Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1 Ljetopisa

1 Ljetopisa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ostarjevši i nauživši se dana, postavi David svoga sina Salomona kraljem nad Izraelom.
2Potom skupi sve izraelske knezove, svećenike i levite.
3On izbroji levite od trideset godina naviše, i bilo ih je po muškim glavama trideset i osam tisuća.
4Između njih bilo je dvadeset i četiri tisuće onih koji su upravljali poslom oko Jahvina Doma, a šest tisuća nadzornika i sudaca,
5četiri tisuće vratara i četiri tisuće onih koji su hvalili Jahvu uz glazbala što ih je napravio za hvalu.
6David ih razdijeli na redove po Levijevim sinovima: Geršonu, Kehatu i Merariju.
7Od Geršonova su koljena bili: Ladan i Šimej.
8Ladanovi sinovi: poglavari Jehiel, Zetam i Joel, njih trojica.
9Šimejevi sinovi: Šelomit, Haziel i Haram, njih trojica; to su poglavari Ladanovih obitelji.
10Šimejevi sinovi: Jahat, Zina, Jeuš i Berija. Ta su četvorica Šimejevi sinovi.
11Jahat je bio poglavar, a drugi Ziza; a Jeuš i Berija nisu imali mnogo djece, zato su se brojili u jednu obitelj, u jedan razred.
12Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel, četvorica.
13Amramovi sinovi: Aron i Mojsije. Aron je bio određen da posvećuje Svetinju nad svetinjama; on i njegovi sinovi dovijeka da kade pred Jahvom, da mu služe i da blagoslivljaju u njegovo ime dovijeka.
14Mojsije je bio Božji čovjek. Njegovi se sinovi broje u Levijevo pleme.
15Mojsijevi su sinovi Geršom i Eliezer.
16Geršomovi sinovi: poglavar Šebuel.
17Eliezerovi su sinovi bili: poglavar Rehabja. Eliezer nije imao drugih sinova, nego su se Rehabjini sinovi vrlo namnožili.
18Jisharovi sinovi: poglavar Šelomit.

19Hebronovi sinovi: poglavar Jerija, drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekamam.
20Uzielovi sinovi: poglavar Mika, drugi Ješija.
21Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Mahlijevi sinovi: Eleazar i Kiš.
22Eleazar je umro nemajući sinova, nego samo kćeri, koje su sebi uzeli za žene njihovi rođaci, Kiševi sinovi.
23Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot, trojica.
24To su bili Levijevi sinovi po obiteljima, poglavari porodica, koji su bili popisani poimence; oni su radili posao za službu Jahvina Doma u dobi od dvadeset godina naviše.
25David je rekao: “Jahve, Izraelov Bog, dao je mir svojem narodu i živjet će u Jeruzalemu zauvijek.
26Zato ni leviti neće više nositi Prebivališta ni svakovrsnog pribora za njegovu službu.”
27Po posljednjim Davidovim riječima, bili su izbrojeni Levijevi sinovi od dvadeset godina naviše.
28Bili su određeni da budu kraj Aronovih sinova u službi u Jahvinu Domu, u predvorjima i u dvoranama, da čiste sve svete stvari, da rade u službi oko Jahvina Doma,
29oko prinesenih hljebova, oko sitnog brašna za prinos, oko beskvasnih kolača pripravljenih na tavi i u ulju zamiješenih i oko mjera za sadržaj i dužinu;
30da pristupaju svakoga jutra, da slave i hvale Jahvu; tako i večerom.
31A kad se god prinose paljenice Jahvi, subotom, za mlađaka i na blagdane, da dolaze prema svom broju, po svom redu, svagdje pred Jahvu.
32I da vrše što treba vršiti u Šatoru sastanka, službu u Svetištu i službu za svoju braću, Aronove sinove, u službi oko Jahvina Doma.