Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1 Ljetopisa

1 Ljetopisa 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi:
2od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.
3Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveći i hvaleći Jahvu.
4Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.
5Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moć; a Bog je dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri.
6Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem Domu, po kraljevoj uredbi.
7Bilo ih je, s njihovom braćom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka.
8Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći, učitelj kao i učenik.
9Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, njih dvanaest,
10treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
11četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
12peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
13šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest,
14sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
15osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
16deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
17deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
18jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

19dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
20trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
21četrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
22petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
23šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
24sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
25osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
26devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
27dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
28dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
29dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
30dvadeset i treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
31dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest.