Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOBU

IOBU 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Matagu ese ina idoinai vada eme itaia, bona taiagu na vada eme kamonai bona vada eme diba.
2Umui dibamui ḡaudia na lau danu dibagu; umui ese asio hereagumu.
3A siahu-idoinai Diravana baina hereva henia na tomu; na uramu egu gini-kau gabuna na Dirava ida baia hereva-herevalaia.
4a umui na koikoi herevadia ai o helao ahumu; umui iboumui ai na muramura taudia asi namomui.
5Asi reḡereḡemui boma noho bema namo, unuheto aonega taudia bema gwauraimui.
6Harihari egu hereva ba kamonai, udugu bibinadia edia noinoi ba hakala henidia.
7Hereva gageva-gagevadia na Dirava bagunai ba gwaurai a? Koikoi herevadia na ia bagunai ba gwaurai a?
8Ia enai ba tao a? Dirava idurulaina herevadia ba gwaurai a?
9Baine tahumui negana ai vada ba namo a? Ba koia diba, tau ta boma koia na heto, a?
10Bema haida ediai ba tao hehuni, ia ese do baine gwau henimui.
11Ena siahu herea-daena ese basine hagarimui a? Ia garina basio gari a?
12Emui aonega hereva lada-isidia na kahu mo; emui maḡu na raro maḡudia mo.
13Eremui, lau baina hereva; bena dahaka egu ai baine kau be herevana.
14Tau-anigu sibogu baina reḡua, egu mauri nahuana baina tohoa.
15A itaia, ia ese baine alagu mase; asi egu helaro dalana; ḡau tamona, egu kara na maorodia baina gwaurai ia vairanai.
16Egu hahemauri dalana binai; Dirava se matauraiamu tauna na ia vairanai basine gini.
17A hakala namonamo, egu hereva ba kamonai; baina gwaurai herevadia na taiamui ai bae vareai.
18A itaia, egu gini-kau herevara vada na heḡaeḡaelaia; dibagu lau maorogu baine gwaurai.

19Daika lau ida baia hepapahuahu? Bema unuheto, lau na asi reḡereḡegu bama noho, bona bama mase.
20Ḡau rua mo ba henigu, bena oi vairamu amo basina komu:
21oi imamu na egu amo bavabia oho dauhai, bona oi garimu basina gari.
22Bena ba boiboi, bona lau baina haere; eiava boma hamaorogu bama hereva, bena ba haere henigu.
23Egu kara havara bona egu kara dika be hida? Egu kerere bona egu kara dika ba hadibalaigu.
24Dahaka dainai oi vairamu o huniamu, bona inaimu ai o halaogumu?
25Au rauna, lai ese e odaia ohomu ḡauna, na ba hagaria a? Eiava rei kakoro na ba hahavaia a?
26Badina be oi ese lau ihabadelaigu herevadia iditadia o toremu, bona egu kara dika, eregabegu ai na kara ḡaudia, be doini davadia o henigumu.
27Aegu o hakahidia taomu, bona egu dala iboudiai o itadia taomu, bona aegu imoidia gabudia o gwauraidiamu.
28Taunimanima na e oremu, e houka-houkamu ḡauna na heto, eiava e mouka-moukamu dabuana na heto.