Text copied!
CopyCompare
Kâte Bible - Mareko

Mareko 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eme juku ŋic moc mene ɋaŋakicne mitificko ferâ ŋehame Jesu e ijaha fewec.
2Feme jaŋe sabata hombaŋko ŋic bâpiaŋkeme honerâ dâŋko râeniŋte ruc bahuc ŋembiŋ.
3Eme eki ŋic mene ɋaŋakicne ʒiŋuc âzâcnewec: “Fahare mai domac.”
4Iŋuc murâ ŋic wio‐jarewec, “Hombaŋko wiac biaŋne me wiac sâqocne ezo, ŋic bâpiaŋ‐jopazo me sipiric‐jopazo?” Mume micnao mi rombiŋ.
5Eme maŋsanaŋ‐jeŋicte bune sâqoreme mana gâpârehuc risic forisic honec‐joparâ ŋic âzânewec, “Mege fâre tiŋnec.” Mume ŋic e meticne fâre tiŋneme sanaŋkewec.
6Eme farisaio jaŋe rarâ izia Herodere ŋicfâc jaŋehec tumaŋnerâ, weniŋuc erâ qanaŋ, muhuc dâŋgie bambiŋ.
7Eme Jesuzi motecfâcne rocjopame riqicko rapie Galilaia mâreŋkonec ŋic guru sâko jaŋe bâjâpec‐jopambiŋ. Erâ jaŋe sawa mâcne, Judaia mâreŋkonec
8erâ wâc Jerusalem haeonec â Idumaia mâreŋkonec â Jordaŋ ocniŋuckonec. Erâ Tiro Sidoŋ mâreŋkonec ŋic guru dindiŋ jaŋe mâmâc Jesu mâsi bapa‐ticnere biŋe manarâ qâtu bâturerâ fisimbiŋ.
9Mârec qâretec fisihuc guriŋkepie motecfâcne ʒiŋuc jazawec: “Woke moc ware mai jaha ŋeoc.”
10Ŋic bocjaha bâpiaŋ‐jopahuc juwec, irec huc wicheczi ere maŋfuŋko rarâ bâuaniŋte hehesuec â hehe qaqac boc embiŋte wokere muwec hâcne.
11Eme demoŋheczi e honerâ mâreŋko fodapehuc kâcɋene wirahuc mumbiŋ, “Go Anuture Ŋokâ hâcne.”
12Eme fuŋne‐ticne mupie haŋ bazacte Jesuzi mic muac sanaŋne ejarewec.
13Eme tiki mocko ferâ maŋnezi manasu biric ejarewec ŋic i jaŋere mume erao tumaŋnembiŋ.
14Iŋuc ehuc ŋic 12 ehec juniŋte motec bacjoparâ ŋic miti jazaniŋte mujarewec
15â demoŋ jâpe‐jareniŋte tâpiri râe‐jarewec.
16Ŋic 12 rocjopawec jaŋere ʒâŋe ʒiŋuc: Simoŋ, ʒâŋe ɋâri‐ticne Petoro mucnewec,
17erâ Jakobo, Ʒebedaiore ŋokâ, â Jakobo ɋaticne Johane, jahere ʒâŋe Boanerges muwec, nâŋâcne dâŋko Parandaŋ motec,
18erâ Anderea, Filipo, Batolomaio, Mataio, Toma, Jakobo Alifaiore ŋokâ, erâ Tadaio â Simoŋ Ʒelote

19â Juda Karioto haeonec, e juku Jesu doc bawec.
20Eme Jesuzi ficko feme ŋic guru sâkozi mocwâc ijaha tumaŋnepie e â motecfâcne jaŋe wemocko nânâ moc nanʒapiŋ.
21Eme wiacfâc‐ticne jaŋe biŋe manarâ kecʒiŋuc muhuc roniŋte rambiŋ: “Maŋne sifuckekac.”
22Eme miti qaqazu Jerusalem haeonec fisimbiŋ jaŋe ere ʒiŋuc mumbiŋ: “Demoŋ jaŋere ŋicbomboŋ Beezebulu eki maŋnao jume ere tâpirizi demoŋ jâpe‐jareekac.”
23Mupie hefârec‐joparâ dâŋ suŋsuŋne ʒiŋuc jazawec: “Sataŋzi weniŋuc erâ Sataŋ jâpeocmu?
24Mâreŋ moc irec ŋiczi fâuckerâ rârâsi kosa epie tuhu fuaocmu
25â hae moc irec ŋiczi fâuckerâ rârâsi kosa epie hae tâtieocmu.
26Â Sataŋzi fâuckerâ Sataŋ qa jâpec ecnekacko sâcne mi sanaŋkeocmu, e omaeocmu hâcne.
27Me mozi ŋic momori moc ŋeha ficticnao ferâ mafa jâoc roocmu? I aricne, ŋic momori qanaŋ hâporâ me kikene qarâ ie mafa‐ticne jâoc rozo.
28No jâmbomac ŋazape: Sâqocne fuŋne fuŋne irec kiŋ i bebehene fokac, â dâŋ simbiŋne fuŋne fuŋne irec kiŋ i wâc bebehene fokac.
29Â ŋic moczi Tiri Mâro ʒaubac ecneocmu ere kiŋ ine bebehene mi fokac, i aricne jâmbâŋ, e kiŋ tatarane tâmiric hotâckekac hâcne.”
30Dâŋ i ere kecʒiŋuc mumbiŋte jazawec: “Maŋticnao demoŋ huwec jukac.”
31Dâŋ iŋuc jazahame neŋgoc ɋafâc‐ticne fisirâ hae ʒoŋao domahuc jaŋerao wahaocte dâŋ mupie fewec.
32Eme Jesu e ŋicŋondeŋko ŋehame ʒiŋuc âzâcnembiŋ: “Neŋgoc qo ɋafâcge juwic domahuc hefârecguŋgopieŋ.”
33Mupie ʒiŋuc jazawec: “Neŋgoc ɋafâc‐nane weni jaŋe?”
34Iŋuc murâ ŋic orâŋkerâ ŋembiŋ jaŋerao ʒâŋe fihuc muwec, “Neŋgoc ɋafâc‐nane ʒi.
35Anuture mic reŋkeeŋgopieŋ jaŋe hâcne neŋgoc qo ɋafâc‐nane.”