Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirelibɑn bwese kɛrɑ bɑɑyeren yĩsiru wee kɑ bɔnu ye yen bɑɑyere yɑ wɑ. Dɑnun bwese kɛrɑ yɑ yen bɑɑ wɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ, swɑɑ ye yɑ dɔɔ Hɛtiloniɔ Hɑmɑtin di n kɑ dɑ Hɑsɑɑ Enɔɔ ɡiɑ Dɑmɑsi kɑ Hɑmɑtiɡibun tem bɔkuɔ. Tem mɛ, mu wɑ̃ɑwɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun tem nɔɔ burɑ yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yeru ɡiɑ.
2Dɑnu ben bɔkuɔ, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ Asɛɛbɑɡimɑ mu wɑ̃ɑ mi.
3Asɛɛbɑɡim bɔkuɔ Nɛfitɑlibɑɡimɑ mu wɑ̃ɑ mi, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
4Nɛfitɑlibɑɡim bɔkuɔ, Mɑnɑsebɑɡimɑ mu wɑ̃ɑ mi, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
5Mɑnɑsebɑɡim bɔkuɔ Efɑrɑimubɑɡimɑ mu wɑ̃ɑ mi, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
6Efɑrɑimubɑɡim bɔkuɔ Rubɛnibɑɡimɑ mu wɑ̃ɑ mi, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
7Rubɛnibɑɡim bɔkuɔ Yudɑbɑɡimɑ mu wɑ̃ɑ mi, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
8Yudɑbɑn tem bɔkuɔ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑn tem nɔɔ burɑ yeru mi, n kɑ dɑ nim wɔ̃ku ɡe bɑ mɔ̀ Mɛditerɑnɛɔ sɔ̃ɔ duu yeru ɡiɑ, berɑ miyɑ bɑ koo Yinni Gusunɔn tem yĩire. Mɛn dɛ̃ɛbu bu ko n kɑ Isirelibɑɡim nɛwɑ kpɑ mɛn yɑsum mu n sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu (25.000). Kpɑ bu Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru bɑni mɛn suunu sɔɔ.
9Bɑtumɑ ye bɑ koo Yinni Gusunɔ deriɑ mi, yen dɛ̃ɛbu bu ko n sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu (25.000). Kpɑ yen yɑsum mu n sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ wɔkuru (10.000).
10Yɑ̃ku kowobɑ bɑ koo bɑtumɑ yen sukum suɑ. Kpɑ yɑ n sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ. Sɔ̃ɔ duu yeru ɡiɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ wɔkuru. Sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ mɑɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ wɔkuru kpɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ yen dɛ̃ɛbu bu n sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu. Kpɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru tɑ n wɑ̃ɑ yen suunu sɔɔ.
11Yɑ̃ku kowo Sɑdɔkun bibun bweserɑ tɑ ko n tem mɛ mɔ. Domi beyɑ bɑ wɑ̃ɑ nɛ, Yinni Gusunɔn sɔmburu sɔɔ sɑnɑm mɛ Lefi yɑ̃ku kowo be bɑ tie kɑ Isirelibɑ bɑ mɑn deri.
12Bɑtumɑ ye, yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ nɛnɛm ye bɑ wunɑ Isirelibɑn tem di Lefibɑn tem nɔɔ burɑ yerun bɔkuɔ.
13Lefi ben tem mu ko n wɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku kowobuɡim bɔkuɔ. Mu ko n sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu. Yen yɑsum mɑɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ wɔkuru.
14Bɑ ǹ mɛ sɔɔ ɡɑm ɡum dɔrɑmɔ. Bɑ ǹ mɑɑ kpɛ̃ bu kɑ mu ɡɑm kɔsinɑ ǹ kun mɛ bu mu ɡoo wɛ̃. Domi mɛyɑ mu kpuro kere yèn sɔ̃ mu sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔɡim.
15Tem mɛ mu tie, mɛn yɑsum mu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ nɔɔbu (5.000). Mɑ mɛn dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu (25.000). Ye kpuro yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ wuuɡibuɡiɑ. Mɛ sɔɔrɑ bɑ koo ben diɑ bɑni kɑ sere ye yɑ tie. Wuun bɑtumɑ yen ɡoonu nnɛ ye kpuro yɑ ko n nɛwɑ,
16ɡooru bɑɑtere tɑ n sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ nnɛ kɑ nɛɛrɑ wunɔbu (4.500).
17Bɑ koo bɑtumɑ ɡɑɑ deriwɑ bu kɑ wuu ɡe sikerenɑ yɑ n sɑ̃ɑ ɡɔm soonu ɡoobu kɑ weerɑɑkuru (250) yen ɡoonu nnɛ ye kpuro sɔɔ.
18Bɑtumɑ ye yɑ tie wuuɡiɑn yɛ̃si yɛ̃sikɑɔ yɑ ko n wɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku kowobuɡiɑn bɔkuɔ. Yen dɛ̃ɛbu bu ko n sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ wɔkuru (10.000) sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ kɑ mɑɑ sɔ̃ɔ duu yeru ɡiɑ. Bɑtumɑ ye sɔɔrɑ bɑ koo dĩɑnu duure ni bɑ ko n dɑ kɑ be bɑ wuu ɡen sɔmburu mɔ̀ nɔɔri.

19Bɑ koo sɔm kowo be ɡɔsiwɑ bwese kɛrɑ bɑɑyeren min di. Be kpurowɑ bɑ koo wuku tem mɛ sɔɔ.
20Yinni Gusunɔn tem mɛ kpuron ɡoonu nnɛ kpuro nu ko n nɛwɑ, nu n sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu nɔɔbu (25.000). Mɛ sɔɔrɑ bɑ koo wuun bɑtumɑ wĩɑ.
21Bɑtumɑ ye yɑ tie, yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ sinɑ bokoɡiɑ kpɑ yɑ n Yinni Gusunɔɡiɑ ye suunu doke kɑ sere mi wuuɡibu bɑ koo sinɑ. Yen yɑsum mu ko n sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu sɔ̃ɔ yɑri yerun tem nɔɔ burɑ yeru ɡiɑ, yen dɛ̃ɛbu bu n mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndɑ nɔɔbu sɔ̃ɔ duu yeru ɡiɑ nim wɔ̃ku ɡe bɑ mɔ̀ Mɛditerɑnɛ ɡiɑ. Nɡe mɛyɑ bɑtumɑ ye bɑ wunɑ Yinni Gusunɔn sɔ̃ kɑ sɑ̃ɑ yee ten sɔ̃, ye kpuro yɑ ko n wɑ̃ɑwɑ tem mɛn suunu sɔɔ.
22Lefibɑn bɑtumɑ kɑ wuuɡiɑ ye, yɑ ko n ben kpɑroɡiɑ bɔnu sɑ̃ɑwɑ yiru. Yɑ ko n wɑ̃ɑwɑ Yudɑbɑɡiɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ kɑ sere Bɛnyɑmɛɛbɑɡiɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑn bɑɑ sɔɔ.
23Bwese kɛri yi yi tien tem wee. Bɛnyɑmɛɛbɑɡim mu ko n wɑ̃ɑwɑ sɑɑ Isirelibɑn tem nɔɔ burɑ yerun sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ nim wɔ̃ku ɡe bɑ mɔ̀ Mɛditerɑnɛɔ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
24Bɛnyɑmɛɛbɑɡim bɔkuɔ Simɛɔbɑɡimɑ mu ko n wɑ̃ɑ mi, sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
25Simɛɔbɑɡim bɔkuɔ Isɑkɑribɑɡimɑ mu ko n mɑɑ wɑ̃ɑ mi, sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
26Isɑkɑribɑɡim bɔkuɔ Sɑbulonibɑɡimɑ mu ko n mɑɑ wɑ̃ɑ mi, sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
27Sɑbulonibɑɡim bɔkuɔ Gɑdibɑɡimɑ mu ko n mɑɑ wɑ̃ɑ mi, sɔ̃ɔ yɑri yerun di n kɑ dɑ sɔ̃ɔ duu yerɔ.
28Gɑdibɑɡimɑ mu ko n sɑ̃ɑ Isirelibɑn tem nɔɔ burɑ yeru sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ. Tɑ koo dɑwɑ sɑɑ Tɑmɑɑn di sere Mɛribɑn bwiɑɔ Kɑdɛsiɔ, kpɑ tu Eɡibitin dɑɑru swĩi sere n kɑ dɑ nim wɔ̃ku ɡe bɑ mɔ̀ Mɛditerɑnɛɔ.
29Tem mɛyɑ i ko i bɔnu ko kɑ tɛtɛ bɛɛ Isirelibɑn bwese kɛri sɔɔ kpɑ bɛɛn bɑɑwure u win bɔnu wɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
30Kɔnnɔsu wɔkurɑ yiruwɑ bɑ koo doke Yerusɑlɛmuɔ. Sin bɑɑɡere ɡɑ koo bwese kɛrɑ tiɑn yĩsiru sɔbewɑ. Sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ, ɡɑnɑ yen dɛ̃ɛbu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ nnɛ kɑ nɛɛrɑ wunɔbu (4.500). Kɔnnɔsu itɑwɑ bɑ koo doke mi. Teu sɔɔ, bɑ koo Rubɛnin yĩsiru doke, yiruse sɔɔ Yudɑɡiru, itɑse sɔɔ mɑɑ Lefiɡiru.
32Sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ mɑɑ ɡɑnɑ yɑ ko n wɑ̃ɑ. Yen dɛ̃ɛbu bu ko n sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ nnɛ kɑ nɛɛrɑ wunɔbu (4.500). Bɑ koo kɔnnɔsu itɑ yɑbɑ mi. Gbiikuu ɡɑ ko n Yosɛfun yĩsiru mɔ, yiruse Bɛnyɑmɛɛɡiru, itɑse mɑɑ Dɑnuɡiru.
33Sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑn ɡɑnɑ yɑ ko n kɑ yiɔnɔ dɛ̃ɛbu nɛwɑ. Bɑ koo mɑɑ kɔnnɔsu itɑ yɑbɑ mi. Gbiikuu ɡɑ ko n Simɛɔn yĩsiru mɔ, yiruse Isɑkɑriɡiru, itɑse mɑɑ Sɑbuloniɡiru.
34Sɔ̃ɔ duu yeru ɡiɑn ɡɑnɑ yɑ ko n kɑ yi yi tie dɛ̃ɛbu nɛwɑ. Kpɑ bu yi kɔnnɔsu itɑ yɑbɑ nɡe mɛ bɑ yiɔnɔ kuɑ. Gbiikuu ɡɑ ko n Gɑdin yĩsiru mɔ, yiruse Asɛɛɡiru, itɑse mɑɑ Nɛfitɑliɡiru.
35Gɑnɑ ye yɑ koo wuu ɡe sikerenɑ kpuron dɛ̃ɛbu bu ko n sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔrɔbun subɑ yɛndu yiru sɑri (18.000). Sɑɑ dɔmɑ ten di, bɑ ko n dɑ wuu ɡe sokuwɑ Yinni Gusunɔ u wɑ̃ɑ mini.