Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - 1 Bi Te

1 Bi Te 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adamani howa hama ibalu Abarahamani hairi henego uru. Adama igini Sede Sede igini Inoso Inoso igini Kenana Kenana igini Mahalalele Mahalalele igini Yarede Yarede igini Inogo Inogo igini Medusela Medusela igini Lamege Lamege igini Noa Noa igini tebira Seme Hama Yabede imaru hene.
5Yabede ibu igini ogodagua hene. Gome Magogo Madai imaru Yabana Tubala Mesege Tirasa imaru ti wali agali maha ha aribia hayarume tinaga mamali mini mo hameigini mini henego wiaabo ka.
6Ani henego ai Gome ibunaga aguanene Asagenasali Libadali Togamali imaru ti dindi uruninaga wali agali hene.
7Yabana ibunaga aguanene Elisali Sebenali Saibarasali Lodesealiru ti dindi uruni wali agali hene.
8Hama ibu igini henego uru. Kusuali Iyibiali Libiali Kenanali haga biniru ti wali agali maha ha aribia hayarume mini uruni tinaga mamali mo hameigini mini laga bima ibinigo nga.
9Ai Kusu ibu aguanene Sebali Habilali Sabadali Lamali Sabadegaliru hene. Lama ibu aguanene Seba hameiginibi Dedana hameiginibi howa tinaga dindi minibi ogoni labo dege wini.
10Kusu igini mbira ha dege binigo ibu mini Nimirodo henego ibu dindi bibahendeha agali pari wayali haguane mbira nahe wiangi piganeore ibu hene.
11Iyibinaga aguanene Lidia hameiginirubi Anama hameiginirubi Lehaba hameiginirubi Nabadu hameiginirubi
12Padarusu hameiginirubi Kasalu hameiginirubi Kiridi hameiginirubi hene. Pilidia wali agali ti Kiridi hameiginime hono winigo Kiridi aguanene hene.
13Kenana igini wahene Saidono igini mende Hedebi libu wali agali maha ha aribia hayarume mini uruni tinaga mamali mo hameigini laga bima ibinigo nga.
14Yabusu hameiginibi Amoro hameiginibi Giagisa hameiginibi
15Hibi hameiginibi Aga hameiginibi Sini hameiginibi
16Abada hameiginibi Semara hameiginibi Hamada hameiginibi ti bibahendenaga mamali Kenana ibu hene.
17Seme igini uru hene. Elama Asua Abagasada imaru Ludu Arama Usu imaru Hulu Gedere Mesege imaru ti nde wali agali maha ha aribia hayarume mini uruni tinaga mamali mo hameigini mini laga bima ibinigo nga.
18Abagasada igini Sela Sela igini Ebe hene.
19Ebe ibu igini kira henego mende mini Pelege hene. Pelege ibu heangi wali agali dindi bibahendeha hearu ti tini headagua hoba migimigi bialu haga haga bini. Ebe igini mendego mini Yogodana hene.
20Yogodanahanda hono wini ibu aguanene urudagua hene. Alamodadalibi Selebealibi Hasamabedealibi Yaralibi Hadoramalibi Usalalibi Digilalibi Ebalalibi Abimaelealibi Sebalibi Obialibi Habilalibi Yobabalibi uruni bibahendeore Yogodanahanda hono winiru howa ibu aguanene dege bu hene.
24Hameigini Semenaga aguanene hama ibinigo ti mini uru. Seme igini Abagasada Abagasada igini Sela Sela igini Ebere Ebere igini Pelege Pelege igini Leu Leu igini Serugu Serugu igini Naho Naho igini Tera Tera igini Abarama ibu mini mende Abarahama hene.
28Abarahama ibu igini kira Aisaga Isimalela hene. Isimale igini mini uru. Nebaiodo Keda Adabele Mibisama Misima Duma Masa Hadada Tema Yadua Nabisi Kedema imaru hene. Agali homberia (12) uruni ti hameigini homberianaga haguane hene.
32Abarahama ibu wali tebone mani dabu binigo mini Kedura berenego ogoni ibu igini mini uru. Simirana Yogosana Medana Midiana Isibaga Sua imaru hene. Yogosana igini kira Seba Dedanala hene.
33Midiana ibu igini duria Eba Ebe Hanogo Abida Eleda imaru hene.
34Abarahama igini Aisaga henego ibu igini kira Iso Yagabala hene. Iso igini mini uru. Elibasa Leule Yausu Yalama Korabi imaru hene. Elibasa igini Temana Oma Sebi Gadama Kenasa Timina Amalege imaru hene. Leule igini Nahada Sera Sama Misa imaru haga bini.
38Sia ibu igini ogodagua hene. Lodana Sobala Sibeono Ana Disono Ese Disana imaru hene.
39Lodana ibu igini Hori Homamala hene. Lodana mbalini mbira mini Timina berene.
40Sobala ibu igini ogodagua hene. Alabana Manahada Ebala Sebi Onama imaru hene. Sibeono ibu igini Aia Anala hene.
41Ana ibu igini Disono hene. Disono igini henedaruni Hamarana Esebana Idirana Kerana hene.
42Ese ibu igini ogodagua. Bilihana Sabana Yagana hameigini tebira uruni hene. Disana ibu igini Usu Aranala hameigini kira hene.
43Isaraele wali agalinaga kini mbira naheangi Idomo dindiha agali uru tigua kini ala hene. Bero igini Bela ibu kini howa Dinihaba tano wiagoria haru hene.
44Ani howa Bero homayagola Bosara tanoali Sera igini Yobaba ibu kini ho aribia hene.
45Ani howa Yobaba homayagola nde Temanali dindi wiagoha agali Husama henego ibu kini ha aribia hene.
46Ani howa Husama homayagola nde Bedada igini Hadada henego ibu kini ha aribia hene. Hadada ibu Moaba dindiha puwa Midianali hearu baba wai bialu ti bo podahana hene. Hadada ibu kini howa Abidi tanoha hene.
47Hadada halu homayagola Masarega tanoali Samala henego ibu kini ha aribia hene.
48Samala halu homayagola iba Yuberedisi pedago kawareha Lehobodo tanoali Saulu mbira henego ibugua kini ha aribia hene.
49Saulu halu homayagola Agabo igini Balahanana mbira henego ibu kini ha aribia hene.
50Ani halu Balahanana homayagola Hadada mbira henego ibu kini ha aribia howa Pau tano wiagoria hene. Hadada one mini Mehedebale ibu Maderede wane Mesehaba aguane berene.
51Hadada halu homayagola Idomo hameigini tale bialu haguane tara tara haru haga hene. Agali haguane haga biniru mini uru. Timina Alaba Yadede Oholibama Ela Pinono Kenasa Temana Mibisa Magadiele Irama imaru hene.