Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Jozuego

Jozuego 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A oto królowie ziemi, których pobili synowie Izraela i posiedli ich ziemię za Jordanem na wschodzie, od rzeki Arnon aż do góry Hermon, i całą równinę na wschodzie:
2Sichon, król Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie, a panował od Aroeru, leżącego nad brzegiem rzeki Arnon, i od połowy tej rzeki oraz połowy Gileadu aż do rzeki Jabbok, granicy synów Ammona;
3A od równin aż do morza Kinneret na wschodzie, i aż do Morza Równiny, czyli Morza Słonego, na wschód, w kierunku Bet-Jeszimot, i od południa pod górę Pisga.
4I obszar Oga, króla Baszanu, który pozostał z Refaitów i mieszkał w Asztarot i w Edrei;
5Panował on na górze Hermon, i w Salce oraz w całym Baszanie aż do granic Geszurytów i Maakatytów i nad połową Gileadu, granicą Sichona, króla Cheszbonu.
6Pobił ich Mojżesz, sługa PANA, wraz z synami Izraela. I Mojżesz, sługa PANA, dał tę ziemię w posiadanie Rubenitom i Gadytom, i połowie pokolenia Manassesa.
7A oto królowie ziemi, których pobili Jozue i synowie Izraela po zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do góry Chalak, która wznosi się ku Seirowi, a których obszar Jozue dał pokoleniom Izraela w posiadanie według ich przydziałów;
8Na górach, na równinach, na polach, na nizinach, na pustyni i na południowej ziemi; ziemie Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów.
9Król Jerycha – jeden; król Aj, które jest obok Betel – jeden.
10Król Jerozolimy – jeden; król Hebronu – jeden.
11Król Jarmutu – jeden; król Lakisz – jeden.
12Król Eglonu – jeden; król Gezer – jeden.
13Król Debir – jeden; król Gederu – jeden.
14Król Chormy – jeden; król Aradu – jeden.
15Król Libny – jeden; król Adullam – jeden.
16Król Makkedy – jeden; król Betel – jeden.
17Król Tappuach – jeden; król Cheferu – jeden.
18Król Afek – jeden; król Laszaronu – jeden.

19Król Madonu – jeden; król Chasoru – jeden.
20Król Szimron-Meronu – jeden; król Achszafu – jeden.
21Król Tanaku – jeden; król Megiddo – jeden.
22Król Kedeszu – jeden; król Jokneamu z Karmelu – jeden.
23Król Doru z krainy Dor – jeden; król narodów z Gilgal – jeden.
24Król Tirsy – jeden. Wszystkich królów było trzydziestu jeden.