Text copied!
CopyCompare
Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning - Ordspråksboken

Ordspråksboken 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lyssna, mina söner (barn, vänner), hör en faders undervisning, lyssna uppmärksamt så att ni kan lära er insikt (förstånd, urskillningsförmåga i andliga frågor).
2För jag ger er goda lärosatser (doktriner, god lärdom), lämna (överge) inte min undervisning (lag, hebreiska ”Torah”).
3När jag Salomo själv bara var ett barn inför min far David, och i min mors Batsebas ögon hennes ömt älskade enda son,
4då undervisade han mig och sade: ”Låt ditt hjärta få tag på (hålla fast vid) mina ord, håll mina bud (befallningar), så du får leva länge, väl, fri från missmod.
5Införskaffa (sök, förvärva) vishet, införskaffa förstånd (urskillningsförmåga). Glöm inte och vänd dig inte bort från min muns ord.
6Överge inte visheten, hon ska bevara (försvara, skydda) dig, älska henne, och hon ska skydda dig.
7Början till vishet (det första och mest viktiga, över och före allt annat) är: Införskaffa Guds vishet, och med allt du har, inhämta förstånd (urskillningsförmåga).
8Värdera vishet högt och upphöj henne, så ska hon upphöja dig; hon kommer att ge dig ära när du omfamnar henne.
9Hon ska ge dig en blomsterkrans av nåd på ditt huvud frid i sinnet, skänka dig en vacker krans av ära ett gott ärofyllt liv.”
10Min son (vän, barn), lyssna och ta emot mina ord (löften, bud), så ska du få leva många år.
11Jag ska undervisa (instruera) dig på vishetens väg som ger full förståelse om Guds syften och vägar, jag ska leda dig på moraliskt rätta vägar.
12När du går ska dina steg inte hindras (få kramp, vara fastbundna, bekymrade, bedrövade), när du springer ska du inte falla (snava).
13Ta ett stadigt tag om min förmaning (tillrättavisning, fostran, förädlingsprocess), släpp den inte, för den är ditt liv. Vik inte undan för prövning utan låt den få göra sitt verk i dig.
14Gå inte in på de ogudaktigas stig, vandra inte på de ondas väg.
15Undvik (avhåll dig från) den, gå inte in på den, men om du gjort ett misstag vänd om och vandra vidare på Guds väg för ditt liv.
16De ogudaktiga kan inte sova om de inte gjort något ont, sömnen tas ifrån dem om de inte fått någon på fall.
17Deras bröd vad de lever av, matar sig med är ogudaktighet och deras vin vad som gör dem glada är våld.
18Men de rättfärdigas väg är som gryningsljuset, som blir starkare och starkare (ljusare och klarare) tills det blir full dag.

19Däremot de ogudaktigas väg är som djupaste mörker, de vet inte ens vad som orsakade deras fall.
20Min son (barn, vän), lyssna på (ta till dig, förstå, bli ett med) mina ord vänd ditt öra (lyssna noga) till mitt tal.
21Släpp dem inte med blicken, bevara (skydda, memorera) dem djupt i ditt hjärta.
22För de Guds ord är liv (levande, livgivande) för dem som hittar dem, helande (hälsa, livgivande) för hela kroppen.
23Över allt annat, ska du bevara (skydda, värna) ditt hjärta, för därifrån utgår livets källor.
24Ta bort falskt (oärligt) tal från din mun, låt perverst tal vara långt ifrån dina läppar.
25Låt dina ögon se rakt fram, fokusera (fixera) din blick på vad som ligger framför dig. Låt dig inte distraheras av vad som händer runt omkring eller vad som har hänt tidigare på din väg.
26Låt stigen för din fot vara jämn (balanserad, rättfärdig), så blir alla dina vägar väl övervägda (rätta).
27Vik inte av till höger eller vänster, och håll din fot borta från det onda.