Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wunɛ tɔnun bii, ɑ kɔ̃ɔ suo ɡe ɡɑ nɔɔ do kpɑ ɑ kɑ wunɛn seri kɑ wunɛn toburu kɔni. Yen biru kpɑ ɑ kilo suɑ ɑ seri yi yĩire kpɑ ɑ yi bɔnu ko subɑ itɑ.
2Kpɑ ɑ sube teeru suɑ ɑ dɔ̃ɔ doke Yerusɑlɛmun suunu sɔɔ sɑnɑm mɛ yen tɑrusibun tɔ̃rɑ yibɑ. Yen biru kpɑ ɑ mɑɑ sube teeru suɑ ɑ n kɑ tu kɔ̃ɔ ɡe soomɔ ɑ kɑ wuu ɡe sikerenɑ. Yenibɑn biru kpɑ ɑ mɑɑ suberu itɑse suɑ ɑ pusi yɑm kpuro, yen biruwɑ kon bu tɑkobi suesi.
3Kpɑ ɑ seri yin fiiko kure wunɛn yɑberun swɑɑ buɑɔ.
4Kpɑ yi sɔɔ, ɑ ɡɛɛ suɑ ɑ dɔ̃ɔ doke kpɑ dɔ̃ɔ wi, u Isirelibɑ kpuro seesi.
5Yinni Gusunɔ u nɛɛ, yĩre ni, Yerusɑlɛmuwɑ nu kɑ yɑ̃. Wee nɑ ye kuɑ hɑnduniɑn suunu. Tɔn tukobun tem mu ye sikerenɛ.
6Mɑ yen tɔmbu bɑ mɑn seesi n kere bwese tuku ni nu kɑ bu sikerenɛ. Domi bɑ nɛn woodɑbɑ yinɑ. Bɑ ǹ nɛn ɡere swĩi.
7Yen sɔ̃nɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ, wee bɑ mɑn seesi n kere bwese tuku ni nu kɑ bu sikerenɛ, mɑ bɑ ǹ nɛn woodɑbɑ mɛm nɔɔwɛ. Bɑ ǹ mɑɑ nɛn ɡere swĩi ye nɑ bu sɔ̃ɔwɑ. Ben dɑɑ kɔ̃sɑ yɑ mɑm bwese ni nu kɑ bu sikerenɛɡiɑ kere.
8Yen sɔ̃, nɛn tii kon bu seesi. Kon bu siriwɑ hɑnduniɑɡibun wuswɑɑɔ.
9Kpɑ n bu sɛɛyɑsiɑ bi nɑ ǹ dɑɑ bu koore ben bũu sɑ̃ɑnun sɔ̃. Mɛyɑ nɑ ǹ mɑɑ bin bweseru mɔ̀ kpɑm.
10Yen sɔ̃nɑ tundobɑ koo ben bibu tem, kpɑ bibu bu mɑɑ ben tundobu tem. Kon bu siriwɑ n ɡo, kpɑ n be bɑ tie yɑrinɑsiɑ hɑnduniɑn ɡoonu nnɛ sɔɔ.
11Wee bɑ nɛn sɑ̃ɑ yeru disi doke kɑ ben bũnu kpuro. Yen sɔ̃, sere kɑ nɛn wɑ̃ɑru nɛn tii kon bu biru kisi, nɑ ǹ mɑɑ bu mɛɛrimɔ kɑ wɔnwɔndu.
12Bɑ̀ n bu bɔnu kuɑ subenu itɑ, sube teeru tɑ koo ɡbiwɑ Yerusɑlɛmun nukurɔ, bɑrɑru kɑ ɡɔ̃ɔrun sɔ̃, kpɑ suberu yiruseru tu mɑɑ ɡbi tɑbu sɔɔ Yerusɑlɛmun biruɔ. Kpɑ n mɑɑ sube te tɑ tie mini yɑrinɑsiɑ hɑnduniɑn ɡoonu nnɛ kpuro sɔɔ. Kon bu tɑkobi suesiwɑ.
13Nɛ, Yinni Gusunɔ kon bu nɛn mɔru seesiwɑ mɑm mɑm sere nɛn bwɛ̃rɑ yu kɑ kpunɑ. Nɑ̀ n bu mɔru kɔsie, sɑɑ yerɑ bɑ koo ɡiɑ mɑ nɑ ǹ kĩ bɑ n sɑ̃ɑ mɛm nɔɔ sɑribɑ.
14Ben tem mu koo ko bɑnsu, kpɑ mu bɛɛrɛ biɑ bwese ni nu bu sikerenɛn wuswɑɑɔ.
15Kon bu siriwɑ kɑ nɛn mɔru bɑkɑ n bu sɛɛyɑsiɑ kɑ dɑm. Kpɑ bwese ni nu kɑ bu sikerenɛ mi, nu bu yɛ̃ɛ. Adɑmɑ yeni yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ nɡe kirɔ ye yɑ koo de ben tii bu bɛrum duurɑ. Nɛ Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
16Kon de bu ɡbisuku ɡɔ̃ɔrun sɔ̃. Gɔ̃ɔ te, tɑ koo bu nɔni sɔ̃wɑ nɡe be bɑ sɛ̃ɛnu twee. Kon ben dĩɑ ni nu tie kpeerɑsiɑ kpɑ bu ɡbisuku ɡɔ̃ɔrun sɔ̃.
17Kon bu ɡɔ̃ɔru kɑ ɡbeeku yɛɛ sure kpɑ yi ben bibu ɡo. Bɑrɑru kɑ tɔn ɡoberu kɑ tɑbu, ye kpurowɑ yɑ koo bu kpeerɑsiɑ. Nɛ Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.