Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - I Kronik

I Kronik 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beniamin spłodził Belę, swego pierworodnego, Aszbela – drugiego, Achracha – trzeciego;
2Nocha – czwartego, Rafa – piątego.
3Synami Beli byli: Addar, Gera, Abihud;
4Abiszua, Naaman, Achoach;
5Gera, Szefufan i Huram.
6Oto synowie Ehuda – byli oni naczelnikami rodów mieszkających w Geba i zostali przesiedleni do Manachat;
7Byli to: Naaman, Achiasz i Gera. On ich przesiedlił i potem spłodził Uzzę i Ahiuda.
8A Sacharaim spłodził dzieci w krainie Moabu po odprawieniu swoich żon Chuszimy i Baary.
9Spłodził więc ze swojej żony Chodeszy Jobaba, Sibię, Meszę, Malkoma;
10Jeusa, Sakiasza i Mirmę. Ci byli jego synami, naczelnikami rodów.
11Z Chuszimy spłodził Abituba i Elpaala.
12Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, który zbudował Ono i Lod oraz należące do niego miejscowości;
13A także Beria i Szema, którzy byli naczelnikami rodów mieszkających w Ajjalonie. To oni wypędzili mieszkańców Gat.
14A Achio, Szaszak, Jeremot;
15Zebadiasz, Arad, Eder;
16Mikael, Jiszpa i Jocha – byli to synowie Berii.
17A Zebadiasz, Meszullam, Chiszki, Cheber;
18Jiszmeraj, Jiszlia i Jobab – byli synami Elpaala.

19A Jakim, Zikri, Zabdi;
20Elioenaj, Silletaj, Eliel;
21Adajasz, Berajasz, Szimrat – to synowie Szimejego.
22A Jiszpan, Eber, Eliel;
23Abdon, Zikri, Chanan;
24Chananiasz, Elam i Antotiasz;
25Jifdejasz i Penuel – to synowie Szaszaka.
26A Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz;
27Jaareszjasz, Eliasz i Zikri – to synowie Jerochama.
28Ci byli naczelnikami rodów, przywódcami według swoich rodowodów, a zamieszkali w Jerozolimie.
29W Gibeonie mieszkał ojciec Gibeona, a jego żona miała na imię Maaka.
30Jego pierworodnym synem był Abdon, a następni to: Sur, Kisz, Baal, Nadab;
31Gedor, Achio i Zakir.
32Miklot spłodził Szimeę. Oni także mieszkali ze swoimi braćmi w Jerozolimie, naprzeciw swoich braci.
33Ner spłodził Kisza, a Kisz spłodził Saula, Saul zaś spłodził Jonatana, Malkiszuę, Abinadaba i Eszbaala.
34Synem Jonatana był Meribbaal, Meribbaal zaś spłodził Micheasza.
35Synowie Micheasza: Piton, Melek, Tarea i Achaz.
36Achaz spłodził Jehoaddę, a Jehoadda spłodził Alemeta, Azmaweta i Zimriego, a Zimri spłodził Mosę;

37Mosa spłodził Bineę, jego synem był Rafa, jego synem był Eleasa, jego synem był Asel.
38Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Ci wszyscy byli synami Asela.
39Synowie jego brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, Jeusz – drugi, Elifelet – trzeci;
40Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, sprawnymi łucznikami, a mieli wielu synów i wnuków, razem – stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy pochodzili z synów Beniamina.