Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - 2 Samuwela

2 Samuwela 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Baliman ana abatelipuna elana, kin ona wali sauga hi tatagil ge hi lolohaveyan, inoke Deibid Yowab i patuna i tagil, alonau tolohaveyan wali tohouwa ona ge Isileli wali tolohaveyan gegewel. Yaka Amoni wali tolohaveyan hi pakokovel, inoke abwe wali panuwa bwabwatana Laba hi mipainan ge hi mikausil. Yaa Deibid nige i nonok, i misikal Yelusalema.
2Lan etega vekokoyaviya, Deibid i kenu lutem wana abaveveyahowa, yaka i na i ha limi pwatanaa toto hi tal paabwab ge i nononawanawa. Yaka abwe matana i nok, inoke yova etega i kite i highig, ana awa i waisi hot.
3Yaka elopapatuna etega i patuna i nok ge i loyaan yova o iya henala. Inoke Deibid wana wasa i pek i ba, “Yova alana Baseba Eliyam natuna, ge lagona alana Ulaiya, boda Hiti gamagalina.”
4Yaka elopapatuna enuna i patunal hi nok ge yova o hi pwatanik elana. Inoke alona hi kenu toyawa, yaka abwe yova i sikal wana limiya. (He abwe wana weikena kasiyebwa i mowasi, ge ana abububun i pwamowasi haba.)
5Yaa saliyana i ota, inoke Deibid ana baaba i patuna i ba, “Nau iyaka ya liyan.”
6Inoke Deibid baaba i patuna Yowab elana i ba, “Ulaiya Hiti gamagalina u patuna ni nem eliyau.” Yaka Yowab i ginol ola to.
7Sauga Ulaiya i vin, yaka Deibid i nel eliyana Yowab ge tolohaveyan wali minamina kaiwena, ge haveyan ga i ola.
8Yaka i baek Ulaiya elana i ba, “U na wam limiya, aem u ul ge u veyaho.” Inoke kin wana limi i eguluwai, enaa abwe ana mulolu aanan enuna Deibid i patuna wana limiya.
9He Ulaiya nige i nana wana limiya, yaa i kenuwa kin wana limi ana abauluulutuka tomatahikan wali lum elana, alonau ge nog ana tomatahikan.
10Yaka abwe Deibid wana wasa hi pek hi ba, “Ulaiya nige i nana wana limiya.” Yaka Ulaiya i yogaan ge i nel i ba, “Hauna kaiwena nige u nana wam limiya? He owa abwe u sikalem labi yayapona elana.”
11Yaka Ulaiya i baek Deibid elana i ba, “He Bateli ana Dedewaga i minaa ya epanapana gamwanaa, i ola al Isileli ge Yuda wali tolohaveyan heliya iyoho hi miminaa epanapana gamwaliyaa. No tonowak Yowab alonau wam tohouwa ona heliya iyoho hi holaviya uleya abalohaveyana. Inoke nige bosowaiu na nok no limiya na aanan, na imwim ge alou lagou naha kenu. He ya papasila Yehoba yawalina gaganina alanaa ge owa alamwa, nige na giginol oola!”
12Inoke Deibid i baek elana i ba, “Lan maisena ga u mina yaka bwaligumwa abwe na patunawa nu sikal.” Yaka Ulaiya i minaa Yelusalema i ola Deibid wana baaba.
13Inoke Deibid Ulaiya i yogaan alona hi anan ge hi imwim, yaka Ulaiya i paim pakokona. Yaa bulin o nige i sisikal wana limiya, he i kenuwa wana helagi pwatanaa alonau ge nog ana tomatahikan.
14Lan i gan mweluluga, Deibid Yowab wana leta i leli, yaka i pek Ulaiya elana ge i patuna i egon.
15He leta o gamwanaa Deibid i leli i ba, “Ulaiya nu teli ni mihouwa labi toto haveyan i gasisi hot elana, yaka nuku misikal inoke nihi lopaaliga.”
16He Yowab ge wana tolohaveyan heliya iyoho panuwa bwabwatana Laba hi mipainan, yaka Ulaiya i teliya labi toto ali topihigelgel wali tolohaveyan waiwaisal hi minaa.
17Sauga panuwa o wali tolohaveyan hi tagil avaliyau Yowab ge wana tolohaveyan hi lohaveyan, inoke Deibid wana tolohaveyan enuna hi howa paaligal. He Ulaiya Hiti gamagalina al ge hi howa paaliga.
18Inoke Yowab haveyan o wasana gegewena i patuna Deibid elana.

19I baek elopapatuna elana i ba, “Sauga ebo haveyan wasana nu baunan kin elana,
20he bosowaina ya te ni huga ge ni neliwa ni ba, ‘Hauna kaiwena ku mituk panuwa bebenaa hot haveyan kaiwena? Age nige ku aatena bosowailiya ya egipoyo gauina nihi alitagilanem ganaa ge nihi howamiu?
21He liwanina ku atena bubun ga i ola ge valila Gidiyon natuna Abimelek i yaomal. Panuwa Tibes elana yova etega pat bwabwatana witi ana ewowowol i alilowanem ganaa, yaka i tala pwatanaa ge i aliga. Inoke hauna kaiwena ku mituk gana bebenaa?’ Ebo ni nel ola o, yaka nu baek elana nu ba, ‘Ulaiya Hiti gamagalina al ge iyaka i aliga.’”
22Sauga elopapatuna i na i vin Yelusalema, inoke bugul gegewena toto Yowab i patuna ge ni pamasal, i wasaan Deibid eliyana.
23He i ba ola hiwe, “Ama topihigelgel hi gasisi hot nige bosowaima naha palil, yaka hi tagilem wali panuwaa alomeyau ha lohaveyan. Yaka abwe ha bibin pasikalil hi na wali panuwa ana gana ana abauluulutuka.
24Inoke toloegipoyo gau enuna hi alihinem eliyama yaka wam tolohaveyan enuna hi howa paaligal. He Ulaiya Hiti gamagalina al ge iyaka i aliga.”
25Yaka Deibid i baek elopapatuna elana i ba, “Nu baek Yowab elana nu ba, ‘Bahi nu nuwanuwatu nabi hauna gun i gan kaiwena, nige nak hot i oola. Sauga gegewena gamagalau hi aligaa haveyan elana, ge nige ta aatena henala nasi ni pwawa. Nuku haveyan gagasisi yaka nuku pakokovel ge wali panuwa nuku apapanak-an.’ Baaba ya nu baunan inoke eliyana Yowab nu ba pagasisi.”
26Sauga Ulaiya lagona wasa i hago wana tonowak iyaka i aliga, inoke i kahikahin ge nuwanak paganina i ginol.
27He nuwanak paganina o ana sauga i mowasi, yaka Deibid gamagalau enuna i patunal ge yova o hi en pwatanik wana limiya ge i alolonan. Inoke abwe Deibid natuna tauina etega i ab. Yaa ginol toto Deibid i ginol, Yehoba nige i yayaliyaya-an, i nak hot matanaa.