Text copied!
CopyCompare
De Heilige Schrift, Petrus Canisiusvertaling, 1939 - Spreuken

Spreuken 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Luistert kinderen, naar wat vader leert; Let op, om inzicht te krijgen.
2Ik prent u een gezonde leer in; Sla dus mijn lessen niet in de wind.
3Toen ik voor mijn vader nog een kind was, Een teer en enig kind onder het oog van mijn moeder,
4Gaf hij mij onderricht en zeide tot mij: Neem mijn woorden ter harte, Neem mijn wenken in acht, en leef;
5Doe wijsheid, en doe inzicht op, Vergeet mijn woorden niet, En wijk er nimmer van af!
6Verwaarloos haar niet, zij zal u behoeden, Als ge haar liefhebt, u beschermen.
7Aanvang der wijsheid is: doe wijsheid op, Doe inzicht op, zoveel ge kunt;
8Zij zal u verheffen, als ge haar hooghoudt, U aanzien verlenen, als ge haar omhelst;
9Zij vlecht om uw hoofd een sierlijke krans, En verrijkt u met een prachtige kroon!
10Luister mijn zoon, neem mijn woorden aan, Opdat ge lange jaren moogt leven.
11Ik wijs u de weg van de wijsheid, Doe u de paden van het recht betreden.
12Gaat ge daarop, dan zal men uw tred niet belemmeren, Snelt ge daar voort, dan struikelt ge niet.
13Houd onverzwakt vast aan de tucht, Neem haar in acht, want zij is uw leven.
14Begeef u niet op de weg der bozen, Ga niet voort op het pad der zondaars;
15Laat ze liggen, ga er niet overheen, Mijd ze, ga ze voorbij!
16Want ze rusten niet, of ze moeten kwaad kunnen doen, Ze gaan niet slapen, eer ze iemand hebben doen struikelen;
17Ze eten het brood der boosheid, En drinken de wijn der geweldenarij.
18Maar de weg der deugdzamen is als het morgenlicht, Dat gaandeweg opklaart, tot het dag is geworden.

19De weg der bozen gelijkt op een donkere nacht, Ze weten niet, waarover ze struikelen;
20Mijn zoon, schenk uw aandacht aan wat ik ga zeggen, Leg uw oor te luisteren naar mijn woorden;
21Laat ze niet wijken uit uw ogen, Bewaar ze diep in uw hart;
22Want ze zijn het leven voor hem, die ze vindt, Voor heel zijn lichaam genezing.
23Bewaak dus uw hart met de uiterste zorg, Want daar ligt de oorsprong des levens.
24Verwijder van u een onbetrouwbare mond, Houd verre van u venijnige lippen;
25Laat uw ogen vrij voor zich uitzien, Uw wimpers zich richten recht voor u uit.
26Effen de weg voor uw voet, Geef richting aan uw wegen;
27Wijk niet af naar rechts of naar links, Houd uw voet verre van het kwaad.