Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yosue

Yosue 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yɑ̃ku kowo Eleɑsɑɑ kɑ Yosue, Nunin bii, kɑ Isirelibɑn bwese kɛrɑ bɑɑyeren ɡuro ɡurobu berɑ bɑ Isirelibɑ tem bɔnu kuɑ. Wee nɡe mɛ bɑ mu bɔnu koosinɑ.
2Bwese kɛrɑ nɔɔbɑ nnɛ kɑ Mɑnɑsen bwese kɛrɑn sukum ye yɑ tie ye yɑ ǹ dɑɑ tem wɑ, yerɑ bɑ tem mɛ bɔnu kuɑ. Tɛtɛwɑ bɑ kɑ mu bɔnu kuɑ nɡe mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ bu ko.
3N deemɑ Mɔwisi u rɑɑ Isirelibɑn bwese kɛrɑ yiru kɑ Mɑnɑsen bwese kɛrɑn sukum tem wɛ̃ Yuudɛnin sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ. Adɑmɑ u ǹ Lefibɑ tem ɡɑm wɛ̃,
4mɑ n kun mɔ wusu ɡɑsu kɑ sin kpɑrɑ yenu. Mɑnɑse kɑ Efɑrɑimu bɑ sɑ̃ɑwɑ Yosɛfun bibu. Berɑ bɑ kuɑ bwese kɛrɑ yiru.
5Isirelibɑ bɑ tem mɛ bɔnu kuɑwɑ nɡe mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ.
6Sɔ̃ɔ teeru Yudɑn bibu bɑ Yosue deemɑ Giliɡɑliɔ. Mɑ Kɑlɛbu, Yɛfunɛ Kenisin bii, u Yosue sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wunɛn tii ɑ yɑɑye ye Yinni Gusunɔ u win sɔm kowo Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ nɛ kɑ wunɛn sɔ̃ Kɑdɛsi Bɑɑnɛɑɔ.
7Nɛ Kɑlɛbu, wɔ̃ɔ weeruwɑ nɑ mɔ sɑnɑm mɛ Mɔwisi Gusunɔn sɔm kowo u mɑn ɡɔrɑ Kɑdɛsi Bɑɑnɛɑn di n nɑ n tem mɛ bɔsu bɔsu n mɛn sɑriɑ mɛɛri. Nɑ nɑ nɑ bɔsu nɑ mɛɛrɑ. Mɑ nɑ wurɑ nɑ nùn sɔ̃ɔwɑ mɑm mɑm ye nɑ wɑ.
8Adɑmɑ be bɑ mɑn yɔ̃sirimɑ nɑ kɑ tem mɛ mɛɛrim nɑ mi, bɑ derɑ tɔmbɑ tem mɛ bwɛ̃rɑ yɑrɑ. Adɑmɑ nɛ, nɑ Gusunɔn ɡere mɛm nɔɔwɑwɑ mɑm mɑm.
9Yen dɔmɑ terɑ Mɔwisi u bɔ̃ruɑ u nɛɛ, berɑ mi nɛn tii nɑ mɛɛrim dɑ mi, yɑ koo ko nɛ kɑ nɛn bibun bweseruɡiɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ yèn sɔ̃ nɑ Gusunɔn ɡere mɛm nɔɔwɑ mɑm mɑm.
10Yen wɔ̃ɔ weeru kɑ nɔɔbuwɑ mini ye Yinni Gusunɔ u kɑ Mɔwisi ɡɑri yi sɔ̃ɔwɑ sɑɑ ye bɛsɛ Isirelibɑ sɑ wɑ̃ɑ ɡbɑburɔ. Sɑɑ mɑɑ dɔmɑ ten diyɑ Yinni Gusunɔ u mɑn kɔ̃su nɡe mɛ u nɔɔ mwɛɛru kuɑ sere nɑ kɑ ɡisɔ wɔ̃ɔ wɛnɛ kɑ nɔɔbu turɑ.
11Kɑ mɛ, nɑ dɑm mɔ sere kɑ ɡisɔ n kɑ tɑbu dɑ, ǹ kun mɛ n kɑ sɔmburu ɡɑru ko, nɡe mɛ nɑ rɑɑ mɔ sɑnɑm mɛ Mɔwisi u mɑn ɡɔrimɑ n tem mɛn sɑriɑ mɛɛri.
12Yen sɔ̃ tɛ̃, ɑ mɑn ɡuunun berɑ ɡiɑ wɛ̃ɛyɔ mi Yinni Gusunɔ u mɑn nɔɔ mwɛɛru kuɑ. Nɑ nùn sɔ̃ɔwɑ mɑ Anɑkin bweserɑ tɑ wɑ̃ɑ berɑ mi. Bɑ ben wusu ɡbɑ̃rɑnu toosiwɑ mɑm mɑm. Yen sɔ̃, Gusunɔ ù n kɑ mɑn wɑ̃ɑ, kon tem mɛ mwɑ nɡe mɛ win tii u ɡeruɑ.
13Yosue u Kɑlɛbu Yɛfunɛ Kenisin bii domɑru kuɑ. Mɑ u nùn Heboronin berɑ wɛ̃. Yerɑ yɑ kuɑ wiɡiɑ yèn sɔ̃ u Gusunɔ ben Yinnin ɡere mɛm nɔɔwɑ mɑm mɑm.
15Heboroni yerɑ bɑ rɑ rɑɑ soku Aribɑn wuu. Aribɑ wi, u yĩsiru yɑrɑ Anɑkin bweseru sɔɔ. Yenibɑ kpuron biruwɑ Isirelibɑ bɑ wɛ̃rɑ bɑ ǹ mɑɑ tɑbu kue.