Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u nɛɛ,
2wunɛ tɔnun bii, ɑ wunɛn wuswɑɑ seeyo Isirelibɑn ɡuunun berɑ ɡiɑ, kpɑ ɑ nɛn ɡɑri ɡere be bɑ wɑ̃ɑ min sɔ̃.
3A nɛɛ, nɛ, Yinni Gusunɔ kon be bɑ wɑ̃ɑ Isirelibɑn ɡuunɔ kɑ ɡunɡunɔ kɑ nin wɔwi sɔɔ wɔrimɑ kɑ tɑkobi, kpɑ n ben ɡunɡuu nìn mi bɑ rɑ bũu yɑ̃kuru ko kɔsuku.
4Kon ben bũu yɑ̃ku yenu kɔsuku kɑ mi bɑ rɑ nu turɑre dɔ̃ɔ dokeye, kpɑ ben ɡonu nu n wɔrukɑ ben bũnun nuurɔ.
5Kon Isirelibɑn ɡonu kpĩ ben bwɑ̃ɑrokunun wuswɑɑɔ. Kpɑ n ben kukunu yɑruku ben bũu yɑ̃ku yenɔ.
6Wuu sìn mi bɑ wɑ̃ɑ kpuro, su koo kowɑ bɑnsu. Kpɑ n ben yɑ̃ku yenu kɔsuku ni bɑ kuɑ ɡunɡunu wɔllɔ. Kon ben bwɑ̃ɑroku ni ɡurɑ n kɔsuku, kpɑ nu kun mɑɑ wɑ̃ɑ mi. Mɛyɑ kon bwɑ̃ɑroku ni bɑ rɑ kɑ sɔ̃ɔ sɑ̃ suriri. Ye bɑ ɡesi sekɑ kɑ nɔmɑ yɑ koo kɑm kowɑ mɑm mɑm.
7Ben suunu sɔɔ ɡɑbɑ koo wɔruku bu ɡbisuku. Sɑɑ ye sɔɔ, bɑ koo ɡiɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ.
8Adɑmɑ kon de bu kisirɑ tɑbun di, kpɑ bɑ n yɑrinɛ tem tukumɔ.
9Sɑɑ ye sɔɔ, be, be bɑ kisirɑ bɑ koo mɑn yɑɑyɑ mi bɑ yoru dimɔ. Domi kon ben ɡɔ̃ru ɡe wĩɑ ɡe ɡɑ ǹ kɑ nɛ turo yɔ̃. Kon ben sɑkɑrɑ nɔni wĩɑ yi bɑ kɑ bũnu mɛɛrɑ. Ben tii bɑ koo tii tusi, kɔ̃sɑ kpuro ye bɑ kuɑn sɔ̃.
10Sɑɑ ye sɔɔrɑ bɑ koo ɡiɑ mɑ nɛnɑ Yinni Gusunɔ. N ǹ kɑm sɔɔ nɑ kɑ bu ɡerusi, ye nɑ nɛɛ, kon bu wɑhɑlɑ yeni kpɛ̃ɛ.
11Wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nun sɔ̃ɔmɔ. A nɔmɑ suo kpɑ ɑ kɑ nɑɑsu tem so ɑ nɛɛ, wɑnyo. Wee Isirelibɑ bɑ kɔ̃sɑ kuɑ yɑ kpɑ̃. Yen sɔ̃, bɑ koo ɡbi tɑbu sɔɔ, kɑ ɡɔ̃ɔru sɔɔ, kɑ bɑrɑru sɔɔ.
12Wi u tomɑ, bɑrɑrɑ tɑ koo nùn ɡo. Wi u mɑɑ wɑ̃ɑ turuku, tɑbu sɔɔrɑ bɑ koo nùn ɡo. Wi u koo sinɑ yɛnuɔ, bɑ koo nùn tɑrusiwɑ kpɑ u ɡbi ɡɔ̃ɔrun sɔ̃. Kon bu mɔru seesiwɑ mɑm mɑm.
13Sɑɑ ye sɔɔ, bɑ koo ɡiɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ bɑ̀ n wɑ ɡonu kpĩ ben bũnun bɔkuɔ kɑ sere ben yɑ̃ku yenɔ kɑ ɡunɡunɔ kɑ ɡuunɔ kɑ dɑ̃ɑ kubenɔ kɑ dɑ̃ɑ koo bɑkɑnɔ mi bɑ rɑ rɑɑ bũnu turɑre dɔ̃ɔ dokeye, yɑ n nubu duroru mɔ.
14Kon bu nɛn nɔmu dɛmiɛ kpɑ n de tem mɛ, mu ko bɑnsu sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑrun di n kɑ ɡirɑri Dibilɑɔ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ. Mi bɑ wɑ̃ɑ kpuro kpɑ bu ɡiɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ.