Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - 1 Bi Te

1 Bi Te 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Debidi ibuni waheore heangi ibugua ibu igini Solomono Isaraele wali agalinaga kini helo dabo helene.
2Kini Debidihanda Isaraeleali agali haguane hearubi loma binigo mo miaga hearubi Libaiali hearubi bibahende mo mogo bini.
3Ani buwa ibugua, Libai agali bu hearu bibahende daga ladaba, lene. Tigua Libaiali mali pira tebira (30) bolangua hene hearu bibahende daga lalu hearia ti daosini dege pira tebirani halira (38,000) hene.
4Ani biyagola Debidihanda agali uruni aria daosini dege pira kirani maria (24,000) hearume Anduane Homogonaga anda biabe bulene wiago damene bibahende handayaho hai helo dabene. Daosini waragaria (6,000) hearume beba gili bia dagala bialu helobi godi hale haga helobi dabo helene.
5Ani bialu Libaiali dege daosini maria (4,000) hearu tigua Anduane Homogonaga anda mamage helo dabo helalu daosini maria (4,000) halu mende hearume Anduane Homogonaga mini mo yaraga halu ngida aleru balu piliperu lalu iba gana laga helo dabo helene. Ani helowa Debidi ibugua tihondo ngida ale boleneru pilipe lolenerubi uruni bibahende ti ani bilonaga miai hene.
6Libaialiru ti hameigini tebira henego mini Gesonobi Kohadabi Meraribi uruni tigua biabe bilonaga Debidi ibugua mo ta haga bini.
7Ai Gesono ibu igini kira Ladana Simaila hene.
8Ladana ibu igini tebira Yahiele Sedama Yoele laga biyaru hene.
9Agali tebira uruni ti Ladana hameigini hayadarunaga agali haguane hene. Simai igini tebira henegonaga mini Selomodo Hasiele Harana layaru hene.
10Simai igini maria henego tinaga mali hayadagua ti mini uru. Yahada Sina ibu mini mende Sisa Yausu Beria layaru hene. Yausu Beriala libu aguanene palia timbu nahe emene dege hayagola libunaga hameigini mo mbiraore ho hene.
12Kohada igini maria henegonaga mini uru Amarama Isiha Heberono Usiele layaru hene.
13Wahene Amarama ibu igini Arono Mosesela hene. Anduane Homogohanda Aronobi ibu igini aguanenerubi tigua mbirale tara tara Anduane Homogonaga lowa wiabagi ho winigo handayaho haabo howa biabe ogoni bialu helo dabo helene. Ani helayagola tigua Anduane Homogo mitangi bialu lotu lalu howa bibahendengi ira hagua nga bilo inisenesi lomabu delaga howa Anduane Homogonaga biabe bia haga hene. Ani bialu tigua Anduane Homogonaga minini howa wali agali bu hearu biamogo bilo lalu la haga hene.
14Anigo Ngode Datagaliwabenaga agali Mosese ibu igini kira henego Gesomo Eliesela libu Libaiali maru hearubi dege helene.
16Gesomo igini wahene Sebuele hene.
17Eliese ibu igini mbiraore hangu henego mini Lehabia hene. Lehabia ibu aguanene dewaore hene.
18Kohada igini mende Isiha ibu igini Selomidi hene. Selomidi ibu agali haguane hene.
19Kohada igini tebone Heberono henego ibu igini maria Yaraia Amaraia Yahasiele Yagameama layaru hene.
20Ani bialu Kohada igini mane Usiele henego ibu igini kira Maiga Isaiala hene.

21Merari ibu igini kira Mali Musila hene. Ai Mali igini kira dege Eleasa Kisila hene.
22Eleasa ibu igini mbira nahe wandari dege aba halu homene. Ani buwa wandari uruni ti agali Kisi igini tini damene dege bu hearume dabu biai hene.
23Merari igini mende Musi ibu igini tebira henego Mali Edere Yaremodo layaru hene.
24Agali uruni ti bibahende Libai aguanene howa ti Libai hameigini emene emene headagua mbira mbiranaga agali haguane haga bini. Libaiali bu hearu agali mbira mbirago tini hama ibinidadaguaore dabo wabia howa daga lalu mini gilibu wigi bini. Libaiali o biaruni ariago tinaga mali pira kira (20) bolangua henego ti Anduane Homogonaga andaha biabe bialu haga hene.
25Debidi ibugua lalu, Anduane Homogo Isaraele wali agalinaga Ngode Datagaliwabe kago ibugua ibunaga wali agali holene bayaleni helowa ibuni Yarusalemeni haabobo bu holebira.
26Anidagua buwa ainde Libaiali tigua Anduane Homogonaga Balai Andabi ibu mitangi bialu lotu lolenaga mbirale tara tara wiarubi ala mo yalu ibaganego áyu biabe ogoni bulene nawulebira, lene.
27Ani leagola mani Debidihanda layadagua tigua Libai agali bibahende daga lai halu mini gilibu wini. Walime igiri taba hanayaru tinaga mali pira kira (20) bolangua haga biyagola agali uruni ti Anduane Homogonaga andaha Libaialime biabe bulene wiago bialu helo dabo helaga bini.
28Libaiali tinaga biabe bulene winigo ogo. Tigua Arono aguanene loma binigo mo miaga hearu biamogo bialu Anduane Homogonaga andaha biabe bulene winidagua bialu hene. Anda tamuha hobane haga haga bidarubi wali agali ngoaiho biraga pabe andaneha Anduane Homogonaga anda heagoria kaware wiagonibi handayaho haga hene. Mbirale tara tara Anduane Homogonagaore lowa wiabagi ho wiaru mbirago Anduane Homogo deni dodohe wiagua nde Libaiali uruni tigua mbirale uruni dodo nahe bayale ngelonaga bulene mana winidagua bialu mo bayale haga wini. Ani bialu Anduane Homogonaga andaha tinaga biabe bulene maru wia dege bini.
29Tinaga biabe maru mberedi Anduane Homogo lomabu mulene wiago handayaho halu balawa lomabu delolene wiagobi handayaho halu mbisigedi yidi nahe howa hirini wiaru loma bialu iraha delolene wiarubi balawa maru olibe lininaga weli odo biamaga hene wiarubi bibahende handayaho haga hene. Ani bialu mbirale Anduane Homogohondo lomabu mulene damenego bibahende mo tale bigi bialu genda magi hondo ngelaga bialu haga hene.
30Ani bialu tinaga biabe buleneore horo bibahendenaga egerebagi alendobi tigua Anduane Homogonaga andaha pialu ibuhondo turu halu ibunaga mini yaraga haga bialu hene.
31Ani bialu horo Sabadangibi horo timbuni maru ege pigane ngabulo kagolabi mbirale Anduane Homogohondo lomabu delolenebi horo maru lotu lolene ngangibi tigua mana ogonidagua dege bialu hene. Biabe uruni bulenego Libaiali bibahendeme horo mbira mbiranaga agali ogodaguame bilo lalu mana winidagua talialu biaga wini. Horo bibahendengi Libaiali tinaga biabe Anduane Homogo mitangi bialu lotuore laabo haga wini.
32Libaiali tinaga biabe Anduane Homogonaga Balai Anda heago handayaho holenebi Anduane Homogonaga anda heagobi handayaho haga wini. Ani bialu tigua tini damene Arono aguanene loma binigo mo miaga maru hearu biamogo bialu Anduane Homogonaga andaha biabe biaabo haga wini.