel ipal Uwait nugau ze naliu marabun palautareun.
15Yesus nug nugau gusig gue wes eg duailel goagal oiagab oug darem zamarabun go mareun.
16Go nug dudu begurug sag igareun. Goagal wanimag enai: Saimon (gonugau wanib tub awau Yesus nug meun Pita), Zems (Zebedi nugau nag), gonugau amag Zon (goagal wanimag awau mareun, Boanerges, go wanimag zebigeg ‘em guruaneu nugau nag aliag’), Andru, Pilip, Bartolomiu, Matiu, Tomas, Zems (go Alpius nugau nag), Tadias, tub Saimon (go ug tub wanib Serot ebuan), Zudas-Iskariot (go nug Yesus gonugau iwai zaugul ebeagab mareun).
20Yesus go koli zaueim sina, duailel asiu koli go ebu alai gotulai darendai, Yesus gonugau tapaimaraneun dudu abai ereg go ee zabun iboin tam.
21Yesus nugau atagul, go Yesus nug igul go guzenina, ze doimai, goagen enemen, “Go kar weu,” aimai, go dual oimai, koli gonugau uzan imai unabun alemen.

22Kasai ze tapaimaranemen dudu banban ipal go Zerusalem uzan an alaimai, noimai, ze guzenai awaremen, “Belsebul, gonugau wanib tub Satan, go tibur eg nugau wes Yesus nugau ougab oug simai gumei dareu. Belsebul go ipal tibur eg gumaraneu go nug Yesus gusig morona, wes eg zamaraneu.”
23Guzenina, Yesus nug ularena, waugab alina, tatau ze tub guzenai awareun, “Satan nug erunai koli Satan wai zamoraneu?
24Em gasag tutak ebuan duailel ag agzozou alalaimai, agzozou atelaimai, ag ziwas huia i damamen.
25Zau tutakan duailel ag han agzozou alalaimai, agzozou atelaimai, ag eg umamen.
26Satan, gumaraneu tibur eg nugau ug ag agzozou alalaimai, agzozou atelaimai, ag gusig i damamen. Ag unum tamamamen.
27Du tub nug du gusig tub nugau zaueim zau bigagai simai, esab gaul i umau. Amegai go zau atag du ebeg arab us sil kiai maimai, gonugau zauan esab unum umau.
28Iz petak pet awarem, Uwait nug duailel agal igul eg mui, agal ze biabial kuai mui unum zilagai mamau.
29Bo, du in go Uwait nugau Ah Wes ze biabial kuai auramau, Uwait nug du go nugau igul eg i zilagai muramau. Go igul eg go ebu muzmuz damau.”
30Yesus nug guzenai awareun. Goagen getal anemenin, “Wes eg nug gonugau ougab oug si dareu,” gonun, Yesus nug guzenai awareun.
31Ziwas go ebu, Yesus nugau anag amagul ereg alemen. Go uzaneim tapai daimai, du tub go Yesus dareun, aurabun palautemen.
32Duailel asiu agen Yesus talioroi daremen, Yesus auremen, “Nait anan amaiar go uzaneim tapai darem, itanizei darem.”
33Guzenai aurina, Yesus nug koli du go aureun, “Izal anikai in? Izal magiter inen?”
34Guzenaimai, duailel go waugab alai hoboi darem, ameg nug uligaraimai, awareun, “Uligaran, duailel e darem, go izal anikai magite!
35Duair inen go Uwait nugau dabeleu sesamoraneu, go duair petak go izal anikai, izal abi, izal magi.”