Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - Mak

Mak 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Parisi dudu ipal mui, kasai ze tapaimaranem dudu ipal abai Zerusalem ban uzan uteimai, alaimai, Yesus waugab gotulaimai, Yesus nugau tapaimaraneu dudu ipal go Parisi agal kasai ze sesamoraimai, goagal ebeag ze ulusab tam, go gaul ee zai daren uligaremen.
3(Parisi dudu, Zuda dudu banban abai, goagal embigeg agal kasai ze suban sesamoraimai, goagal ebeag ze ulusaimai, go ag ee zanem. Bo, ag ebeag i ulusaimai, go ee go i zanem.
4Iguanem empip ebuan koli zaueim alaimai, go pigai ze ziwamam, tam aba, go ee i zimam. Goagal embigeg agal kasai ze ipal asiu sesamoranemen. Go ze go aneu sul agal gap, tebil, biz mui, unum ze ebu ulusanemen.)
5Guzenina, Parisi dudu mui kasai ze tapaimaranem dudu go agen Yesus guzena kanabemen, “Nait tapamaranemen dudu agen einen goagal embigeg agal igul i sesamoranem? Ag einen ee zabun ziwas agal ebeag i ulusanemen?”
6Yesus koli awareun, “Getal, Uwait nugau ze doimai, awaraneun du, Aisaia nug go polumanemen dudu en petak aneun. Go guzenai sikut weun, ‘Uwait nug aneun, “Duailel go agen gaul oiagsau nug izal wanim ulapwag macanem, bo, agal oiagab nug iz en noumab tam. Ag izal ze awaranem bo, ag suban i sesamoranemen.
7Ag du tub nugau kasai ze sesamoraimai, ag guzenai anemen, ‘Go Uwait nugau Ze.’ Ag polu ze sesamoraimai, ag izal wanim gaul ulapwag macanemen!” ’
8Ag Uwait nugau kasai ze uteimai, agal embigeg agal igul gusig pataimai, sesamoranemen.”
9Yesus nug koli guzenai awareun, “Ag Uwait nugau Ze bo, agal embigeg agal ze sesamoraimai, agtal agal dabeleu sesamoranemen.
10Moses nug getal awareun, ‘Na nait memen anan nugau ze sesamoren.’ ‘Du in gonugau memeg anag ze eg muramau, dudu ipal agen go webi, noumamau.’
11‘Du in go esab mui, gonugau memeg anag al isanaramau go iboi. Bo, go awaraimai, “Iz esab go Uwait murabun sag wageimai memin dareu. Gonun, iz ag isanarabun iboin tam.”
12Guzenaimai, ulis go gonugau memeg anag al i gumaraneu. Go igul naliu go auranem.
13Guzenina, goagal embigeg agal igul sesamoraimai, Uwait nugau Ze tonoi macanem. Ag igul ipal enai asiu guzenanem.’
14Yesus nug duailel koli ularena, alina, awareun, “Ag unum izal ze doimai, suban dabeleu oimai, zebigeg abe mamamen.
15Ecesab tub uzaneim dareun du tub nugau ougab oug sianeu, go ecesab nug Uwait nugau ameguab du unu i muraneu. Bo, du go nugau dabeleu eg ougab oug dareu usalina, gonugau ogusau nug ananeu go petak go unu muraneu.
16Duailel ag dabuiag mui aba, ag ze go doimai, gonugau zebigeg abiu mamamen!”
17Yesus go gue duailel utaraimai, zaueim simai, gonugau tapaimaraneu dudu agen ze go aneun zebigeg en kanabemen.
18Guzenina, Yesus nug koli awareun, “Agal dabeleu naliu tam ta? Ag igul go i abiu ta, ece uzaneim dareun du tub nugau ougab oug nuaneu, ece go nug Uwait nugau ameguab du unu i macaneu.
19Ee go zanem go ougab oug i daneu, go bi abu eiman, koli bizau oug nuaneu.” Ze gonun, Yesus nug ee unum zabun go erunamau eun. Ee ipal nou abun tam.

20Yesus nug koli awareun, “Dabeleu eg duailel agal oiagab oug daneu, asaimai, oiagsau eiman zuaneu, dabeleu gonug sag petak unu muraneu.
21Oiagab ougeiman duailel ag go dabeleu eg guzenai wanemen; ag wal igul eg mabun dabilanemen, ag zaiagar agal ecesab zob wabun dabilanemen, ag duailel ugarebi, noumabun dabilanemen, ag dudu ipal agal ailel eg marabun dabilanemen, ag ecesab asiu alaraimai, wabun dabilanemen, ag duailel ipal ebalagab igul eg asiu mabun dabilanemen, ag polu ze mabun dabilanemen, ag duailel ipal en i dabilaranemen, ag gaul igul eg mabun dabilanemen, ag zaiagar agal ecesab uligaimai, alaranemen, ag zaiagar agal enimag ebu polu ze mabun dabilanemen, ag dudu ipal agal ze duabun utanemen, ag kar igul macanemen.
23Igul go eg unum agal oiagab oug daimai, uzaneim nuaneu, go Uwait nugau ameg ebu ag unu maraneu.”
24Yesus nug ze go maimai, uzan go uteimai, Tair uzan waugab beteun. Go zau tub simai darena, du tub nug go zaueim dareu abe murabun iborain tam aimai dabeleun, bo, go wagemabun iborain tam.
25Guzenina, ziwas go ebutal, air tub gonugau aleg wes eg ougab oug dareun, go nug Yesus go ebu dareu ze doimai, pigai alaimai, Yesus waugab taubib weun.
26Air go Zuda air tam. Go Grik air, gonugau uzan Ponisia, Siria agaig ebuan. Go Kanan air tub. Gonug Yesus guzenai gusig aureun, “Wes eg izal alegwai nugau ougab oug dareu, nagen oi hen.”
27Guzenina, Yesus nug koli aureun, “Amegai ig Zuda agal geleagar ee marai. Geleagar agal ee oimai, bau i he maranem. Igul go eg.”
28Air gonug koli aureun, “Du banou, go petak, bo, bau agen eebiz pigsal daimai, geleagar agal ee sib nuna, oi zanem.”
29Guzenai aurina, Yesus nug koli aureun, “Na naliu ze ailem. Na koli unamam. Wes eg go nait alen nugau ougab oug dareun go utei waneun.”
30Air go gonugau zaueim beteimai, uligeun gonugau aleg biz ebu gabuai dareun, wes eg ougab oug dareun utei waneun.
31Yesus go Tair uzan uteimai, Saidon uzan zilaoroi, ban uzan houhou goagal wanimag banou Dekapolis em ula ebu Galili Ze Unig waugab beteun.
32Duailel ipal agen du tub dabug utub mui ogusau gebeun mui dareun Yesus waugab imai alemen. Go Yesus gusig auremen, “Nait eben du go ebu men.”
33Guzenina, Yesus nug duailel utaraimai, go imai holoi beteun. Agtal daimai, Yesus gonugau ebeg hum du gonugau dabug aliag oug meun. Gonugau sinou oimai, du gonugau minob ebu meun.
34Gonug Mesgai ametai uligaimai, gonugau ougab uhu usalaimai, bisou peimai, Zuda ze eiman du go guzenai aureun, “Epata!” Ze go zebigeg enai ‘Na oiten!’
35Guzenai aurina, du gonugau dabug naliu usalina, go ze suban duabun iboin. Gonugau ogusau naliu usalina, go ze suban bigegwaimai, ze meun.
36Ziwas go ebu, Yesus nug duailel gusig awareun. “Ag igul go pemen gue betei duailel ipal i awaran.” Yesus nug koli koli go gusig ze guzenai awareun, bo, go gonugau ze sesamorab tam, go ze go hegei hemen.
37Duailel agal ze doimai, go unum esilakaimai, enemen, “Go ein igul macaneu unum igul naliupet pet. Gonug duailel dabuiag utub kasaren, ze duanem, oiagsau tapelai mui koli ze suban macanem. Gonug guzenaneu.”