Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - Mak

Mak 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesus go Uwait ecesab muranemen zau banou zaueim dareun, utei noi bitabun ina, gonugau tapaimaraneu du tub nug guzenai aureun, “Igulabai miganem du, na zau e memen uligen! Aiwag banban sil zau naliu naliu memen dareu suban uligen.”
2Yesus nug koli aureun, “Go iboi, bo, na zau e unum uligem aiu ses iwai zaiagar agen alaimai, zau go unum eg wai mamam. Go zau memen aiwag unum ulagai numam. Aiwag tub gonugau pip i damau.”
3Guzenaimai, Yesus go Oliv em manam ebu simai, hoboimai, Uwait ecesab muranemen zau banou uzaneim pei daren daren, Pita, Zems zaug Zon, Andru, ag sag Yesus al ereg daimai, guzenai kanabemen, “Igul go ein ziwas zumau? Ein igul amegai zuba, ig ziwas go abiu mamam?”
5Yesus nug awareun, “Ag gusig tapai dan. Dudu ipal agen zoimai, ag polu ze awaramam. Ag goagal ze i don.
6Aiu ses dudu asiu agen alaimai, izal wanim pataimai, guzenai ze mamam, ‘Iz sag iz Kristus, ag koli imarabun zom.’ Duailel asiu agen guzenai ze doimai, petak amam.
7Ag malai aleu ze mui malai saiu mui waiagab alaba, doiban, ag esilakian. Igul go petak amegai zumau. Bo, sisiarabun ziwas go pigai i zumau.
8Emgasag tub ebuan duailel agen asaimai, emgasag tub ebuan duailel abai ereg iwai maimai, malaininamau. Emgasag ipal ebu mim banban zumau. Emgasag ipal ebu duailel we banou damau. Igul go unum zumau igul go enai, air tub go mogoi soligwabun amegai mu banou waneu sul.
9Ziwas go ebu, ag gusig tapai dan. Dudu ipal agen ag gusig pataraimai, goagal dudu banban agal ameagab ebu imarai beteimai, Zuda agal gotulanemen zaueim ag esalau sul ugaramam. Ag, izal tapaimaranemin dudu, gonun, agen em ebuan emgasag gumanemen dudu banban ameagab izal ze awarabun gusig tapai damamen.
10Duailel agen Uwait nugau Ze Naliupet emgasag unum duailel awarebi, duailel ag ze go abiu mai dabi dabi, petak go sisiarabun ziwas alamau.
11Dudu ag gusig patarebi, agen dudu banban ameagab ze mebiag, ein ze marai aimai dabeleu asiu i on. Ziwas go ebutal Uwait nug ze awarabun maramau. Uwait nugau Ah Wes nug agal oiagsau eiman anamau.
12Dudu ipal agal apanagar, amanagar, agen agal iwai zaiagar agal ebeagab ebu marebi, goagen wagarebi, noumabun hiaramam. Memeagar ipal agen agal geleagar guzental guzenaramam. Geleagar agen han goagal memeagar anaiagar semaraimai, goagal iwai zaiagar agal ebeagab ebu marebi, goagen wagarebi, noumamam.
13Ag, izal tapaimaranemin dudu, gonun, duailel unum ag en aiag sisilai zoimai, ag gasag eim hiacaramam. Bo, du in go izal salau i utanem go umkoskos gusig mai damau, aiu ses sisiarabun ziwas ebu, Uwait nug go koli imamau.”
14Yesus nug koli awareun, “Ag ece eg pet tub go getal Uwait nugau Ze doimai, awaraneun du Daniel nug zemeun zumau pimamen. Ece eg pet go Uwait nugau empip naliupet ebu em e ebu zoimai, tapai damau. (Ag ze go nanalanemen aba, suban dabilan.) Ziwas go ebu, duailel ag Zudia agaig ebu daremen ag em manam ebu uminai simamen.
15Du tub go zau wag damau, go noimai, gonugau ecesab zaueim dareu i simai umau. Go pigai gaul uminai teliamau.
16Du tub ougem salau mai damau, go gonugau iweiu naliu zaueim dareu alai i umau.
17Ziwas go ebu, ailel enimaga mui, ailel mogoi ap zai darem mui, ag bisomagar pet.
18Ag Uwait auramamen, ‘Ze numau ziwas, igul eg go i zumau.’
19Ag getal go uhu banou i wanemen. Uwait nug em patai meun ziwas ebu alai ulis dareu uhu guzenai tub i zoun, aiu ses han uhu guzenai koli i zumau.

20Bo, Dubanou Ban nug ziwas huia pigai hogu meun, einen, go igul go guzenab tam zob, duailel asiu i darem zob. Go duailel ipal imarabun isanarai meun, gonun, igul go pigai guzeneun.
21Ziwas go ebu, du tub nug zoimai, guzenai awaramau, ‘Kristus e zoimai dareu!’ ta, ‘Go ulibe dareu!’ aimai, awaraba, ag gonugau ze doimai, oiagab petak i an.
22Dudu ipal agen alaimai, polumaimai, guzenamam, ‘Iz Kristus.’ Dudu ipal agen enamam, ‘Iz Uwait nugau ze doimai, awaranem du.’ Guzenaimai, go igul banban mui salau ipal ata atai mamam. Go duailel ipal Uwait nug nugtal egareun, polumaraimai, agal ameagab igul go guzenamam. Uwait nugau duailel agal igul eg sesamoraimai, ag Uwait nugau igul utabun aimai polumaramam. Bo, agen igul go guzenabun iborain tam.
23Guzenaimai, ag gusig tapai dan. Ein igul aiu ses zuabun iz unum ag awaremin.”
24Yesus nug koli eneun, “Uhu banou pet go unum zo unaba, ‘am go umaum sul usalamau, geil go i hilamau, ureb emes wageim zilagai alamam. Guzenaimai, emes wagan ecesab gusig daremen unum iloialoiamam.’
26Igul go guzenaba, duailel agen Du Nugau Nag Mesgai wag pi oug gusig banban mui al ban eiman alaba, pimamen.
27Guzenaimai, gonug Uwait nugau tibur palautaraba, emgasag unum mui emes wag mui unum beteimai, Uwait nug gonugau duailel egareun, imarai alai tularai mamau.”
28Yesus nug koli awareun, “Ag a gair nugau igul suban dabilan. A gair nug ag am tapamau igul abai maramau. Gair gau unum nuanina, agau awau koli ileu usalina, ag go abiu maimai, go am banou zuabun ziwas.
29Go sultal, aiu ses igul go ata atai zuba, ag abiu maimai, Du Nugau Nag koli alabun ziwas hogu usalai nineu.
30Iz petak pet awarem, duailel e ulis daremen ag i noumamamen ebu igul go guzenai zumau ag pimamen.
31Emes mui, e em mui dareu go unum tamamau. Bo, izal ze i tamamau, muzmuz damau.”
32Yesus nug kolital eneun, “Du tub nug Du Nugau Nag alabun ziwas i abiu mamau. Uwait nugau tibur han go i abiu. Gonugau nag han go i abiu. Memeg tutak go sag abiu.
33Guzenai igul dareu, gonun, ag subantal tapai dan. Ziwas go eisab alamau ag i abiu.
34Go guzenai, du tub go gonugau zau uteimai, uzan tub pulig unamau. Gonug gonugau zau utei unabun aimai, gonugau salau dudu gonugau zau gumabun awareun. Goagal salau ata atai marena, zau ogeim gumaneu du gusig aureu, ‘Suban gumei dan.’
35Guzenai igul, gonun, ag, izal duailel, suban gumaramamen. Ag i abiu, zau atag du ein ziwas koli alamau. Go umusig alamau ta, umaum alamau ta, toi ulaba, alamau ta, em ugaba alamau ta? Ag i abiu.
36Ag suban gumei i dabi ziwas go ebu, go pigai alaimai, ag gabuai dabi, alai piaramau.
37Gonun, iz ag ze e awarem. Go petak, iz duailel unum ze e awarem. Ag subantal gumei dan.”