Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1 Ljetopisa

1 Ljetopisa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sinovi Izraelova prvenca Rubena. On je doista bio prvenac; ali kad je oskvrnuo očevu postelju, njegovo je pravo prvorodstva bilo dano sinovima Izraelova sina Josipa, ali im nije bilo upisano u rodovnik,
2jer je Juda nadvladao među braćom, a od njega se rodio knez. Ipak je pravo prvorodstva pripalo Josipu.
3Sinovi Izraelova prvenca Rubena bili su Henok, Falu, Hesron i Karmi.
4Joelovi sinovi: njegov sin Šemaja, njegov sin Gog, njegov sin Šimej,
5njegov sin Mika, njegov sin Reaja, njegov sin Baal,
6njegov sin Beera, koga je odveo u sužanjstvo asirski kralj Tiglat Pileser; on je bio poglavar Rubenova plemena.
7Njegovoj braći, po obiteljima, kad su se zapisali u plemenski rodovnik po naraštajima, bio je poglavar Jeiel, Zaharija,
8Bela, sin Azazov, sin Šemin, sin Joelov. On je živio u Aroeru i do Neba i Baal Meona.
9Prema istoku njegova se zemlja prostirala do ulaza u pustinju, od rijeke Eufrata, jer mu se stoka umnožila u gileadskoj zemlji.
10Za Šaulovih vremena vojevali su s Hagrijcima koji su izginuli od njihove ruke; tako su se naselili u njihove šatore po svemu istočnom području od Gileada.
11Gadovi su sinovi živjeli blizu njih u bašanskoj zemlji do Salke.
12Poglavar je bio Joel, a drugi Šafan, pa Janaj i Šafat u Bašanu.
13Njihova su braća po svojim rodovima bila: Mihael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zija, Eber, sedmorica.
14To su bili sinovi Abihajila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mihaela, sina Ješišaja, sina Jahdona, sina Buza.
15Ahi, sin Abdiela, Gunijeva sina, bio je poglavar njihova roda.
16Živjeli su u Gileadu i u njihovim zaseocima te po svim šaronskim pašnjacima do njihovih krajeva.
17Svi su bili zapisani u plemenski rodovnik za vremena judejskoga kralja Jotama i za vremena izraelskoga kralja Jeroboama.
18Rubenovih i Gadovih sinova, i polovine Manašeova plemena, hrabrih junaka koji su nosili štit i mač te zapinjali luk i bili vješti boju, bijaše četrdeset tisuća sedam stotina i šezdeset vojnika.

19Ratovali su protiv Hagrijaca, Iturejaca, Nafišejaca i Nodabejaca.
20U boju su zavapili k Bogu i on ih je uslišao jer su se pouzdali u nj: potpomognuti su protiv neprijatelja te su im predani u ruke Hagrijci sa svim njihovim saveznicima.
21Zaplijenili su njihovu stoku - pedeset tisuća deva, dvije stotine i pedeset tisuća ovaca i koza i dvije tisuće magaraca - i odveli u ropstvo sto tisuća ljudi.
22Pobijenih je mnogo palo, jer je taj boj bio od Boga; onda se naseliše na njihovo mjesto do sužanjstva.
23Sinovi polovine Manašeova plemena nastanili su se u toj zemlji od Bašana do Baal Hermona i Šenira i do Hermonske gore. I bijahu se umnožili.
24Ovo su bili poglavari njihovih rodova: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jeremija, Hodavja i Jahdiel, hrabri junaci i ugledni muževi: poglavari u svojim rodovima.
25Ali kad su se iznevjerili Bogu svojih otaca i odali se preljubu s bogovima naroda one zemlje koje je Bog iskorijenio pred njima,
26probudio je Izraelov Bog neprijateljstvo asirskoga kralja Pula i neprijateljstvo asirskoga kralja Tiglat Pilesera. Oni su odveli u sužanjstvo Rubenovo i Gadovo pleme i polovinu Manašeova plemena. Doveli su ih u Helah, Habor i Haru i na Gozansku rijeku do današnjega dana.
27Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.
28Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
29Amramovi sinovi: Aron, Mojsije i Mirjama. Aronovi sinovi: Nabad i Abihu, Eleazar i Itamar.
30Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abišuu;
31Abišua rodi Bukija, Buki rodi Uziju;
32Uzija rodi Zerahju; Zerahja rodi Merajota.
33Merajot rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;
34Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Ahimaasa;
35Ahimaas rodi Azarju, Azarja rodi Johanana;
36Johanan rodi Azarju, koji je bio svećenik u Hramu što ga je sagradio Salomon u Jeruzalemu.

37Azarja rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;
38Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi Šaluma;
39Šalum rodi Hilkiju, Hilkija rodi Azarju;
40Azarja rodi Seraju; Seraja rodi Josadaka.
41Josadak je otišao kad je Jahve odveo u sužanjstvo Judu i Jeruzalem Nabukodonozorovom rukom.