Text copied!
CopyCompare
De Heilige Schrift, Petrus Canisiusvertaling, 1939 - Spreuken

Spreuken 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Woorden van Agoer, den zoon van Jake, uit Massa De mens spreekt: Ik heb mij afgemat, o God; Ik heb mij afgemat, o God; ik ben op!
2Ik ben de domste van alle mensen, Ik bezit geen mensenverstand;
3Maar God heeft mij wijsheid geleerd Nu bezit ik kennis van den Heilige!
4Wie steeg ten hemel op, en daalde weer neer; Wie ving de wind in zijn holle hand; Wie bond het water in zijn mantel; Wie stelde de grenzen der aarde vast? Hoe is zijn naam, hoe de naam van zijn zoon? Zeg het mij, wanneer ge het weet.
5Elk woord van God is vertrouwd; Hij is een schild, voor wie op Hem bouwen.
6Voeg aan zijn woorden niets toe, Anders berispt Hij u, en blijkt ge een leugenaar.
7Twee dingen wil ik van U vragen, Weiger mij die niet, eer ik sterf:
8Onwaarheid en leugentaal, Houd ze verre van mij! Geef mij armoede noch rijkdom, Maar schenk mij het voedsel, dat ik nodig heb,
9Opdat ik U in mijn overvloed niet verloochene En zeggen durf: “Wie is Jahweh!” Of in mijn armoede niet tot stelen kom, En mij vergrijp aan de Naam van mijn God.
10Belaster een knecht niet bij zijn meester; Anders vloekt hij u, en boet gij ervoor.
11Wee het geslacht, dat zijn vader vloekt, En zijn moeder niet eert;
12Het geslacht, dat zich onschuldig waant, Maar niet eens is schoongewassen van zijn vuil;
13Het geslacht dat uit de hoogte neerziet, En de wenkbrauwen optrekt;
14Het geslacht, met tanden als zwaarden En kiezen als messen, Om den arme van de aarde weg te vreten, En den behoeftige weg van zijn grond.
15De bloedzuiger heeft twee dochters, Ze heten: Hap, hap! Drie dingen zijn niet te verzadigen; Vier dingen zeggen nimmer: genoeg!
16De onderwereld, De onvruchtbare moederschoot, Het land, dat water te kort komt, Het vuur, dat nooit “genoeg” zegt.
17Een oog, dat met vader spot, En met de gehoorzaamheid aan moeder lacht: De raven van het dal zullen het uitpikken, De jonge arenden het opvreten.
18Drie dingen zijn mij te wonderlijk, Vier dingen begrijp ik niet:

19De weg van een arend door de lucht, De weg van een slang over de rots, De weg van een schip midden door zee, En de weg van een man naar een meisje.
20Maar dit is de weg van een overspelige vrouw: Ze eet, veegt zich de mond af, En zegt: Ik heb geen kwaad gedaan.
21Onder drie dingen beeft de aarde, Onder vier dingen houdt ze het niet uit:
22Onder een slaaf, wanneer hij koning wordt; Onder een dwaas, als hij genoeg te eten heeft;
23Onder een oude vrijster, die nog een man vindt; En onder een slavin, die haar meesteres verdringt
24Vier dingen zijn de kleinste op aarde; Toch zijn ze wijzen te slim af!
25De mieren: het is een volk zonder kracht, Maar ‘s zomers vergaart het zijn voedsel;
26De klipdassen: het zijn zwakke dieren, Maar ze hebben hun hol in de rots;
27De sprinkhanen: ze hebben geen koning, Maar hun zwerm trekt ordelijk uit;
28Een hagedis: ze laat zich met de handen vatten, Maar ze woont in de paleizen des konings.
29Drie dingen hebben een statige tred; Vier dingen hebben een statige gang:
30Een leeuw, de held onder de dieren, Voor niets schrikt hij terug;
31Een haan, die trots voor de kippen uitloopt; Een bok, die de geiten voorafgaat; Een koning aan het hoofd van zijn troepen.
32Moogt ge dwaas zijn of verstandig: Als ge u verheffen wilt, hand op de mond!
33Want een druk op melk geeft boter, Een druk op de neus geeft bloed, Een druk op de gramschap geeft twist!