Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - Mak

Mak 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ziwas go ebu, duailel asiu alai gotulemen. Go ee tamacag daren, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu ularen, alina, awareun, “Iz duailel go en bisomag pem. Go iz ibail gil ainarai daremen, gonun, ulis ee tamacag darem.
3Iz duailel go palautaremin, goagal uzan bitamam, bo ipei abu ebu betei ameag kualil, amau. Ipal go abu pulig alemen.”
4Guzenai awarina, gonugau tapaimaraneu dudu agen koli auremen, “Ig du tamacag em e ebu darem. Ig ee eruan oimai, duailel maremun, zimam?”
5Yesus nug kanabareun, “Ag bret eiceisab dareu?” Goagen koli auremen, “bret kwali sag.”
6Guzenina, Yesus nug duailel em ebu hubabun awarina, go hobolilemen. Gonug bret kwali sag oimai, Uwait ‘Izal oiab naliupetpet’ auraimai, bret kakaraimai, gonugau tapaimaraneu dudu maren, goagen duailel maren, zemen.
7Go karuk ginaginam mui, gonun, Yesus nug go oimai, Uwait auraimai, gonugau tapaimaraneu dudu maren, goagen duailel marenar.
8Duailel ee go zaimai, unum biguiag zoun. Ipal ee ogog utemen daren, Yesus nugau tapaimareu dudu agen gom gau zo kwali sag oimai, ee zemen ogog zulagai mina, og zoun.
9Ee go zemen duailel go tausen iwanarai Yesus nug go agal uzan palautaren, wanen, go gonugau tapaimaraneu dudu abai tebil ebu simai, Dalmanuta em ebu betenar.
11Parisi dudu ipal agen alaimai, Yesus bimag piabun doimai, auremen, “Na gugeg tub abai migemen, go petak ig abe mamam, na Uwait Mesgai wag dareu gonugtal gusig go mizaneu.”
12Gonugau ougab uhu mina, awareun, “Ulisan duailel einen iz gugeg tub abai marabun ailanem? Iz ag petak pet awarem, ziwas e ebu iz gugeg tub i abai maremin, pimamen.”
13Guzenai awaraimai, Parisi dudu utaraimai, tebil ebu koli simai, ze unig tubaim beteun.
14Yesus nugau tapaimaraneu dudu go dabuiag siken, bret ipal i omen, go gaul wanenar. Tebil ebu bret ginam tub sag dareun oi betemenin.
15Yesus nug go gusig ze guzenai awareun, “Parisi dudu mui, Herot nugau dudu mui ereg, bret agena, neleimai suazuaneun marasin wanib zis go, ag suban pimamen.”
16Gonugau tapaimaraneu dudu agen agzozou ze maimai, enemen, “Ig bret i oialem, gonun, ze go aigeu.” Yesus nug goagal ze abe maimai kanabareun, “Ag bret tamacag en einen zememen? Iz ag abai ziwas huia daimai, gugeg asiu abai maremin, einen ag gugeg go suban dabelab utemen? Ag izal igul i abiu ta? Agal oiagab gusig mai dareu ta?
18Ag ameag nug pemen, bo, ag ecesab suban i pemen ta? Ag dabuiag nug duanemen, bo, ag ze suban i domen ta? Ag getalan gugeg koli dabelabun iboin tam ta?
19Iz bret tabkuai sag oimai, kakaraimai, dudu tausen tabkuai maremin, zemen, ag ee ogog eisasab zo oug zulagai memenin?” Goagen koli auremenin, “Zo begurug sag.”
20Yesus nug koli kanabareun, “Ziwas tub ebu iz bret kwali oimai, kakaraimai, dudu tausen iwanarai maremin, zemen, agen ee ogog eisasab zo oug zulagai memenin?” Goagen auremenin, “Zo kwali sag.”
21Guzenina, go nug awareun, “Ag ulis izal igul abe i memen ta?”

22Go Betsaida uzan alina, dudu ipal agen du tub ameg kumi imai alaimai, ze gusig Yesus guzenai auremen, “Nait eben du e ebu men.”
23Yesus nug du go ameg kumi nugau ebeg pataimai, uzan geseg imai waneun. Du gonugau ameg oug sino heimai, gonugau ebeg sil du gonugau ameg ebu maimai, kanaboroun, “Na ece tub piabun iboin ta?”
24Du go nug ametaimai, aureun, “Iz duailel uligarem. Go a sul ai darem.”
25Yesus nug koli gonugau ebeg du gonugau ameg ebu maimai, go gusig aurina, go suban ametaimai, koli ece unum suban uligareun.
26Yesus nug du go gonugau zau palautaimai, aureun, “Na koli uzan i simam.”
27Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai ereg Sisaria-Pilipai uzan ata atai betemen. Abu ebu bete beteimai, go nug gonugau tapaimaraneu dudu kanabareun, “Duailel agen, iz en in anem?”
28Goagen koli auremen, “Duailel ipal agen guzenai anem, ‘Go ze ziwaraneun du, Zon.’ Ipal agen enanem, ‘Go Elaiza.’ Ipal agen enanem, ‘Go Uwait nugau Ze doimai, awaraneun du tub.’ anem.”
29Guzenai aurina, Yesus nug koli go kanabareun, “Agenag iz en in anemen?” Pita nug koli aureun, “Na Kristus, Uwait nug palautizeun, gonugau duailel koli imarabun, alemen.”
30Pita nug guzenai aurina, Yesus nug go gusig awareun, “Go petak, bo, ze go ag duailel ipal i awaran.”
31Ziwas go ebu, Yesus nug bigegwai ze abai maraimai, gonugau tapaimaraneu dudu guzenai awareun, “Du Nugau Nag, mu asiu oimai, Zuda dudu banban mui, Uwait ula danemen dudu mui, kasai ze tapaimaranem dudu abai ereg, agen izal ze duabun uteimai, semilem. Goagen iz iwebiag, noumai. Bo, gil ianai ainarai ebu iz koli asanai.”
32Gonug ze go araog marena, Pita nug go gasag imai beteimai, ze gusig aureun, “Tam pet tam! Igul go na ebizab i usalamau!”
33Bo, Yesus nug kekulaimai, gonugau tapaimaraneu dudu uligaraimai, Pita guzenai ze gusig aureun, “Satan, na iz seiab alien! Na Uwait nugau dabeleu naliu i sesamorem, na dudu agal dabeleu sag sesamorem.”
34Guzenina, go duailel asiu mui gonugau tapaimaraneu dudu mui ularen, alina, guzenai awareun, “Du in iz sesamilai zuabun, go nugen i dabilamau, gonugau a gegeulanau go nugtal gamacaimai, iz sesamilamau.
35Du in go gonugau dorog awau dabun dabeleu go gue gonugau dorog eg umau. Bo, du in go iz en mui Uwait nugau Ze Naliupet en noumamau, du go gonugau dorog muzmuz suban naliu damau.
36Du tub em ebuan ecesab unum umau, go noumamau. Go esab nug gonugau dorog awau dabun erunai abu kalamau?
37Go ein ecesab oimai, koli gonugau dorog awau dabun gau mamau? Tam, go koli nugtal gonugau dorog gau mabun iboin tam.
38Du in ulisan duailel gue igul eg macanemen agal ameagab iz sesamilabun uminaimai, gonug iz en i abiu aimai, izal ze wageimai mamau, iz Du Nugau Nag, aiu ses izal mekai nugau al banou mui tibur naliu inain ereg alai, izan han du go i abe murai.”